Firefly: Kommentar Q2-2017

Tags , ,

Analys av Firefly, del 1 – Eldigt kryp eller högtflygande?

Tags ,