The Bank Investor’s Handbook av Nathan Tobik och Kenneth Yellen

Tags ,

The Big Money: Seven Steps to Picking Great Stocks and Finding Financial Security av Frederick R. Kobrick

Tags ,

The Subprime Solution av Robert J. Shiller

Tags ,

Världens 99 bästa investerare av Magnus Angenfelt

Tags , , , , , ,

The Elements of Investing av Burton G. Malkiel & Charles D. Ellis

Tags , , , ,

The Richest Man in Babylon av George S. Clason

Tags , , ,

The Net Current Asset Value Approach to Stock Investing av Victor J. Wendl

Tags , , ,

En skicklig företagsledning är ingen ekonomisk vallgrav – tankar från The Little Book that Builds Wealth av Pat Dorsey

Tags , , , ,

Competition Demystified av Bruce Greenwald och Judd Kahn

Tags , , , , , ,

Affärsvärldens modell för aktievärdering

Tags , , ,