The Big Money: Seven Steps to Picking Great Stocks and Finding Financial Security av Frederick R. Kobrick

Etiketter ,

The Subprime Solution av Robert J. Shiller

Etiketter ,

Världens 99 bästa investerare av Magnus Angenfelt

Etiketter , , , , , ,

The Elements of Investing av Burton G. Malkiel & Charles D. Ellis

Etiketter , , , ,

The Richest Man in Babylon av George S. Clason

Etiketter , , ,

The Net Current Asset Value Approach to Stock Investing av Victor J. Wendl

Etiketter , , ,

En skicklig företagsledning är ingen ekonomisk vallgrav – tankar från The Little Book that Builds Wealth av Pat Dorsey

Etiketter , , , ,

Competition Demystified av Bruce Greenwald och Judd Kahn

Etiketter , , , , , ,

Common Stocks and Uncommon Profits av Philip A. Fisher

Etiketter , ,