Japan Tobacco är ett bättre köp än Philip Morris International och Swedish Match

Tags , , ,

Quick-and-dirty-värdering av några nordiska försäkringsbolag

Tags , , , ,

De 23 största europeiska bankerna

Tags , , , , , ,

Uppdatering om 25 börsnoterade danska banker

Tags , , , , ,

Jämförelse mellan europeiska kraftbolag 2012

Tags , , ,

Håller H&M på att bli ifrånsprungna av Inditex?

Tags , , ,

25 börsnoterade danska bankers finansiella styrka, lönsamhet och värdering

Tags , , , , ,

Snabb jämförelse mellan några danska banker med krisvärdering

Tags , , , , ,

Analys av Nordjyske bank och BankNordik samt jämförelse med de svenska storbankerna

Tags , , , , , , ,

H&M:s ineffektiva Cash Conversion Cycle – jämförelse mellan klädbolag

Tags , ,