Årsbokslut 2022 – indexkross och minusresultat

Tags , ,

Årsbokslut 2021 – två steg fram, ett steg tillbaks

Tags , ,

Årsbokslut 2020 – bättre än 2019 men inget kanonår för värdebolagen

Tags , ,

Årsbokslut 2018 – sex år med en renodlad värdestrategi

Tags , ,

Aktieportföljens utveckling efter halva 2018

Tags ,

Portföljen: Innehavet i Dalsspira Mejeri

Tags , ,