Enorma nedskrivningar i Vordingborg bank gynnar Lollands bank

Tags , , , Posted on 2 oktober, 2013Categories Lollands bank

17 thoughts on “Enorma nedskrivningar i Vordingborg bank gynnar Lollands bank”

 1. Tack för en superbra analys!

  Tycker att du belyser en mycket viktig poäng: ”Finanstilsynet granskade hela 74 % av Vordingborgs samlade utlåning och garantier” . Kan ju tillägga att myndigheten kontrollerade bankens 83 största lån, samt tog stickprov på ytterligare 135 slumpmässigt utvalda lån.

  Tror att många aktieägare är rädda för sammanslagningen just på grund av att de inte riktigt vet hur det står till med Vordingborg Banks lånestock. Efter finanstilsynets enormt omfattande granskning av Vordingborg Bank så känner jag mig dock mycket säkrare inför den eventuella fusionen.

  Mvh

 2. Ja, Zen, det är möjligt att många ser Vordingborg dom en svagare bank nu än innan nedskrivningarna men det är ju tvärtom. Även om kvarstående lånestock inte är 100 % till AAA-företag eller supersolida privatpersoner så är det värsta skräpet nedskrivet. Hoppas att aktieägarna inser detta. Lollands ledning är i alla fall medvetna om det.

  Jag undrar för övrigt om inte den fusionerade banken får med sig förlustavdrag från Vordingborg? Ännu en bonus i sådana fall!

 3. Som du skriver så skulle förlustavdragen kunna bli ännu en stor fördel med fusionen:-)
  Vet faktiskt inte om man får ta med sig förlustavdragen helt, delvis eller inte alls, vid en fusion. Ska försöka kolla upp det.

  Mvh

 4. Hej Kenny!

  Måste säga att det här med juridik och skatteregler inte riktigt är min grej. Det kan ju dock vara nyttigt att försöka lära sig vissa grundläggande regler som i detta fall. Tog en sväng förbi Stadsbiblioteket idag för att kolla upp saken.

  Kapitlet om fusioner och fissioner är EU anpassat så det borde även gälla Danmark.

  (IL 37 kap. 17 § och 18 §)
  ”17 § Det överlåtande företaget skall i fråga om sådan näringsverksamhet som avses i 11 § inte ta upp någon inkomst eller dra av någon utgift på grund av fusionen eller fissionen. Företaget skall inte heller beskattas för resultatet för det beskattningsår som avslutas genom att fusionen eller fissionen genomförs (det sista beskattningsåret).”

  18 § Det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation i fråga om sådan näringsverksamhet som avses i 17 §, 0m det inte framgår något annat av 20-28 §. Företaget skall anses ha bedrivit det överlåtande företagets näringsverksamhet från ingången av det överlåtande företagets sista beskattningsår.”

  Kommentarer till 17-18 §
  ”Av 17 och 18 § framgår att det överlåtande företaget inte skall beskattas för inkomst under det beskattningsår som avslutas genom fusionen samt att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation och anses ha bedrivit det överlåtna företagets verksamhet redan från ingången av nämnda beskattningsår.”

  ”Trots att koncernbidragsförutsättningar formellt saknas för detta beskattningsår accepteras således full resultatutjämning mellan övertagande och överlåtande företag. När det gäller det gäller tidigare års underskott, se dock 21-26 §.”

  (IL 37 kap. 24 §)
  ”24 § Det övertagande företaget skall först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen eller fissionen genomfördes dra av
  1. underskott hos företaget som kvarstår från beskattningsår före det beskattningsår då fusionen eller fissionen genomfördes, samt
  2. underskott hos det överlåtande företaget som kvarstår från beskattningsår före det sista beskattningsåret.”

  Kommentar till 24 §
  ”Tidpunkten när ett underskott första gången kan utnyttjas och vilka underskott som omfattas anges i 24 §. Bestämmelserna överensstämmer med tidigare regler, dvs. att övertagande företag har rätt till avdrag för underskott först sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår fusionen eller fissionen genomförts//”

  Det positiva om jag förstått det hela rätt är att det inte blir någon skatt i år. Det negativa är att den nya banken inte får dra av resterande förluster förrän om 7 år:-(

  Här kan den som vill läsa mer om inkomstskattelagen:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229/#K37

  Mvh

 5. Zen,
  Tack för djupdykningen! Inte jag heller är särskilt insatt i sådana frågor men då kan man konstatera att det mest var ett önsketänkande från min sida. Tur att det inte är något jag hade räknat med!

  Fast äger man bolaget i sju år blir det kanske en liten bonus, om banken fortfarande finns kvar då ;-) Om sju år är jag övertygad om att Vor bank inte ser ut som den gör strax efter den eventuella fusionen går igenom!

 6. hej, hur ser du på ssab i dagläget? de handlas väl i princip under EK nu. har för mig att du skulle titta närmare när aktien gått i källaren.

 7. Jag ska se om jag hinner ta mig en titt, Per. Börskursen var kring 45 kr när jag tog en titt senast och nu har aktien tagit sig en skakig resa ned till 43 kr. Ingen jätteskillnad med andra ord i värderingen, men en liten uppdatering kanske kan vara på sin plats! Marknaden verkar oroa sig för Kina.

  Vad jag minns från min senaste granskning var jag inte jätteimponerad av SSAB utan vill ha rabatt på det egna kapitalet (ex goodwill) om jag ska bli riktigt intresserad. Jag tycker risken verkar vara hög då jag inte har någon aning om när stålmarknaden vänder.

 8. kollar du alltid på a-aktien? köpte själv in mig på 36kr och har för mig(ett tag sen jag räknade på det) att EK justerat för goodwill bör ligga runt 34. Tror att om man har ett längre perspektiv säg 5år+ så finns det fina möjligheter.
  I vilket fall ser jag fram emot en kommentar kring nuläget.

 9. har också för mig att fredrik lundberg köpte 2miljoner aktier till ett högre pris, runt 43 kanske?

 10. Oj, nej jag råkade kolla a-aktien den här gången. Om b-aktien är billigare är det förstås den man ska köpa om man saknar maktambitioner i bolaget :-)

  Jag får återkomma i ämnet!

 11. Hej! En kanske dum fråga men som jag ser det så borde den nya banken klara sig bra utan att ta upp nytt hybridkapital på 60. hur ser du på den kapitalrockaden att man betalar tillbaka 32 men tar upp nytt för 60?

 12. Tänkte på en sak angående skatten. Som jag skrev tidigare så får man inte dra av förluster från tidigare år förrän om sju år. Dock så kan ju eventuellt årets förluster bli så pass stora att det ändå inte blir någon skatt nästa år heller.

  Vilket borde innebära att banken i sådant fall visar ett riktigt bra resultat för 2014:-)

  Mvh

 13. Rullstolsinvesteraren,
  Vid närmare eftertanke misstänker jag att orsaken till det ökade upptaget är att den fusionerade banken kommer att ha ett ganska tufft individuellt kapitaltäckningskrav. Innan Finanstilsynets besök såg det ut på följande vis:

  Krav:
  Vordingborg: 12,4 %
  Lollands: 11,9 %
  Vor bank: 10,8 %

  Kapitaltäckningsgrad:
  Vordingborg: 13,2 %
  Lollands: 19,4 %
  Vor bank: 16,9 %

  Efter besöket höjdes kravet på Vordingborg till enorma 15,6 % medan kapitaltäckningen sjönk till 8,5 % och detta kommer att smitta av sig både på kapitaltäckningen och det individuella kravet! Utan det nya lånet skulle kapitaltäckningen gissningsvis hamna nedåt 16 % medan kravet höjs till kanske uppåt 12 % Man vill ha en övertäckning på 6 %-enheter och då måste man ta upp nya lån. Nu är mina siffror lite av gissningar, men jag kan tänka mig att det i grova drag blir så här och att det höjda kravet är den huvudsakliga orsaken.

  Sedan vet jag inte varför man betalar tillbaks 32 och tar upp 60 istället för att bara ta upp 28 nya, men jag antar att man får bättre villkor på det nya lånet än på det gamla och då är det ju i praktiken en omförhandling av det gamla lånet plus upptagande av lite nytt. Räntan är omkring 9,5 % på det gamla lånet och varje procentenhet ränta man kan kapa från 30 miljoner motsvarar ju ungefär 300 000 vilket ungefär motsvarar årskostnaden för en anställd, så det gör viss skillnad.

  Vi lär få se ”facit” den 24 oktober, så det är lite spännande :-)

  Zen,
  Ja om jag minns rät från Vordingborgs balansräkning så fanns det redan lite möjligheter till förlustavdrag sedan tidigare år. Om dessa inte går att nyttja är det väl trevligt om det visar sig att årets förluster kan komma till nytta istället! Men jag vågar ändå inte sträcka mig längre än att det blir en fin bonus om så blir fallet, ungefär som om det skulle visa sig att det går att göra stora återvinningar av reserverade kreditförluster så småningom!

 14. Om det finns sådana missförstånd som cirkulerar bland aktieägarna så är det bra att Lollands ledning går ut och förtydligar!

  Det är också intressant att notera att de kommer fram till att Lollands aktieägare får ca 85 % av Vor bank jämfört med min försiktigare siffra 81 % (jag räknade ju medvetet konservativt för att inte lura mig själv åt det optimistiska hållet). Men, om det blir 85 % av den nya banken betyder det en intjäning i intervallet 24,7-31,5 MDKK eller 27-34,4 kr per Lollands-aktie. Med det i åtanke är allt under 200 kr för en aktie ett riktigt bra pris.

 15. Hej!

  Väldigt intressant att följa de danska småbankerna.

  Nu har Vordingborgs banks aktie gjort en rejäl nedvärdering och till nuvarande nivåer samt med dina ovanstående värden för eget kapital bör situationen bli följande:

  Vordingborg bank aktiekurs: 145,5
  Antal aktier: 198 000
  Eget kapital: 72 000 000
  Pris/EK: 0,4

  Lollands banks aktiekurs: 166
  Antal aktier: 915 000
  Eget kapital: 307 000 000
  Pris/EK: 0,49

  Detta borde betyda att det är billigare att få ta del av eget kapital i den nya banken genom att köpa det billigare egna kapitalet i Vordingborg bank. Vad ser du om att göra detta?

 16. Hej Ingenjorsliv!

  Min beräkning syftar till att vara en försiktig beräkning ur Lollands banks aktieägares synvinkel. Om man ska köpa Vordingborg-aktien skulle jag göra om räkneövningen men vara försiktig åt andra hållet, både vad gäller basintjäning, nedskrivningar och skatt. Då skulle man förmodligen hamna på en ägarandel på 15 % eller lägre av den fusionerade banken vilket ger lite andra siffror. Om resultatet skiljer sig tio-femton miljoner mot det jag antog blir pris/eget kapital ungefär likvärdiga mellan de båda bankerna i nuläget. Därtill finns risken att fusionen inte går igenom, vilket skulle missgynna Vordingborgs aktieägare kraftigt då deras aktieägare i princip kommer att bli lottlösa.

  Med andra ord: Jag har också tänkt tanken och det kan gå vägen, men det finns risker och jag skulle själv inte göra en sådan manöver utan ytterligare rabatt på Vordingborg-aktien från nuvarande nivå kring 145 kr. Runt 100 kr kanske jag börjar fundera, men om 13 dagar kommer ny information som kommer att sätta ”rätt” förhållande ganska omgående på de båda aktierna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *