25 börsnoterade danska bankers finansiella styrka, lönsamhet och värdering

Tags , , , , , Posted on 26 februari, 2013Categories Den danska bankmarknaden, Jämförelser

18 thoughts on “25 börsnoterade danska bankers finansiella styrka, lönsamhet och värdering”

 1. Mycket bra genomgång! En av dom få saker jag saknade är, hur vinsterna är fördelade i dom olika bankerna mellan basverksamheten, ( inlåning, utlåning) kursvinster och avgifter. Kan vara avgörande för att se hur stabila vinsterna kan vara i framtiden.

  Det är ju både dyrt och svårt att hämta nytt hybridkapital i Danmark nu, så en sammanställning av hur mycket och när i tiden, respektive bank är tvungen att hitta nytt kapital skulle ju vara värdefullt.

  Ett stort tack för det arbete du lägger ner.

 2. kalle56,
  För att ta reda på de uppgifterna också så ökar arbetsmängden exponentiellt (bara för att få nyckeltalen för finansiell styrka så har jag ju varit tvungen att gå in i varenda rapport…), men jag kommer djupdyka i de bankerna som jag tycker verkar vara mest intressanta vilket i klartext är Nordfyns, Nordjyske och Lollands banker. Kanske även Ringkjöbing Landbobank som kan vara något att ha på lång sikt om man kan fiska upp den billigt i framtiden.

  Jag har noterat att vissa banker är betydligt försiktigare i hur de placerar sitt egna kapital (aktier vs. obligationer) och det kan ge en skjuts åt resultatet i goda tider men slå tillbaks i sämre tider. Nordjyske och Nordfyns verkar ha mycket obligationer medan Lollands har mer aktier.

  Du får invänta djupdykningen för de tre bankerna och kanske Ringkjöbing, men nu tycker jag mig ha skrivit av övriga som ointressanta eller åtminstone inte de mest intressanta!

 3. :-)
  Jag har full förståelse för arbetsbelastningen. Analysen börjar ju närma sig något som man brukar få betala för.

 4. kalle56,
  Än har ingen erbjudit sig att betala för en analys men man får hoppas att det åtminstone ger positivt utfall i de egna investeringarna :-)

  Aktieingenjören,
  Ja Nordfyns är intressant just för att man inte behöver spekulera i ökade framtida vinster. Vinsterna finns redan och de delar dessutom ut pengar. Kruxet som jag ser det är att Nordfyns, jämfört med Nordjyske och Lollands, har väldigt hög andel utlåning där ränteinbetalningarna är försenade vilket tyder på att framtida höga nedskrivningar kan vara att vänta. Detta framgår av någon not i årsredovisningen (minns inte vilken i huvudet) men ur huvudet så var det i storleksordningen 3 % av Nordfyns utlåning där ränteinbetalningarna var försenade. Nordjyske och Lollands hade en betydligt mindre andel.

  Det kan vara en anledning till den låga värderingen och nästa års resultat för Nordfyns kan därmed komma att tyngas av ännu större nedskrivningar än i år, men det borde de nog klara av.

  Jag kommer att gräva ytterligare i detta till den analys av Nordjyske, Nordfyns och Lollands som är på gång och som lär dyka upp inom några veckor! Det finns mycket spännande att säga men jag spar det tills dess… :-)

 5. NordJyske har stor delen (30 %) av portföj i agri/konstruktion/fastighet låner. De har ganska dålig kreditkvalitet rapportering ocksa. Riskabelt.

  Tonderbank hade liknande portfölj och stark financiel ställningen (och verkilgen dålig rapportering). Och vi vet vad hände med det…

  Men regulator har tittat NordJyske’s böcker och accepterat dem, så risk at hitta bomber borde vara begränsad.

  Man kommer lite paranoid när man betänker att balansräkningen inte nödvändigtvis återspeglar verkligheten.

  Du har fin blog i alla fall.

 6. John,
  Jag har inte fått uppfattningen om att Nordjyse har varken bättre eller sämre rapportering än någon annan av de danska banker jag har tittat på. Visst har de hög exponering mot lantbruk, men de särredovisar också inom vilka delar av lantbruket där nedskrivningarna har gjorts.

  I årsrapporten 2012 skriver banken att 15 % av lånen mot lantbruk är nedskrivna och värst utsatt är mjölkproduktion där hela 25 % av lån och garantier är nedskrivna. Det borde inte bli så mycket värre och Finanstilsynet har som du säger accepterat läget, även om jag inte vet i detalj vad de letar efter.

  I årsredovisningen 2011 skriver man också om scenariot att alla lån mot lantbruk måste skrivas ned:

  ”A recent stress test of the bank’s agricultural portfolio shows that a combination of a loss of the entire blank
  part of all agricultural commitments and a material reduction in the value of agricultural assets which form the security for such commitments will – everything else being equal – lead to a reduction of the bank’s capital adequacy of a little more than 10 per cent, but still exceed the bank’s individual capital requirement.”

  Man överlever alltså ett sådant scenario, även om det förstås vore katastrof för banken och dess aktieägare (och kunder, dvs. danskt lantbruk!).

  Med andra ord så tror jag att marknaden, precis som du, är rädd för den stora exponeringen mot lantbruk, men jag tror inte att Nordjyske blir ännu ett Tønder Bank. Den som lever får se, men jag är beredd att sätta en liten peng på att Nordjyske överlever och levererar bättre resultat om några år vilket borde få upp värderingen av aktien ganska rejält.

 7. I Nordjyskes rapport 2012 finns följande rad under kreditnyckeltal på sidan 13
  ”Andel af tillgodohavende med nedsat rente i procent” som stigit till 2,7% 2012 från 1,1% 2011 och har varit i starkt stigande trend senaste åren.
  Nedsatt ränta kanske inte är detsamma som försenad ränta? Men jag frågar mig om inte de kunderna har fått nedsatt ränta för att klara betalningar? Ser lite oroande ut för nedskrivningarna 2013…

 8. Inget tvivel om att en investering i Nordjyske görs med risk. Situationen banken befinner sig i är ansträngd med höga kreditförluster – och hot om fler kommande nedskrivningar.

  MEN caset handlar inte om det. Det handlar om huruvida detta är en i grunden stabil bank som tar sig igenom en svår period – och om de kommer klara sig överhuvudtaget genom krisen. Svaret på fråga två är enligt mig solklart JA. På fråga ett är svaret – ja helt ok.

 9. Det håller jag med om och det är därför jag köpt en mindre post. Är väldigt sugen på att öka MEN om vi inte sett det värsta av avskrivningarna ännu så är det förmodligen klokt att hålla sig ett tag till med ytterligare inköp.
  Kanske klokt att sprida inköpen de närmsta kvartalen för att inte gå miste om eventuell ytterligare dipp.

 10. Fredrik,
  Exakt, det är inte samma sak som sena räntebetalningar. Det är nödlösningen för att slippa sena eller uteblivna räntebetalningar. Bättre att få lite betalt och hoppas att kunderna återhämtar sig än att inte få nåt betalt alls och låta kunderna gå omkull. En kraftig stigning är naturligtvis inte bra och kan tyda på kommande stora nedskrivningar. Vad gäller sena räntebetalningar så var det en ganska liten andel i Nordjyske vad jag kan minnas ur huvudet (Nordjyske redovisar 0-90 dagar föresening respektive >90 dagar försening) och många nedskrivningar lär väl dyka upp här först. Nordfyns såg värre ut här.

  Andreas,
  Instämmer. Det är absolut INTE någon superbank (det är ingen av de danska bankerna, möjligen med enstaka undantag) utan det är frågan om de överlever och kan nå ett scenario om några år med lägre nedskrivningar och därmed betydligt högre vinster än idag. Då följer förhoppningsvis värderingen med. P/E-talet verkar hålla sig ganska konstant kring 8-12 över tid för bankerna.

  Fredrik (igen),
  Det är ju oerhört svårt att veta när toppen i avskrivningarna är nådd. De har redan tagit enorma nedskrivningar inom lantbruk (25 % nedskrivningar inom mjölkproduktion) men det kan förstås alltid bli värre. Banken själva spår fortsatt höga nedskrivningar även 2013, 1,5 % – 1,8 % eller något sådant vilket framgår av årsrapporten. Tajming är svårt och värderingen är enligt mig attraktiv redan i nuläget.

 11. Takk for en fantastisk bra blogg! Naa har jeg satt flere danske banker paa min watch list :)

 12. Om rapportering:

  Jag skulle vilja veta brutto lån, netto lån och nedskrivning balans för alla olika industrier. NordJyske erbjuder de information bara för lantbruk.

  Om brutto lån och nedskrivning balans är kända, är det möjligt att uppskatta om nedskrivningar är ungefär tillräckliga eller nära till industri medeltal. NordircBank, Sparekassen, Vestjyske och Andelskasser erbujder de för alla industrier.

  Till exempel: Nedskrivningen balans för lantbruk är ungefär 20 % av brutto lån för Vestjyske&Andelskasser och 14 % för NordJyske. Bättre lån eller värre rapportering? Och hur stämmer de med andra indstrier?

  Beklagar min svenska – hoppas du förstår vad jag försöker at säga. :)

 13. AndreasR :

  Jag tänker ocksa at Nordjyske ska leva vidare.

  Men är det en bra investering? Vad är det verkligt värde nu och vad ska det vara efter krisen? De är de frågårna man måste svara. Och det är en helt annan sak än bara bedöma ska NordJyske leva vidare eller inte…

 14. Där är också en annan sak som jag är lite skeptisk om NordJyske.

  Om banken som jag har tittat NordJyske är den enda (?) banken som har börjat skriva up lån (på netto basis) som har tidigare hatt nedskrivningarna.

  Så eller saker är bättre än tidigare väntat för löner de har redan skrivit ned, eller de är förfalsking resultater (”managing earnings” – in english).

 15. John,
  Jag förstår vad du menar. Vissa av siffrorna borde man kunna få fram genom att räkna baklänges eftersom det framgår hur stor andel av den totala utlåningen som varje sektor står för (se not 12 i Nordjyskes årsrapporter). Men visst skulle de kunna redovisa mer detaljer som du säger.

  Angående återvinning av nedskrivna lån så hade Nordjyske en del under 2006 och 2007 (-0,2 och -0,1 % nedskrivningar) men menar du att de har en del återvinningar under 2012 också? Jag har inte hunnit läsa årsrapporten särskilt noggrant än.

  Jag ska skriva ytterligare ett inlägg med vad jag tror med lite mer detaljer, men i korthet så tänker jag så här: Anta att Nordjyske lyckas återgå till historiska nedskrivningar på 0,9 % av utlåningen (medelvärde 1995-2012). Det innebär nedskrivningar på 50 MDKK jämfört med 131 MDKK 2012. Om vi antar allt annat lika så skulle vinsten per aktie med genomsnittliga nedskrivningar (efter schablonskatt 25 %) bli knappt 16 kronor. Till en börskurs på 80 kr handlas aktien då till ett P/E-tal på 5 vilket är för lågt. Ett P/E-tal någonstans kring 8-12 vore rimligare och där någonstans kan värdet hamna om några år om bolaget fixar krisen.

 16. Om man vill se värderingspotentialen för goda tider kan vi titta bakåt. Här är lite ungefärliga siffror för Nordjyske vid en ögonblicksbild från 2007: Börskurs=230, P/B=1,7 P/E=13

  Nordjyske hade Kreditåtervinningar det året.

  Men det var goda tider och så här i efterhand visar det sig att det var en övervärdering. Men det svänger och idag kommer säkerligen framstå som en klar undervärdering om ett eller två år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *