Analys av Gjensidige och Sampo – del 2: Investeringar

Tags , , , ,

Avanza vs. Nordnet

Tags , ,

Jämförelse mellan tobaksbolag

Tags ,

Sållning av bolag på Large Cap med hjälp av Graham

Tags , , , , ,

Jämförelse mellan europeiska kraftbolag 2009-2011

Tags , , ,

Jämförelse mellan tolv amerikanska kraftbolag

Tags , , ,

Denison Mines, Uranium One och Paladin Energy: jämförelse mellan kanadensiska uranbolag

Tags , , , , ,

Veidekke: Graham-analys

Tags , , ,

NCC, Peab och Skanska: Graham-analys

Tags , , , , ,

Europeiska kraftbolag, nyckeltalsstudie 2006-2010

Tags , , , ,