New Wave Group: årsbokslut 2012

Tags ,

Lite mer flexibel sållning av bolag på Large Cap och Mid Cap med hjälp av Graham

Tags , , , , ,

Analys av New Wave Group

Tags , ,

New Wave Group: Graham-analys

Tags , , ,