Översikt av intäktsredovisning

Tags , Posted on 24 augusti, 2014Categories Investeringsfilosofi

4 thoughts on “Översikt av intäktsredovisning”

  1. Mycket bra skrivet. Många, inklusive jag själv, har relativt dålig koll på vissa redovisningsmetoder vilket gör att inlägg som dessa guld värda. Ditt boktips kommer jag följa upp.

    Är det noterna man får rådfråga för att få en klarare bild av vilka intäkter som noteras som upplupna eller förutbetalda?

  2. Simon Adolfsson: Det finns absolut all anledning att titta i dem. Problemet är att på kvartalsbasis är det svårt då de inte finns. Säg att intäkterna är precis som förra kvartalet, då tittar du på övriga fordringar, kassan och kundfordringar och förändringarna kring dessa. Ligger kassa och kundfordringar på samma nivå men övriga fordringar ökar så är de troligtvis upplupna. Anledning är att flödet i balansräkningen är övrig fordran -> Kundfordran -> Kassa. En kostnad är Övrig skuld -> Leverantörsskuld -> Kassa. När man jobbar med bokföring på ett bolag så går man igenom varje förändring i balans och resultat som är större än ca 5 % och över ett visst belopp av intäkten. Detta för att förklara förändringarna och det här sättet kan vi privatsparare också göra och i mitt tycke är det enda sättet att hitta konstigheter. Om du gör din hemläxa bra är det ett ypperligt att maila IR-avdelningen på bolaget för då får de feedback om vad som inte varit bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *