Värdering av överkapitaliserade banker med EV/E

Tags , ,

Japan Tobacco är ett bättre köp än Philip Morris International och Swedish Match

Tags , , ,

Uppdatering om 25 börsnoterade danska banker

Tags , , , , ,

Jämförelse mellan europeiska kraftbolag 2012

Tags , , ,

Håller H&M på att bli ifrånsprungna av Inditex?

Tags , , ,

25 börsnoterade danska bankers finansiella styrka, lönsamhet och värdering

Tags , , , , ,

Snabb jämförelse mellan några danska banker med krisvärdering

Tags , , , , ,

Analys av Nordjyske bank och BankNordik samt jämförelse med de svenska storbankerna

Tags , , , , , , ,

Analys av Gjensidige och Sampo – del 3: resultat, balansräkning och kassaflöde

Tags , , , ,

H&M:s ineffektiva Cash Conversion Cycle – jämförelse mellan klädbolag

Tags , ,