Nordfyns bank: Q2-rapport 2013

Tags , , ,

Nordfyns bank: Q1-rapport 2013

Tags , ,

Reserveringar, återvinningar och konstaterade kreditförluster för tre danska banker (Nordjyske, Lollands och Nordfyns)

Tags , , ,

Nordjyske bank, Lollands bank och Nordfyns bank: ändringar av värdet på marknadsvärderade tillgångar

Tags , , , ,

Analys av Nordjyske bank, Lollands bank och Nordfyns bank

Tags , , , ,

Snabb jämförelse mellan några danska banker med krisvärdering

Tags , , , , ,