Sållning av bolag på Large Cap med hjälp av Graham

Tags , , , , ,

Analys av aktier: analysmetod

Tags ,

The Intelligent Investor kapitel 8 – The Investor and Market Fluctuations

Tags , ,

Soliditet eller skuldsättningsgrad?

Tags ,

The Intelligent Investor kapitel 14 – Stock Selection for the Defensive Investor

Tags , ,

Gordons formel och Lászlós formel

Tags , , ,

Sammanställning av Graham-analyser

Tags , , ,

Grahams defensiva investeringsfilosofi och Buffetts vallgravar

Tags , ,

Peter Lynchs investeringsfilosofi

Tags , , ,