Ekonomiska vallgravar: föreläsning på KTH

Tags ,

Revidering av Kennys investeringskriterier

Tags , ,

En skicklig företagsledning är ingen ekonomisk vallgrav – tankar från The Little Book that Builds Wealth av Pat Dorsey

Tags , , , ,

Vilka konkurrensfördelar har AQ Group?

Tags ,

The Five Rules for Successful Stock Investing av Pat Dorsey

Tags , ,