Nackdelar med aktier i USA

Tags , Posted on 26 maj, 2016Categories Krönika

32 thoughts on “Nackdelar med aktier i USA”

 1. Jag tycker att Långsiktig Investerings jämförelser mellan svenska och amerikanska bolag (http://langsiktiginvestering.se/) tydligt visar på fördelarna med att investera i Sverige. Amerikanska bolag har en fantastisk jämnhet i utdelningarna men verkar prioritera att dela ut jämnt framför att dela ut mycket. Pengarna verkar däremot inte förräntas särskilt väl och effekten blir att även om utdelningen i svenska bolag är mer volatil så blir det mer pengar i fickan över tiden.

 2. >Aktieingenjören: Du har tänkt helt rätt ! Har inget att tillägga. Imponerad av raden : Pengarna verkar däremot inte förräntas särskilt väl och effekten blir att även om utdelningen i svenska bolag är mer volatil så blir det mer pengar i fickan över tiden.

 3. Jag blir illa berörd som internationell investerare som försöker minska mina fördomar och investera där det finns lägen. Låt mig bemöta några punkter.

  1. Årsredovisningar är roliga och lättare att läsa? Ja, kanske så och vill man läsa en årsredovisning som man läser baksidan på mjölkpaketet, är en glansig årsredovisning utan info kanske är det bästa. Vad är dock syftet med en årsredovisning? För mig är det att få djupare kunskap om företaget och göra en fundamental analys. Därför vill jag ha mycket information som är relevant snarare än en semesterbroschyr fylld med massvis av bilder på palmer eller hästtavlor från huvudkontorets lobby.

  2. Två olika mått på vinst används. Om man tycker att det är förvirrande med två olika vinstmått och inte förstår de justeringar som görs kanske man inte ska äga bolaget. Ett skäl till att det är så är att US GAAP till skillnad från IFRS är regelbaserat vilket gör att redovisningen inte alltid ger en bra bild av de underliggande ekonomiska transaktionerna. Någon som använder non-gaap mått är Buffett i berkshire för övrigt. IFRS är i stället principbaserat och innebär mer frihet för ledningen att presentera en bild direkt i vinstmåttet. Det låter mindre förvirrande men i praktiken innebär det att ledningens syn och den objektiva redovisningen smetas ihop till en enhet. I USA får du istället en mer ”objektiv” bild och sedan får du ledningens bild och det är upp till dig som investerare att avgöra om du litar på ledningen. Det tycker jag är ärligare. Sedan får vi inte glömma att det finns en hel del svenska bolag som redovisar engångskostnader och liknande med.

  3. Småbolag svårare att köpa? Med mångdubbelt fler småbolag är det givetvis inte enklare att hitta småbolag. Om den enda fördelen Sverige har är att det finns få företag kan man lika köpa i Baltikum som har betydligt färre noterade bolag. Med dagens globaliserade aktiemarknad är geografiska avståndet en ickefråga.

  4. ”Ledning och styrelse i USA är oftast urtrista och helt meningslösa att lyssna till.” OK? För det första givet de tusentals bolag som finns och den stora variation som finns, är det inte sant. Även om det skulle vara sant så är min erfarenhet att det är sådana ledningar du vill ha i de bolag du köper. Du vill ha de tysta hjältarna som krigar utan att kräva rampljus eller stora belöningar. Du vill ha de som inte bra snackar en massa, utan levererar.

  Du har några punkter som stämmer till exempel om courtage och valutarisk, men den största delen av inlägget är grova generaliseringar och ofta sådant som helt enkelt inte stämmer, åtminstone inte från mitt perspektiv. Kanske var syftet med inlägget att provocera och raljera en aning och i så fall kanske min reaktion är för hård, men det lyckades träffa rätt spikar. Som förespråkare för global värdeinvestering blir jag upprörd.

 4. > Irving
  Till att börja med så är det mina egna åsikter. Jag har slagit alla fonder som finns att köpa hos Avanza på 3 års sikt i min ISK. Jag är civilekonom inom redovisning med bra betyg och har undervisat en del i ekonomi. Det här är inget skryt utan för att du ska ha lite bakgrundsfakta att jag inte är Jultomten som druckit för mycket Baileys. Jag ligger på 53-55 innehav i portföljen.

  1. Jag föredrar årsredovisningar som är korta, som ger lite info om arbetsplatsen, jag gillar bilder.
  2. Det är mina åsikter. Jag tänker liknande som Börspodden har talat om här. Har arbetat i företag med bas i olika länder.
  3. Jag har läst flera böcker/undersökningar som skrivits i finansiell historik. Där beskrivs Sverige som nr 1 i världen eller åtminstone alltid på topplistan. Jag kan skriva ett helt reportage om varför det är så en annan gång. Jag har mycket kunskap kring varför svenska bolag klarar sig bra utomlands.
  4. Jag har lyssnat på så många conf call/läst så många årsredovisningar att andra skulle knäckts. Jag vet att det förekommer en stor variation men över lag är det här min personliga uppfattning !

  Jag är inte arg på något sätt. Jag är helt övertygad om att du kan mycket också om bolag, redovisning m.m. men jag förlitar mig på statistik, mina egna resultat och har flera tyngre namn i ryggen (Spiltan med flera)

 5. Hur kommer det sig att placeringar utanför SEK ofta betraktas som en risk? Borde det inte betraktas som en möjlighet utifall att SEK skulle falla mycket i värde? Att satsa allt på placeringar i SEK känns högst riskabelt.

 6. Intressant artikel även om den var mera av det tyckande slaget och något mer konkret exempel på varje argumentationspunkt hade lyft den en nivå tycker jag.

  För min egen del som USA- och utdelningskramare så handlar det dels om exponering likt en globalfond (55% USA i dessa) och dels stora fina bolag i sig i sektorer som kanske inte har så mycket motsvarighet i Sverige (JNJ, MSFT, 3M, DIS m.fl.).

  Med det sagt så tror jag det är gynnsamt att ha en stor andel Svenska bolag i portföljen då det finns många bra och den historiska avkastning har varit bäst över tiden. I min globala portfölj har jag bytt ut stor del Europa mot Sverige trots att den sistnämnda har mindre än 1% av världsindex.

  Vidare så handlas många amerikanska bolag på premievärdering f n vilket gör det mindre attraktivt att köpa på dessa nivåer.

  Valutan bör man ha koll på men ett land (USA) som faktiskt har positiv avkastning på 10-åringen jmf EU, Sverige o Japan känns faktiskt attraktivt ur risk/reward enligt mig f n.

  Bra och intressanta diskussioner!

 7. >JKR
  Eftersom du har aktien i en enda valuta till 100% t.ex. USD eller EUR etc. så är det en full risk. Men när du bor i Sverige och handlar med SEK så blir det inte så. Priserna i dina lokala butiker ändras inte snabbt pga. valutor. Några undantag finns med amerikanska bolag som reglerat priser utomlands vid stora valutasvängningar. Om det däremot är ett bolag i SEK som har låt oss säga 75 % försäljning till USA så är risken större än i ett svenskt fastighetsbolag utan valutor. Däremot så är ändå risken mindre än att äga i en utländsk valuta. Så det handlar med andra ord inte någonting om man tror på EUR eller USD eller Pund och deras kurser emot sek. Jag har handlat USA-aktier till kurser kring 6 kr och det är ju trevligt att sälja på 8,8 kr men det är ren tur risken jag utsatts för under tiden är inte bra.

 8. >Stefan
  Jag kan inte lägga ner flera timmar på att ha exakta exempel på allt med källor oavsett om det givetvis förstärker förtroendet. Antingen tror man på vad jag säger eller inte. Jag har ägt väldigt många bolag i USA, följt den marknaden lika noga som den svenska, suttit och glott på de amerikanska statistiksidorna, sett TV-kanalerna, läst tidningarna, skrivit på deras forum etc. Efter flera år kom jag till slutsatsen att de flesta som har övervikt emot andra länder underpresterar. All statistik visar det. Sverie och mellanstora bolag är helt enkelt bäst. Sedan vissa år kan en het bransch i USA eller en landsfond i nytt land slå svenska mindre bolag men inte annars ! Det finns inte heller några bra amerikanska fonder på den svenska marknaden som slagit index till låg risk över längre peiod utan då är det bäst med en indexfond med låga avgifter. Du har rätt i att USA har flera typer av bolag som inte finns här. Och det kan man se som en breddning av portfölj men om man inte fastnar i bolagskärleken utan fokuserar på avkastning oavsett om det låter kapitalistiskt/grått/rått så är rådet att undvika att ha för mycket i andra länder över långa perioder. Du har även rätt i att USA ofta är dyrt för den typen av bolag som har låg stabil tillväxt. Mest ifrån återköp som gör att eps stiger. Undantag är t.ex. Apple och amerikanska bil och flygföretag som inte varit så högt värderade. Även flera inom biotech har kommit ner till låga nivåer !

 9. Gällande svårigheterna med att analysera bolag tycker jag att det är en fråga om tidsekonomi snarare än ett binärt urval. Att försöka jämföras IFRS med GAAP tar tid och många Amerikanska (och även Brittiska) bolag brukar även presentera sin verksamhet på ett väldigt snårigt vis. Om jag hittar ett bra bolag så är det värt att gå igenom årsredovisningen ändå, men rent tidsekonomiskt är det i de festa fall mer attraktivt att fokusera på Norden då årsredovisningarna är mer lättgenomträngliga och snittavkastningen högre.

  Om det däremot kommer upp ett attraktivt bolag på radarna ifrån USA eller Storbritannien är det så klart bara att börja jobba med caset.

 10. AnalyseraMera, du är Svensk och enklast för dig är att investera i Svenska aktier, inget annat argument….

  Jag har inte sett en bra sida för att köpa Spanska bolag, Engelska, Tyska etc därav inte sett dessa bolag i screeners från börsdata/nordnet – inget annat skäl.

  Löjligt att utesluta USA pga ”dollarrisk”, ”tråkiga årsredovisningar”, stort urval (brukar vara bra i screeners)

 11. Analysera Mera,

  Intressant inlägg! Jag delar inte dina åsikter fullt ut, men visst finns det nackdelar.

  Statistik är kul, men ska väl alltid tas med en nypa salt. Att den svenska aktiemarknaden är en av de bästa kan säkert stämma, men sådana jämförelser är känsliga för val av exempelvis mätperiod. Under 2009 kunde vi läsa oerhört mycket om aktiers förlorade årtionde i USA (”the lost decade for stocks”) då så många aktier stod lägre än på toppen av IT-yran. Flyttar vi mätpunkterna tre år framåt i tid och jämför 2012 med 2002 blir bilden den motsatta. (Inte för att jag läste så många artiklar om ”the golden decade for stocks” 2012, nyss utkomna från finanskrisen som vi var…)

  Roliga/glassiga årsredovisningar: Där håller jag med Irving Kahn. Substans, inte yta, är vad som gäller. Däremot har du en poäng i svårigheten att förstå och/eller behöva ta sig igenom alternativa redovisningsmetoder. Kinesiska bolag skyr jag som elden; litar inte på bokföringen alls…

  Utvecklingen för små bolag versus stora bolag (och svårigheten att ha koll på mindre bolag utomlands): Vet att detta varit på tapeten bland flera bloggare tidigare, men vi rör oss återigen i statistikens förlovade land. Jag har läst många artiklar där stora, utdelningsbetalande, företag sopar banan med såväl index som mindre bolag. Det behöver inte heller vara rätt; min poäng är att sådana undersökningar inte är exakta vetenskaper…

  Valutarisk: Absolut! Den blir kanske mer påtaglig när innehav och utdelningar så tydligt kan variera enkom på grund av valutan. Sverige är dock en liten öppen ekonomi: alla våra större och framgångsrika internationellt verksamma företag lever med valutarisk. Så ock de som investerar i dessa bolag… Ingenting man behöver lägga tid på eller oroas av enligt mitt sätt att se.

  Politisk osäkerhet: I detta fall (USA, trots Trump) ingenting jag tycker man behöver oroas av eller ska lägga tid på att analysera.

  Utdelningshöjande bolag som höjts till skyarna i aktiebloggosfären: Ligger kanske en del i det, men det är relativt få ägare av utländska aktier fortfarande. Tar vi Avanza som exempel publicerar de ju regelbundet ökningar/minskningar av aktieägare i nordamerikanska bolag: jag är förvånad över hur få det totalt handlar om.

  Telia har i skrivande stund 33 093 ägare hos Avanza. Här följer antal Avanzaägare av några nordamerikanska utdelningsikoner:

  JNJ: 1 648
  KO: 1 378
  PG: 751
  MCD: 461

  Minns inte hur många år BDX höljt utdelningen nu, men 16 tappra Avanzasjälar äger bolaget (jag är inte en av dem).

  Bland de hetare aktierna finner vi:

  Apple: 6 817
  Tesla: 5 050
  Starbucks: 1 968
  Disney: 2 593
  (Berkshire Hathaways B-aktie klockar in på 3 193)

  En topp tio-lista över de mest ägda USA-aktierna summerar till mindre än Telias ägarantal hos Avanza.

  Källa: Jag har gått på vad som står under ”Aktiedata”, därefter ”Antal aktieägare hos Avanza” för respektive aktie. Vet inte om det är korrekta siffror, tycker exempelvis 751 för PG låter lågt… Fann också en lista i morse med de tio mest ägda aktierna i USA; hittar den dock inte nu…

  För övrigt är kvaliteten i Telia inte i närheten av många av bolagen ovan (IMHO). Förstår inte alls bloggosfärens besatthet av Telia…

  USA är en oerhört dynamisk ekonomi med många fina bolag. Tycker inte man ska avsäga sig möjligheterna att ta del av dess utveckling, men visst: några indexfonder gör också jobbet.

  Med vänlig hälsning

  Carolus

 12. >Ingenjorsliv
  Jag investerar i Sverige eftersom jag har ägnat flera år av analys och då har forskning ifrån USA och UK som visar att Sverige är världens främsta marknad. Dessutom med lägre risk för jag har mer kunskap, större insyn, mindre politisk risk, mindre finansiell risk, mindre regelrisk m.m. plus att Sverige har otroligt bra rykte utomlands. Om du tycker jag har konstiga tankar så är det bara att ignorera dem. Alla har sin Kavastu är mästare på att tima marknader, traders ser handelsmönster, jag är bra på att få bra resultat över tid med låg risk i flera bolag samtidigt och trots att jag nästan alltid är fullinvesterad så lyckas jag med det. Så mitt råd är att du bara investerar så som du själv vill så blir ingen annan ledsen !

 13. Problemet, analyseramera, är att du låter dina fördomar och generaliseringar förblinda dig. Exempelvis för att du anser att många amerikanska bolag har ”tråkiga ledningar” väljer du att utesluta alla amerikanska bolag utan att ens se på dem. Jag vet att det är dina egna åsikter, men i inlägget är tonen mer ”så här är det” och sedan saknas data som backar upp det du säger. Det är fördomar om bolag där du säger att för att svenska börsen historiskt sett haft bättre avkastning än amerikanska ska man inte alls investera i USA. Om premissen är att man investerar i index och att historisk avkastning är en garant för framtida avkastning, då är det ett giltigt argument. För stock-pickers är det dock inte det då stock-picking handlar om att ta bort sina fördomar och sudda ut godtyckliga gränser som var ett bolag är noterat.

  Vill du argumentera för att den som ska köpa indexfonder (vilket verkar vara det du förespråkar givet ditt innehav på 50+ bolag vilket måste efterlikna index väldigt mycket) ska göra det i Sverige, baserat på historisk avkastning är det åtminstone ett fair argument som sen kan diskuteras. Vad du i stället gör är att du på basis av fördomar och anekdoter attackerar hela amerikanska marknaden. Det är den beskrivningen jag inte köper. Du säger att du inte orkar lägga timmar på att hitta data, men det finns inte en enda datapunkt som backar påståendena. Att hitta någon undersökning går på mindre än fem minuter.

  Du säger att de som investerar utomlands underpresterar, men återigen ingen källhänvisning. Vad är ditt tips till våra amerikanska småsparare? Å ena sidan säger du att svenska börsen är överlägsen allt på denna jord, å andra sidan underpresterar den som investerar utomlands. Ska en amerikan då köpa i Sverige? Känns som en inneboende självmotsägelse i resonemanget.

  Om vi ska prata om de verkliga nackdelarna utan att förblinda oss av fördomar och lathet eller dylikt kokar det ned till skatt, courtage och valutarisker. Det är giltiga poänger som kan diskuteras och för mig är dessa verkliga hinder överkomliga. Det är 15 procent källskatt på utdelningar och en viss växlingsavgift vid köp/sälj. Med tillräckligt bra case och lång tidshorisont utgör det mindre problem. Valuta ser jag som något som går upp och ned men som över tid inte spelar någon större roll. På kort sikt kan det vara medvind eller motvind men på längre sikt är det hur innehavet utvecklas som är viktigt.

  Väl mött,

  IK

 14. >Carolus
  Tycker du har en bra ton i inlägget. Jag är glad för att du inte håller med mig i allt men att du ändå gillar vissa poänger jag nämner.

  Statistiken jag hänvisar till kan nästan klassas objektiv som den främsta genom historien. Enorma forskningsteam, enorma längder på tidsperioder. Samordnare har varit personer som Jeremy Siegel. Så det är inga små artiklar. Det är tusentals sidor jag har läst. Även Shiller.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Shiller

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Siegel

  http://www.bokus.com/bok/9780071800518/stocks-for-the-long-run-5e-the-definitive-guide-to-financial-market-returns-long-term-investment-strategies/

  http://www.jeremysiegel.com/

  http://www.econ.yale.edu/~shiller/

 15. > Irving
  1. Lyssna på Per H Börjesson (läs hans blogg, läs hans böcker, hör när han blir intervjuad) Kolla på V Henriksson i Carnegie (Sveriges främsta förvaltare som jag ändå slagit med cirka 20 %-enheter på 3 år älskar Sverige, läs Jeremy Siegels böcker, läs undersökningar som sammanfattar hur bra Sverige varit. Kolla på Sveriges export i mindre och mellanstora företag. Kolla på Sveriges marknad VS Norge/Danmark/Finland. Hur bred den är, hur fin den är. Jag diskuterade USA med Carnegie Fonders VD och han förklarade för mig varför de inte hade någon USA-fond. Just för att de inte såg sig ha några fördelar i världens mest genomanalyserade marknad.

  Man måste ta undersökningar på totalnivå. Men hittar man aktievinnare så kan man få bra resultat i de flesta länder. Men man ska inte tro det är lättare i andra länder. Åter igen det finns så många experter i Norden som tycker att fokus bör vara här. USA är dessutom stort som en världsdel. Den dagen du har full koll så kan du säga till. Det är inte ens lätt att ha full koll på något i ett litet land. Jag menar att jag får inget betalt för att blogga på den här sidan. Jag har stor kunskap inom aktier. Men jag har inget intresse av att skriva långa artiklar med källhänvisningar eller massa nyckeltalsprognoser för det ger mig inget. Jag har haft flera år som jag har lagt på kunskapsinhämtning,analys,utbildning. Nu är allt mitt fokus på min personliga portfölj. Jag försöker ge grundläggande råd. Inte till dem som kan mest, inte till dem som kan mer än mig utan till de som mer är på en mellannivå och vill nå nästa steg på ett smidigt steg utan att behöva lägga den tiden jag gjort.
  Jag har ingen vinning för 5 öre att skriva här.

  Så om du inte håller med om något så är det upp till dig. Traders snackar om magkänsla. Jag har magkänsla för långsiktig portföljinvestering. Har lagt enormt med tid på hur man skapar portföljer på olika sätt, analyserat hundratals fonder i detalj i Sverige och andra länder m.m. men det är inte mitt syfte att plåga folk med för mycket fakta.

  Hoppas du tar det på rätt sätt. Och du får givetvis fortsätta att ha synpunkter !

 16. Analysera Mera,

  Tja, jag försöker alltid ha en respektfull ton oavsett meningsskiljaktigheter. Det brast någon gång på Lundaluppens blogg då jag tyckte jag svarade onödigt hårt när någon ”angrep” mig för att ha rekommenderat någonting av Henry Blodget. (Personen ifråga trodde jag var okunnig om hans historia)

  Med det sagt tror jag inte konsensus alltid är av godo. Tycker inte du behöver få en rad positiva kommentarer här för att ditt inlägg ska anses vara ”bra”, ”intressant” eller vad man nu vill använda för ord. Mothugg och olika åsikter lär man sig mycket på. Även om man inte nödvändigtvis går över till den andra sidan, tvingas man finslipa argumenten… ;-)

  Tack för länk- och lästipsen! Är dock väl bekant med såväl Shillers som Siegels arbeten; har läst (och äger) flera av deras böcker. De är dessutom goda vänner, vilket är lite kul. Hade gärna varit en fluga på sommarhusväggen när de semestrar tillsammans…

  Med vänlig hälsning

  Carolus

 17. >Carolus
  Jag tror det är en ganska liten nördig grupp som diskuterar aktier. Det är personer som oftast har starka åsikter, bra utbildning, kan mycket, är relativt pålästa osv. och då är det alltid några som kan mer om just den saken. Det får ju ”kändisar” som Börspodden eller de som arbetar på Placera eller DI eller andra höra hela tiden. Så länge inte någon hotar någon eller använder ovanligt taskigt språkbruk som ungdomar som mobbar andra på Facebook osv. så är det helt okej. Jag kom ihåg själv när jag var glad amatör och för säkert 5-6 år sedan och satt och läste vad 40/20, Luppen och andra tyckte och en massa kommentarer. Det blev lärorikt för läsaren. Blev lite som en hockeymatch. Man hittade några man gillade mer. Det kunde hända att man gjorde det för att de var roliga, för att de oftast hade rätt eller för att de verkade trevliga eller pedagogiska.

  Jag är väl inte helt finslipad på något. Brukar säga att min främsta styrka som investerare är att jag är rätt bra på 4-5 saker men att jag är långt ifrån lika bra som de bästa inom alla de 4-5 områden. T.ex. nyckeltal (40/20 är kungen trots att han inte ens läst ekonomi på samma sätt så har han verkligen grottat ner sig,

  trendanalys Kavastu och Torssell (där är jag inte ens bra), psykologi (Torssell, där är jag ok eftersom jag inte är som andra), makro är inget som man har mycket för som investerare däremot är jag ok på att tänka framtidsbilder beroende på världstrender.
  Kul att jag inte är ensam att ha läst den tunga litteraturen. Numera är jag lite latare. Läst David Lagercrantz böcker. Inte Millenium utan om andra saker. Han har ju skrivit om olika personer osv. och sedan läst lite annat om brottslingar i Sverige och musikbiografier, reseböcker och fotboll. Vill inte bli för trist.

  Twitter känns lite väl mycket som Snillen spekulerar medans Facebook dissas av denna lilla grupp som hänger på Twitter. Så om man är mer normal är man på Facebook. Men vem vill vara helt normal ?
  Nu har jag ingen tid för mer svar. Blir utan dator . Kanske svarar igen på söndag !

 18. Bra mot-strömmen inlägg!

  Varför ska man inte diversifiera på flera marknader? Med över 50 aktier så är det ju en väldig diversifiering på bolagsnivå. Jag tänker mig ändå att det inte alls är givet att Sverige går bra i framtiden (valuta, integration, statsfinanser etc). Är det inte farligt att satsa på ett land, även om man råkar bo där :-)

  Och om man går på vilka marknader som varit bäst historiskt. Då är faktiskt Sydafrika den mest naturliga Diversifieringen (ok, finns en del att diskutera men sett till historisk utveckling). Men länder som Kanada och Storbrittanien tycker jag är en på alla sätt sund lands-diversifiering.

 19. > Gustav
  Jag vet ju att du är så internationell det bara går i dina investeringar ! Så jag vägrar att ha en diskussion kring vem som har rätt. För jag förstår ju givetvis att inlägget kan slå ännu hårdare emot just dig som har en enorm spridning. Men du verkar ju ändå inte speciellt upprörd och det tycker jag är bra ! Åter igen , handlar inte om skryt på något sätt.

  Men så länge inte de internationella fonderna lyckas slå mina egna resultat eller resultat för de duktigaste svenska småbolagsförvaltarna på 3/5 och kanske till och med 10 år så småningom(så länge har varken jag eller småförvaltarna hållt på) så kommer jag inte att ändra åsikter eller portföljstrategi ! för det innebär att jag i så fall får sämre avkastning ! Du får dock observera att jag inte har 100% i Sverige. Jag har lite Starbucks, jag har lite Facebook, lite Visa, jag har lite Novo Nordisk och jag har en hel del Pandora osv.

  Trevlig helg Gustav ! och bra jobb du gör i huvudstaden med dina aktiepubar, det verkar som ett omtyckt återkommande evenemang. Kom hem ifrån Polenfärjan för 10 minuter sedan så ska öppna en öl nu. Om jag är i Stockholm någon gång så kanske vi ses och diskuterar aktier. Vem vet ?

 20. Analysera Mera,

  Jag finns varken på Facebook eller Twitter. Kalla mig gärna gammeldags, konservativ eller passé, men jag skulle inte ta någon ”analys” på 140 tecken allvarligt. Vitt brus…

  Med vänlig hälsning

  Carolus

 21. >Carolus
  Blir ju nästan nyfiken på hur gammal du är eftersom jag brukar nämna ord som gammeldags i kombination med mig själv. Jag har haft Twitter i någon eller några månader. Anledningen var mest att kunna kommentera lite inlägg. Men håller med om att det är kort/lite händelsefattigt på det viset. Passar dock lysande för daytraders. De brukar hinna med några fula ord eller lite siffror kring index, hur det går med Dax, vad champagnen heter, hur mycket krognotan har varit…

  Det viktigaste är att man trivs med sig själv och sin egen livsstil. Jobbigt när man tvingas in i för mycket nymodigheter som man inte vill egentligen. Jag var seg med Smartphone, Bankid, mobilbank etc. Kände mig mer tvingad än att det var spännande.

  Så vi får väl se om du lyckas hålla dig undan Twitter för alltid eller om du hittar dit.

  När det gäller Facebook är det mest ett sätt att hålla någon kontakt med gamla klasskompisar eller släkt som bor långt bort och Facebook är fantastiska när det gäller bilder, tekniska detaljer och annat. Twitter är lite sena på bollen och deras hemsida känns allmänt slöare, mer krångel och även används kortare tid och av färre personer.

  Jag tror ärligt talat inte du går miste om något. Finns mycket skönt som inte har med teknik att göra. Njuta av den svenska naturen, idrott, på på konserter, eller se några bra filmer på TV, läsa böcker osv.

  /mvh Analysera Mera

 22. Kul debatt. Sidor som SeekingAlpha gör det betydligt lättare att följa amerikanska bolag än nordiska (faktiskt inklusive svenska).

 23. >Gottodix
  Jag vet att det finns hundratals sidor med info , skriftligt infrån conf callen, folk som bloggar m.m. och att i en digital värld så kan man läsa om alla länder. Men trots det behåller jag åsikten att man inte känner ett bolag man läst om i ett annat land på samma sätt som om man själv varit i de butikerna eller handlat de produkterna osv. Att det finns mycket info hör även ihop med att USA är duktiga i samla statistik + att marknaden är så stor att då blir det ju automatiskt många fler som skriver och även utländska investerare som skriver.

  Sverige och svenska mellanstora bolag dominerar dock i vlket fall och det är huvudpoängen. Att den extra ansträngningen snarare sabbar för dig.

 24. Jag tror att många av de hinder du nämner har blivit mindre, men som aktieingenjören påpekade i början av inlägget så har jag genom mina avkastningsjämförelser (http://langsiktiginvestering.se/utdelarnas-kamp) sett hur Nordiska bolag ofta slår sina större motsvarigheter på andra sidan Atlanten beträffande utdelnings- och totalavkastning.

  Jag skulle säga att huvudskälet är att amerikanska aktier (de stora multinationella bolagen) som regel är högre värderade än våra nordiska motsvarigheter samt att vi många gånger tenderar att överskatta bolag som KO och McD när vi tittar på kursutveckling och deras perfekta utdelningskurvor (har varit där själv).

  Många blir nog bländade och glömmer den kanske viktigaste parametern (som vi själva kan styra över) den framtida total- och utdelningsavkastningen – nämligen priset vid inköpstillfället. Jag citerar mig själv lite snyggt:

  ”Man kan uttrycka det lite förenklat på följande sätt – att man får betala en premie i form av minskad avkastning för att få tillgång till en stadigt ökande utdelning från år till år.”

 25. > langsiktiginvestering.se

  Väldigt bra skrivet av dig. Riktigt snyggt det sista med citattecken. Gjort flera liknande studier på det och alla mina resultat gjorde att jag minskade på sådana aktier och antingen ökade i liknande men lite bättre svenska eller ännu mer offensiva aktier.

 26. Långsiktig investering,

  Jag har med stort intresse följt dina ”utdelningsmatcher”. Spännande!

  Min kommentar här ska ses mot bakgrund av att jag fokuserar mycket på utdelningar. Det som följer kan alltså tolkas som att söka resultat jag vill ska vara sanna samt bekräftar min världsbild (”confirmation bias”)… ;-)

  Tror inte man ska dra allt för stora växlar på dina resultat. Du använder exempelvis 7.50 SEK per dollar och inte aktuell kurs. Möjligen spelar det en marginell roll; kanske tar de verkliga valutakurserna ut varandra (jag tänker själv ofta på det viset).

  Dollarn stod dock i över 10 kr kring millennieskiftet (eller var det drygt 11 kr; minns inte); som lägst ca 5.80 kr sent under 2007 (eller var det tidigt 2008?).

  Det betyder att du underskattar de nordamerikanska utdelningarna med 1/3 (2.5/7.5, alltså drygt 33 procent) genom att använda 7.50 SEK per dollar. Varje utdelningsdollar gav då 10 kr och inte 7.50 kr: en viss skillnad… Visserligen överskattar du dem när dollarn är svag: de facto fick man 5.80 kr per utdelningsdollar runt 2007/2008 och inte 7.50 kr som i din kalkyl. Ska värdet av matcherna öka (eller vara mer rättvisande), ser jag dock ingen annan råd än att använda faktisk dollarkurs.

  Vidare borde man ta fram samma serie med olika startpunkter. Varför börja just 1995? Vad händer om man börjar ett eller två år tidigare/senare? Det finns alltså inte endast en tidsserie som är absolut sann utan flera. Dels måste man ta fram dem, dels måste man bestämma sig för något sätt att välja bland dem. Låt säga att matcherna som börjar 1994 respektive 1996 båda ger nordamerikanska utdelningsikoner ett övertag. Är det i så fall de man ska utgå från?

  Trots ovanstående reservation läser jag mer än gärna dina ”matcher”.

  Med vänlig hälsning

  Carolus

 27. > Det finns även en risk med valutan om man investerar i USD och dessutom landet har affärer i andra valutor. Då kan det bli dubbeldåligt om först relationen mellan USD/SEK går fel och sedan dessutom verksamhetens valutor VS USD. Där snackar vi motvind X2.
  Detta är fel. Det är bara ändringen i verksamhetens valuta mot svenska kronor som spelar roll. Om företaget inte har någon verksamhet i USA-dollar, spelar inte dollarkursen någon roll. Att det kanske står dollarbelopp på börslistorna spelar ingen roll. Det är t.ex. ingen skillnad mellan att köpa Stora Enso på Stockholmsbörsen eller på Helsingforsbörsen; vinsten/förlusten blir fortfarande densamma.

  Andra risker:
  * Om man innehar utländska aktier, betalar man arvs- och gåvoskatt i det landet där bolaget finns, inte i det land där man själv bor. USA har till skillnad från Sverige arvs- och gåvoskatt.
  * Om en svensk fond investerar i USA-aktier, får fonden betala 15 % amerikansk källskatt på utdelningen. Eftersom fonden inte betalar någon svensk inkomstskatt, kan inte heller fonden avräkna denna källskatt. Fondandelsägaren kan inte heller avräkna någon amerikansk källskatt eftersom det inte är fondandelsägaren som betalar den amerikanska källskatten utan istället fonden som gör det. Av den anledningen bör man se till att bara investera i fonder som investerar i inhemska bolag (t.ex. svenska fonder för svenska bolag, danska fonder för danska bolag, amerikanska fonder för amerikanska bolag o.s.v.), men då återkommer arvs- och gåvoskattsproblematiken eftersom arvs- och gåvoskatt på fondandelar betalas i det land där fonden är registrerad.

 28. @Anonym

  Har man sina amerikanska aktier i en Kapitalförsäkring så får man tillbaka källskatt med ca 2-3 års fördröjning samt blir knappast föremål för arvs- eller gåvoskatt då det är försäkringsbolaget som står som ägare till aktierna.

  Att en fond måste betala källskatt i USA ger verkligen en edge för aktier via försäkring före USA- och Globalfonder. Fördel att ha Amazon, Alphabet och Berkshire i detta avseende för en fond mao.

 29. > Anonym. Du förstår inte hur jag menar. Jag menar att först försvagas dollarn och då har jag mindre i SEK i det utländska värdepappret. Sedan de amerikanska företaget har en verksamhet till 75 % i kanske Kina eller i annat EU land och då om valutan gå fel USD VS annan valuta där så blir vinsten mindre för dem i dollar. Då blir det mindre vinst för mig i SEK också eftersom kursen går ner för att de har haft valutamotvind i USD. Bra exempel är amerikanska globala företag som kanske har 50-75 % av sin verksamhet utanför USA. Du har där dubbel valutaexponering.

 30. Om 75 % av företagets verksamhet är i Kina, är det irrelevant vad den amerikanska dalern står i (utom möjligtvis för resterande 25 % av verksamheten). Det som spelar roll är istället hur den kinesiska cirkeln utvecklas i förhållande till den svenska kronan. Vad vinsten blir i dollar är också irrelevant om man bara är intresserad av utvecklingen i kronor. Om du köper ett globalt utländskt bolag, får du ungefär samma valutaexponenring som om du köper ett globalt inhemskt bolag.

  Kapitalförsäkringar kom till för att man skulle kringgå vissa svenska skatter, bland annat arvsskatten. Som jag har förstått det, kringgår kapitalförsäkringar utländsk arvsskatt i vissa länder medan andra länder ”ser igenom” kapitalförsäkringen och beskattar försäkringstagaren. Vet ej hur USA gör.

  Om du har aktierna i en kapitalförsäkring, får du bara tillbaka hela källskatten under förutsättning att den totala utländska källskatten för samtliga försäkringstagare understiger totala schablonskatten för samtliga försäkringstagare. Vet ej hur sannolikt det är. Gissar att en stor del av försäkringstagarna har fonder i form av en pensionsförsäkring, vilket minskar risken att några försäkringstagare inte skulle få tillbaka hela källskatten.

  Sedan finns det väl vissa försäkringsbolag, som t.ex. ”storbankerna”, som inte bryr sig om att begära avräkning för utländsk källskatt? I så fall är hela källskatten förlorad. Det gäller alltså att välja rätt försäkringsbolag, t.ex. Avanza eller Nordnet. Har du utländsk kapitalförsäkring, är det istället du själv som ska begära avräkning i din egen deklaration.

 31. En förmodligen mest psykologisk och mindre logisk anledning hos en del aktiesparare till att köpa kanadensiska och amerikanska aktier istället för svenska är att man gillar kvartalsvisa eller rent av månadsvisa utdelningar jämfört med att man får all årets utdelning vid ett tillfälle per år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *