Den finansiella ställningen hos danska banker

Tags , Posted on 19 september, 2013Categories Den danska bankmarknaden

19 thoughts on “Den finansiella ställningen hos danska banker”

 1. Triangeldramat mellan Sparnord, Nørresundby och Nordjyske kallar jag inte passivt utan ganska hett.

 2. kalle56,
  Min bild av det triangeldramat är att Spar Nord äger drygt halva Nörresundby men har ingen makt pga. rösträttsbegränsningen. Nordjyske skulle säkert vilja ha det annorlunda, som den förmodligen största konkurrenten där uppe, men vad har de gjort, vad gör de och vad kan de egentligen göra åt saken? Min uppfattning är att det inte händer speciellt mycket, utan att det är låst läge. Det kanske är hett bakom kulisserna? Utveckla gärna, men jag kommer nog att botanisera lite i de nordjylländska lokalblaskorna för att se om det är något jag har missat!

  Spar Nord är ju mycket större än Nörresundby, som säkert hellre tänker sig Nordjyske som en trevlig partner, så där fungerar rösträttsbegränsningen som avsett. Eller leder åtminstone till det låsta läget…

 3. Min tro är att SparNord vill ha dom två små godingarna. Dom kompleterar varandra nästan perfekt. Kan inte juridiken men tror att det är möjligt att i framtiden kan det komma regler som förbjuder denna typ av rösträttsbegränsningar. Det köps inte 52% av en bank om man inte tror på någon förändring i framtiden.

 4. Tack så mycket för din underbar blog.
  Benjamin Graham använder Equity/Total Asset>50% att kolla företags finans kondition, men det verkar inte gäller banken. Finns det någon lika enkla sätt att kolla banken?

 5. Chliu,
  Graham gav inga specifika råd för banker i Intelligent Investor.

  Jag själv har inställningen att banker ska uppfylla vissa myndighetskrav. Kravställningen och övervakningen sköts av myndigheter som är mer insatta i frågan än vad jag någonsin kommer att bli. Det jag som investerare kan göra för att skydda mig är att kräva viss marginal mot myndighetskraven.

  Lämpliga mått är kärnprimärkapitalrelation eller kapitaltäckningsgrad, där marginalen mot det senare ges av solvensövertäckningen hos danska banker som detta inlägg har behandlat.

  Jag har tidigare berört ämnet i följande inlägg:

  https://www.aktiefokus.se/2013/04/vad-ar-en-stark-finansiell-stallning-for-banker/

 6. kalle56,
  Nej det är klart! Om Spar Nord får igenom sina planer kan de bli en riktigt tung spelare, nästan i stil med Jyske och Sydbank. Samtidigt vilk säkert de mindre lokalbankerna förbli lokala, men möjligen större och starkare. Det är spännande att följa varenda manöver på den danska bankmarknaden just nu!

  Zen,
  Tack för trogen läsning ;-) Hoppas att du skriker till om något jag skriver är uppåt väggarna!

 7. Tack så mycket!
  Jag läste dina artiklar innan och du nämde en gång en engelsk bok som handlar om investeringen i banken.(bokens namn glömde jag!) Finns det någon enklare sätt att kolla en bank som är finans sunt i boken?

 8. chliu,
  Jag vet inte exakt vilken bok du syftar på men om man inte ser på kapitaltäckningsgrad eller kärnprimärkapitalrelation får man väl välja soliditet (equity/assets). Jag vet att Pat Dorsey nämner det som ett grovt mått för att mäta den finansiella ställningen för banker i ”The five rules for successful stock investing” och drar till med att soliditeten ska vara högre än ca 10 %, om jag minns rätt.

  Soliditeten slår dock fel i vissa fall eftersom den inte tar hänsyn till risken i utlåningen, som kapitaltäckningsgrad och kärnprimärkapitalrelation gör och därför tycker jag att de är de bästa måtten att använda. Nackdelen är dock att det är bankerna som gör bedömningen av riskvikter så man inte får någon insyn som investerare. Men exempelvis har Handelsbanken en soliditet kring 5 % men kapitaltäckningsgrad kring 20 % och jag betvivlar inte att Handelsbanken är den bank i Sverige med lägst risk i sin utlåning. Däremot skulle man rata Handelsbanken om man bara såg till soliditeten.

