Firefly: Kommentar Q2-2017

Tags , ,

Vardia Q2: försöker Vardias ledning plundra bolaget?

Tags ,

Vardias Q2-rapport bekräftar affärsmodellen och minskar både nedsidan och risken i aktien

Tags , , ,

Stora nedskrivningar i Lollands bank igen!

Tags , ,