Elmarknaden del 7 – Sammanfattning och utblick

Tags , Posted on 20 november, 2011Categories Elmarknaden

6 thoughts on “Elmarknaden del 7 – Sammanfattning och utblick”

 1. Hej Kenny
  En av de bättre artikelserierna om elmarknaden som jag läst. Lite putsning kanske skulle behövas på sina ställen, men på det hela taget välbalanserad.
  Du skulle också kunnat lyfta fram att förutsättningarna förändrats över åren och att det därför inte går att jämföra priser mellan olika tidpunkter. Exempelvis infördes 2005 handel med utsläppsrätter inom EU, vilket ökade kostnaderna för fossilbaserad elproduktion och då denna ofta är prissättande så har detta fått direkt genomslag i priserna. Vidare har bränslepriserna ökat kraftigt. Efter att ha legat konstant så dubblades de 2004, för att senare öka ännu mer. Detta har därför ytterligare drivit upp priserena.
  Det hade inte heller varit helt fel med ett avsnitt om konsumentpriser och hur dessa förändrats. Större delen av öknoingen hänför sig till politiska beslut, kostnad för utsläppsrätter är en sak, men även införandet av elcertifikatsystemet och en skattehöjning från 9 till 28 öre/kWh, och på allt detta tillkommer momsen, Bara detta uppgår till ca (12+5+19)*1,25 =45 öre/kWh.

 2. Hej Magnus och tack för din kommentar! Det är alltid uppskattat med både beröm och konstruktiv kritik! :-)

  Generellt sett så skulle man kunna förtydliga allt det du skriver! Vissa saker kanske jag lägger till i inläggen i efterhand eller så kommer det nya inlägg om vissa delar i framtiden…

  Det finns mycket som jag medvetet eller omedvetet har utelämnat. Från början var tanken att jag skulle skriva ihop ett inlägg men det blev för långt, tunt, spretigt och otydligt så i slutändan blev det sju!

  Det som du nämner om historisk påverkan på elpriset från utsläppsrätter och bränslepriser hade tillfört en bra förklaring med lite tyngd i samband med det historiska elpriset; speciellt det elpris som man ser på elräkningen som i grova drag är dubbla spotpriset. Jag konstaterar vidare bara i serien att elpriset har ökat sedan avregleringen (men inte nödvändigtvis pga avregleringen) och att stigande bränslepriser även i framtiden kommer att sätta priset på marginalen. Det är logiskt att så har varit fallet även tidigare!

  Apropå konsumentpriser så tänkte jag faktiskt justera elpriset med KPI men det tillförde inte mycket sedan 1996 (ökningen blev lite mindre men ändå en kraftig ökning). KPI är å andra sidan ett trubbigt mått på många sätt. Något mer i ämnet lär jag väl skriva och då har jag detta i bakhuvudet!

 3. Tack för en väldigt bra artikelserie och en ypperlig sammanfattning. Jag har en fråga/fundering kring din graf över reglerkraften som summan av import och värmekraft.

  Merparten av värmekraften i Sverige kommer ifrån kraftvärmeverk eller industriellt mottryck och är på så sätt en biprodukt från värmeproduktion. Kraftvärmeverkens produktion sammanfaller dessutom väl med de perioder vi har elunderskott och höga elpriser. Kan man då verkligen hävda att värmekraften (annat än de gas- och oljeeldade kraftverk som endast finns i reglerkraftssyfte) är reglerkraft i systemet?

 4. Mattias;
  Intressant reflektion! Figuren i detta inlägg på import+värmekraft vs. elpris är mest för att visa att sambandet finns.

  Som du säger så är det förmodligen så att stora delar av värmekraften är en biprodukt som man ”måste” producera eftersom fjärrvärmen ”måste” produceras vilket gör att man säljer en biprodukt till ett ganska högt pris! Jag är inte tillräckligt insatt i hur flexibelt ett kraftvärmeverk är, men jag gissar att man kan styra till viss del mellan att producera el, värme eller en blandning (där blandningen ger högst verkningsgrad totalt).

  Enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraftv%C3%A4rmeverk så är det oftast fjärrvärmebehovet som styr produktionen men vissa verk producerar även mer el vid höga elpriser, vilket i sådana fall är ren reglerkraft. De kraftvärmeverk som inte gör så kan man nog som du säger inte kalla reglerkraft (en viss skillnad finns i alla fall mot den ”rena” reglerkraften olja/gas).

  Sammanfattningsvis är nog svaret på din fråga både ja och nej! Stora delar av värmekraften ska man nog inte se som reglerkraft (utan snarare en extra baskraft), medan andra delar är ren reglerkraft. Denna fråga skulle man kunna gräva mer i!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *