Årsbokslut 2016 för Insr Insurance Group

Tags ,

Nyemission i Insr

Tags , ,

Uppdatering om Insr (f.d. Vardia)

Tags ,

Vardia-aktien har nästan dubblats men är bolaget dubbelt så bra?

Tags ,

Vardia säljer sin svenska verksamhet till nytt investmentbolag

Tags

Vardia endgame: alea iacta est