  Med andra ord nöjer jag mig med kapitaltäckningsgrad och/eller kärnprimärkapitalrelation enligt Basel-regelverket.

 9. Tack så mycket för ditt svar! Boken kan vara The Bank Credit Analysis Handbook. Det var fyra månader sen när jag läste din underbara analys om Banco Santander och du nämde den.

 10. Jaha, ja den boken var något jag hittade på nätet och där jag hämtade en tumregel om NPL coverage. I övrigt har jag inte läst den boken. NPL coverage är inget jag bekymrar mig om bland de danska bankerna eftersom min uppfattning är att danska nedskrivningsregler gör att kvoten ligger över 100 %. Jag räknar heller inte med att några reserveringar ska kunna återvinnas, vilket banker med NPL coverage under 100 % gör. I praktiken kommer det att komma återvinningar när krisen lättar och det blir en bonus.

 11. Hej Kenny,
  Verkar som att Lollands Banks andel av den nya banken blir något större:-) Att de sedan ökar hybridkapitalet kanske inte är så bra, fast ändå nödvändigt för att säkra den finansiella ställningen.
  Hur ser du på dagens pressmeddelande?

  Idag slukades äntligen ”jätteposten” på över 6000 aktier som (ALB) Arbejdernes Landsbank hade till försäljning, vilket kan vara positivt för aktieutvecklingen på kort sikt.

  Mvh

 12. Denna info på vordingborgs hemsida kan också vara bra att läsa.

  Finanstilsyns redogörelse:
  http://www.vorbank.dk/attachments/article/198/Finanstilsynets%20redegørelse%20af%2024.09.13.pdf

  Finanstilsyns solvenskrav och påbud:
  http://www.vorbank.dk/attachments/article/198/Redegørelse%20om%20solvenskrav.pdf

  Bankens kommentar på redogörelsen:
  http://www.vorbank.dk/attachments/article/198/Bankens%20kommentarer%20til%20Finanstilsynets%20redegørelse.pdf

  Vi får hoppas att myndigheten nu grävt fram alla lik som banken hade i garderoben.

  Mvh

 13. Hej Zen!
  Som jag skrev i tidigare inlägg var det precis det här som jag hoppades på! Lollands Banks VD verkar dela den synen också.

  Baksidan är väl det nya hybridkapitalet som jag inte hade räknat med. Solvensövertäckningen pro forma för Vor bank skulle bli 6 procentenheter innan dagens besked och den marginalen verkar man vilja behålla och därav söker man nytt hybridkapital. Det verkar vara en försiktighetsåtgärd då det i mina ögon hade dugit bra med 5 procentenheters marginal också.

  Snabbt räkneexempel för att se hur fördelningen kan tänkas bli.

  Vordingborg bank hade H1-13 en basintjäning på 8,3 MDKK. Jag antar pessimistiskt (ur Lollands banks aktieägares synvinkel) att de gör 5 MDKK i basintjäning under Q3 och måste skriva ned 46 MDKK enligt Finanstilsynets meddelande. Det blir 41 MDKK i förlust före skatt. Det som tär på det egna kapitalet – och rätta mig om jag har fel – är resultat efter skatt. Vi lär få se ingen eller negativ skatt, men hur mycket är oklart. Jag antar 6 MDKK i negativ skatt för att få 35 MDKK i förlust efter skatt, som blir en jämn och fin siffra. Då minskar Vordingborgs egna kapital från 103 till 68 MDKK. En rejäl minskning!

  Lollands bank å andra sidan går med vinst. Om vi antar en vinst efter skatt på 4 MDKK för nästa kvartal (jmf med 14 MDKK före skatt för H1) ökar det egna kapitalet från 310 till 314 MDKK.

  Totalt EK för Vor bank blir 314+68=382 MDKK. Lollands bank får 314/382 av den nya banken, vilket är 82 %. Någonstans kring 80-85 % blir det säkert och det blir mycket bank för pengarna (för Lollands banks aktieägare)!

 14. Stort tack för den fina snabbanalysen:-)

  Spontant känns det för närvarande således som att Vordingsborgs Bank är något övervärderad och Lollands Bank undervärderad i förhållande till andelen av den nya banken som man får om man köper en aktie i respektive bank.

  Enligt ditt räkneexempel:
  Vordingsborgs Bank börsvärde i relation till eget kapital: 41,97/68 = 61,7%

  Lollands Bank börsvärde i relation till eget kapital: 149,14/314 = 47,49%

  Enligt den effektiva marknadshypotesen så borde arbitragehandlare nu komma in och blanka Vordingsborg samtidigt som de går långa i Lollands Bank. Dvs Vordingsborgs aktie ska ner, medan Lollands ska upp;-)

  Mvh

 15. Ja, var arbitragehandlarna är återstår att se! Själv håller jag ögonen öppna efter om den omvända situationen skulle uppstå, dvs. att man kan köpa Vordingborg banks aktie för att få en andel i Vor bank billigare än om man köper Lollands bank. Risken är förstås att fusionen inte går igenom för att någon av bankernas aktieägare inte vill fusionera och Vordingborg går under, så där ska det nog till en rejäl marginal om jag ska våga köpa.

  Nu är börskursen nere på 183 kr vilket ger 36 miljoner i börsvärde, dvs. P/B 36/68=0,53. P/B-talet måste ner mot 0,40 för att det ska vara det minsta intressant och det skulle motsvara en kurs på 125 kr för en Lollands bank-aktie.

  Vad som händer framöver återstår ju att se och det skulle bli riktigt intressant om det visar sig att det finns motstånd mot fusionen, vilket i sådana fall lär leda till Vordingborgs undergång. Spännande med danska banker, som vanligt! ;-)

 16. Ja likviditeten är ju verkligen inte bra i dessa aktier.

  Beträffande utgången av fusionen så tror jag dock inte att det blir Vordingborgs aktieägare som tackar nej (i alla fall om de är rationella). Som du skriver så har ju aktieägarna endast två val: tacka jag och få en liten mindre del av den nya banken eller tacka nej och bli lottlösa.

  Frågan är väl snarare hur Lollands banks ägare ställer sig till fusionen. I Sverige är det minst 2/3 majoritet på bolagsstämman som gäller vid fusioner (borde ju vara samma regel i Danmark). Vi kanske borde ge VD ett bemyndigande att rösta för våran räkning!

  Mvh

 17. Nej, Vordingborg kan välja mellan undergång eller fusion till dåliga villkor. Om det skulle handla om ett rent uppköp där Lollands bank skulle rensa ut Vordingborg banks ledning skulle man kunna komma med riktiga skambud, men nu vill man väl inte skapa för dålig stämning, utan fusionerar med det egna kapitalet som sätter förhållandet och får ändå ut mycket för pengarna medan Vordingborgarna får mer än ingenting och får vara glada för det.

  Som du säger är frågan hur Lollands banks ägare ställer sig til fusionen. Det ska bli intressant att läsa vad som sägs framöver och speciellt i fusionsprospektet som utlovas den 24 oktober.

  Inte för att mitt lilla innehav borde göra varken till eller från, men man kanske ändå borde ta reda på hur man går till väga för att låta någon annan rösta för sin egen räkning! Banken ägs trots allt huvudsakligen av ett stort antal mindre aktieägare och problemet skulle kunna bli att för få röstar. Har du koll på hur det funkar? Man kan ju alltid dra iväg ett mejl till lämplig person (det blir väl i princip VD?) för att få reda på hur man gör.

 18. Har ingen koll på hur det funkar, det här blir första gången som jag är med om en fusion. Ska höra med Avanza om de vet hur det brukar gå till, det kan faktiskt vara så att vi blir kontaktade av Lollans Bank. Har i alla fall varit med om många uppköp och då får man ju alltid ta ställning till budet genom en enkel knapptryckning på Avanzas hemsida eller genom att fylla i en blankett som skickas via post.

  Om beslutet tas på en bolagstämma så kom jag på att jag har mina aktier på kapitalförsäkrings kontot och inte i min ISK så jag har inte rätt till att rösta på stämman:-(
  I annat fall skulle jag göra som du säger, skicka en fullmakt till VD när fusionsprospektet publicerats.

  Här kan du läsa mer om aktiebolagsregler:
  Fullmakt:
  http://www.ab.se/foretag-sverige/431-2/fullmakt-for-stamma

  Rätt att rösta:
  http://www.ab.se/foretag-sverige/431-2/ratt-att-rosta

  Allmänna regler för bolagsstämma:
  http://www.ab.se/foretag-sverige/431-2/925-2

  Mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *