Elmarknaden del 6 – Elcertifikatsystemet: subventioner till förnyelsebar el

Tags ,

Elmarknaden del 5 – Elpriset och dess utveckling. Marginalprissättning via utbud och efterfrågan

Tags ,

Elmarknaden del 4 – Finns det ett elöverskott i Sverige?

Tags ,

Elmarknaden del 3 – Zonindelningen på elmarknaden och förbindelser inom elnätet i Nordeuropa

Tags ,

Elmarknaden del 2 – Produktionskostnader för ny el. Skatter, avgifter och bidrag

Tags ,

Elmarknaden del 1 – Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa

Tags ,