Aktieportföljens utveckling efter halva 2018

Etiketter ,

Portföljen: Innehavet i Dalsspira Mejeri

Etiketter , ,

Aktiefokus portfölj

Etiketter

Klippa blommor och vattna ogräs

Etiketter , , , ,

Tankar om investeringsfilosofi och aktieportföljen

Etiketter ,

Tankar om aktieportföljen

Etiketter , , ,