H&M-analys enligt Grahams defensiva kriterier

Taggar , ,

Håller H&M på att bli ifrånsprungna av Inditex?

Taggar , , ,

Värdering av H&M med diskonterade kassaflöden (DCF)

Taggar ,

H&M:s ineffektiva Cash Conversion Cycle – jämförelse mellan klädbolag

Taggar , ,

Lite mer flexibel sållning av bolag på Large Cap och Mid Cap med hjälp av Graham

Taggar , , , , ,

Sållning av bolag på Large Cap med hjälp av Graham

Taggar , , , , ,