Vardias ledning ska ut med huvudet först

Tags Posted on 19 mars, 2015Categories Vardia Insurance Group

68 thoughts on “Vardias ledning ska ut med huvudet först”

 1. Kenny,
  Nu läste du inte mitt inlägg ordentligt. Vi skiljer väldigt lite i GWP och jag gissar på att det är olika antal aktier vi räknar mot. Din siffra är 17:70 min är 17,30 du har säkert andra nummer på OS och WAOS än de jag använder som jag hittade i Q4 rapporten.
  Med vänlig hälsning

 2. Du kan ju få bringa klarhet i vilket då vi ändå är igång på ämnet. Vill du hitta saker att ifråga sätta med ett Norskt bolag så är en av dom helt klart att dom är dåliga på att upplysa om OS och WAOS efter internationell standard.
  Att WAOS (Weighted average outstanding shares) förändras mellan enskilda kvartal och helår är i sin ordning. Att OS gör det är helt oförklarligt så det är uppenbarligen inte OS dom redovisar vilket ju bör vara ett minimikrav för vilken redovisning på aktiebolag som helst.

  Nu till det du kan få bringa klarhet i:
  Vad använder du för siffra på helårs GWP är det samma som jag 1 166 551 000 NOK och vid beräkning av GWP/Aktie är det mot OS eller WAOS den beräkningen ska göras enligt standard? och till sist hur många aktier räknade du emot före emmisionen?

 3. Akteistolpen,
  Jag använder samma GWP som du och 32,2 miljoner aktier. Men hur utspädningen blir är som någon tidigare har påtalat ointressant om man tecknar i NE. Tecknar man i NE så blir ägarandelen densamma före som efter så om man köper för 12,5 kr per aktie nu och tecknar för 8,5 kr per aktie så betalar man 21 kr per aktie vilket ger ett ”justerat börsvärde” på 675 MNOK. Detta kan man jämföra med GWP vilket ger P/GWP på under 0,6 vilket är ganska aptitligt givet att det inte är fabricerat GWP som vi talar om. Det har jag mycket svårt att tro.

 4. 1166,551m / 32,2m får jag till 36,2 vilket delat i två blir GWP 18,1:-/st efter 1:1 emissionen. så det förklarar diskrepansen mellan våra siffror som gjort att jag använt dina istället för egna i konversationen då jag hade svårt att följa hur du kom fram till dom. Med vänlig hälsning

 5. Aktiestolpen,
  Ja jag har använt lite förenklingar och avrundningar. Tids nog kommer jag nog med ett inlägg där jag bemödar mig att räkna ”exakt” och med lite ytterligare tankar. :)

 6. Stavros,
  Delar av den, men som jag skrev i det här inlägget måste delar av ledningen också få sparken.

 7. Det jag tänkt lite på är ju att de stora shareholders är ju rätt gamla allesammans. Jag tror inte en serie felsteg spelar särskilt mycket roll för Alexander 35 som har betydligt mindre men nu har ju all kortsiktig ambition i caset försvunnit och även om ingen av de större planerat dra sig ur de närmsta 5 så kan det lätt hända att något oförutsett kan ske. Ju närmre ålderns höst du kommer, desto större är behovet för mer lättillgängligt kapital. Även om det är business as usual så finns det nog en baktanke om den finansiella värderingen av bolaget. Det är min bestämda uppfattning att det är frustration just nu bakom kulisserna bara att oroliga signaler kan spä på oron ytterligare. Time will tell.

 8. ”Utspädningen” är resultatet av en förväntan om att bolagets vinst per investerad krona kommer att bli lägre. Antag att ett bolags börsvärde är fem miljarder och att man förväntas göra en vinst på tio miljoner om året. Sedan kommer en dålig nyhet: bolaget går dåligt och behöver ta in femhundra miljoner i en nyemission. I och med att bolaget uppenbarligen var felvärderat, lär inte kursen gå upp av den dåliga nyheten, utan man förväntar sig nog fortfarande att vinsten bara blir tio miljoner (eller lägre om det vill sig riktigt illa). Börsvärdet bör därför efter nyemissionen fortfarande vara fem miljarder (eller möjligtvis lägre om vinstförväntningen går ner). Börskursen anpassar sig därför till den nya verkligheten genom att sjunka (så kallad ”utspädning”). Utspädningen beror på börsvärdet före beskedet, hur mycket man ska stoppa in samt hur vinstförväntningen påverkas av detta.

  I samband med nyemissionen delas så kallade teckningsrätter ut. Detta är i grund och botten en split: för varje ”gammal” aktie får man en ”ny” aktie samt ett antal teckningsrätter. Eftersom värdet på teckningsrätterna är större än noll, minskar värdet på aktierna med värdet på teckningsrätterna. Inga pengar försvinner här; värdet finns fortfarande kvar i form av teckningsrätter. Hur mycket man i praktiken splittar med, beror på teckningskurs, börskurs före avskiljning av teckningsrätter samt hur många nya aktier man får för varje gammal aktie, men det är egentligen inte intressant att veta hur mycket man splittar med. Handelsbanken har beslutat att splitta sin aktie, men detta påverkar inte hur stora belopp Handelsbankens aktieägare investerat i bolaget.

  I Vardias fall kom den dåliga nyheten på morgonen den 2 mars och utspädningseffekten bör därför vara inbakad i börskursen sedan dess. I och med att det blivit en försenad rapport igen, kanske det dock är fler dåliga nyheter att vänta och större utspädningseffekt som följd, så kursen kanske faller kraftigt en gång till. Finns det något datum för den andra försenade rapporten?

  Hur bär man sig åt för att anmäla sig till en norsk bolagsstämma? Jag har deltagit på flera svenska stämmor men aldrig försökt med några utländska. Vi får hoppas att den aktieägare du nämnde som bokat en resa till Oslo i alla fall får ut något kul av den resan även om det inte blir någon bolagsstämma.

 9. Carl Becht,
  Ja, man kan nog räkna med frustration men då finns det å andra sidan bara ett sätt att få ”pengarna tillbaks” och det är att kämpa på. Så gamla är ändå inte de flesta, det är bara någon enstaka som kanske får sluta ”av åldersskäl” snart ;-)

  Anonym,
  En bra beskrivning :-)

  Rapporten ska komma senast en vecka före årsstämman, räkna med prick en vecka före. Stämman är 9 april så 2 april får vi – förhoppningsvis – se lite siffror.

  När det gäller att anmäla sig till stämma så går det om du kontaktar din bank. Om du har en nätmäklare som Nordnet eller Avanza så kommer de att vägra anmäla dig för att de tycker det är för jobbigt och dyrt. Så köp lite aktier via en bank om du vill gå på stämma.

  Jag ska höra med aktieägaren vad han gör istället för stämman :-))

 10. Kom att tänka på en sak vad gäller bolagsstämmor. Avanza och Nordnet ordnar med ägarregistrering till svenska stämmor automatiskt och utan kostnad så att man bara behöver meddela företaget att man kommer, medan de inte verkar vilja befatta sig med utländska stämmor. Sedan finns den nya nätmäklaren Degiro som i sin prislista erbjuder tjänsten ”Anmälan till bolagsstämma” för tio euro. Här verkar det alltså gå att anmäla sig till stämmor i samtliga länder, men i gengäld måste man betala tio euro för tjänsten. Det kanske skulle kunna vara en idé att köpa några aktier genom Degiro om man tänkt sig att gå på en utlandsstämma. Man bör dock tänka sig för innan man stoppar in pengar hos Degiro eftersom pengarna placeras i en så kallad ”cashfund” vilket dels verkar osäkrare än ett bankkonto, dels förmodligen gör att man beskattas enligt skatteregler för investeringsfonder, vilket bland annat medför att man måste deklarera en inkomst motsvarande 0,4 % av insatt belopp varje gång man sätter in pengar där.

 11. Anonym
  Ja, Degiro tycker jag inte heller verkar något vidare att lägga in mycket pengar i. Hellre något tryggt bolag som t.ex. någon av de två stora nätmäklarna.

  Ett alternativ till Degiro är att köra nån bank, typ Handelsbanken, och betala ett orimligt courtage på 200 spänn eller vad de nu tar för en småpost och sedan fixar de registreringen gratis =)

 12. Några kommentarer på den uppdaterade rapporten som nu finns på vardias hemsida?

 13. Hasse,
  Jag skickade ut en ny analys av Vardia och läget ikväll till alla Värdepapprets prenumeranter. Tids nog ska jag skriva något på bloggen också men det får nog bli i påskhelgen :)

 14. Skall bli kul att se om du kommer fram till samma resultat som jag gjorde. Ser ut som man kommer landa på en förlust på ca 60-80M under 2015 om man inte minskar sin säljstyrka. Under 2016 kommer det sedan att vändas till en liten vinst för att sedan tugga på uppåt under 2017. Så tycker det ser fortsatt intressant ut baserat på dagens värdering.

 15. Hasse,
  Ja, ungefär samma. 60 MNOK räknar jag väl med men jag är övertygad om att man kommer att minska säljstyrkan genom att inte nyrekrytera. Jag är ändå bekymrad eftersom man får så tajt mot solvenskravet efter genomförd nyemission, se not 8, och det kommer troligen krävas ännu mer kapital än de 275 (netto ca 260) som man tar in.

 16. Ja en viss minskning av personalen måste till. Man är reda över 70 pers i Danmark, så just nu är man bemannad för fortsatt kraftig tillväxt. Riske för ytterligare en nyemission finns men tror att huvudägarna kommer att göra vad de kan för att undvika det. Så 2015 kommer bli balansgång på slak lina, men klarar man det är uppsidan fin. Intressant även att se att Pareto enbart ligger och nettoköper. Säljarna kommer främst från Avanza.

 17. Hasse,
  Ja, men fort ska det gå! Vad Pareto vet som inte vi vet kan man bara drömma om. Men hur Vardia ska gå från 84 MNOK i förlust under Q4 till mindre än 23 MNOK i förlust under hela 2015 är jag nyfiken på att se. Det kan kanske gå eftersom tillväxten driver sådana enorma kostnader, men om man kan göra det tillräckligt snabbt återstår att se. Man hamnar ju under kapitalkraven igen annars och jag vet inte vad tillsynsmyndigheten tycker om det, strax efter en nyemission…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *