Fortum: inför årsrapporten för 2011

Tags , , , ,

Gordons formel och Lászlós formel

Tags , , ,

Sammanställning av Graham-analyser

Tags , , ,

Fortum: delårsrapport Q3 2011

Tags , ,

Fortum: Graham-analys och uppföljning av SWOT

Tags , , ,

Europeiska kraftbolag, nyckeltalsstudie 2006-2010

Tags , , , ,

Är Fortums utdelning hållbar?

Tags , , ,

Fortum, windfall-skatten och kärnavfallsavgifter

Tags , , ,

Fortum, delårsrapport Q2 2010

Tags , , ,

IDGC Holding – jämförelse med Fortums elnät

Tags , , , ,