Eletrobras Q2-rapport 2012

Tags , , Posted on 25 augusti, 2012Categories Eletrobras

5 thoughts on “Eletrobras Q2-rapport 2012”

  1. Glöm inte den största anledningen till den låga värderingen- Brasilien har extremt höga elpriser, även inkomstjusterat. Detta kommer presidenten inrikta sig på att ändra. Dels genom att eliminera/minska skatter samt kräva lägre priser/dyrare koncessioner för att subventionera förbrukarna. I mina ögon är Eletrobras en dog som kommer så förbli…

  2. Oskar; Ja så är det. Den största anledningen är såvitt jag har förstått just de höga skatterna. RGR-skatten är på väg bort som ett led i detta och presidenten vill sänka elpriserna för kunderna på något vis.

    Även om marginalerna försämras för Eletrobras så att de skulle halvera sina vinster så ser jag inte riktigt problemet. I dagens värdering finns höjd för rejält mycket sämre resultat framöver. Det är snarare risken och osäkerheten i hur mycket värre det kommer bli som trycker ner kursen. Exempelvis om de blir av med hälften av sin kraftproduktion när koncessionerna ska förnyas…

    Nu senast har kursen gått ner ytterligare (på grund av sänkt ränta?) vilket jag inte heller begriper. Sänkt ränta borde leda till svagare reais (=positivt för Eletrobras som säljer mycket i USD) och dessutom biligare upplåning inom Brasilien vilket är där de huvudsakligen gör sin upplåning.

  3. Marknaden har svårt att hantera oskäkerheter. Ett negativt besked kan många gånger vara bättre än inget eller svävande besked. I fallet eletrobras vet inte marknaden vilket ben den skall stå på, aktien blir opopulär. I detta fallet kan jag förstå marknadens rädsla, om staten vill få ner elpriset för att gynna bolagen i en svår tid av ekonomisk oro kan vad som helst hända, politiker i brasilien är väl inte bättre än här och i usa? Bolag med stora politiska risker på reglerade marknader brukar vanligen handlas till låga multiplar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *