Lärdomar från en misslyckad investering i Eletrobras

Tags , , , , ,

Eletrobras får behålla sina tillgångar men inte sin lönsamhet – koncessionsfrågan i Brasilien är löst

Tags , , ,

Koncessioner för kraftproduktion i Brasilien – problem för Eletrobras?

Tags , , ,