Möte med Öresund och Lancelot om Vardias MBO-förslag

Tags Posted on 19 augusti, 2015Categories Vardia Insurance Group

11 thoughts on “Möte med Öresund och Lancelot om Vardias MBO-förslag”

 1. Vad reglerar att man inte får yttra sig huruvida man ska rösta på en extrastämma? Större ägare kar ju gått ut med liknande info i andra fall.

  Hur många % av rösterna är insamlade nu och överväger ni fortfarande att ta mot fullmakter och rösta mot förslaget ifall det inte förtydligas/ändras?

 2. Kan det vara så att det redan förs diskussioner om ett bud? Detta skulle förhindra de med insyn dels att yppa att diskussioner förs, dels att handla aktier på informationen? Den som lever får se, men glöm inte var ni hörde det först.

 3. Draken,
  Som publikt bolag får de inte gå ut med information som kan vara marknadspåverkande, om de inte gör det till hela marknaden samtidigt via pressmeddelande/meddelande till marknaden.

  Vi har drygt 3 % av rösterna uppskrivna i listan. Huvudmålet nu är att ta fram information så att man kan ta ställning till hur man ska agera. Om man ska rösta si eller så eller köpa eller sälja aktien.

  Sigourney,
  Vem vet. Det finns många möjliga utfall i det här. Jag skulle inte hålla det allt för sannolikt eftersom det i sådana fall vore märkligt att göra en MBO i samband med det. Men jag vet var jag hörde det först nu ;-)

 4. Hur ser strategin ut? Samlar ni in 10% av rösterna kan ni enligt norsk lag kräva att få en minoritetsrevisor tillsatt. Med en sådan revisor som kan gå igenom upplägget ”inifrån” får minoritetsägarna ett bättre utgångsläge och informationsasymmetrin minskar.

  Aksjeloven:

  Ӥ 7-3. Nyvalg av revisor
  […]
  (2) Har generalforsamlingen forkastet forslag om nyvalg av revisor, kan aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, innen en måned etter generalforsamlingen begjære at tingretten ved kjennelse oppnevner en revisor i tillegg til selskapets øvrige revisorer. Begjæringen skal tas til følge om den finnes å ha rimelig grunn.”

 5. Nja, så osannolikt tror jag inte att det är. Nyemissionen har inneburit en utspädning av grundarna, som känner sig snuvade. Ett uppköp skulle innebära att MBO-människorna får 30 mill, dvs dotterbolagen gratis, och därmed en grund till att börja om från början. Därtill skulle de ju också få bra pröjs i den mån de har kvar aktier i bolaget. Det skulle också innebära att Öresund + övriga större ägare som gick in i emissionen skulle göra en bra affär. Jag har oerhört svårt att föreställa mig att Lancelot och/eller Öresund skulle gå med på en affär som skulle vara dålig för bolaget.

 6. Kreol,
  Jag tror inte att det finns någon realistisk möjlighet att få in 10 % av rösterna. Skulle det behövas skulle vi kanske kunna komma upp i 5 % med lite draghjälp men vi behöver fortfarande få med oss en annan ägare. Målet nu är huvudsakligen att få fram information i de fall det inte klargjordes i inkallelsen till extrastämman.

  Sigourney,
  Förvisso är det så. Den nya ledningen i Vardia får dessutom optioner som gör att de tjänar på att Vardia går bra, oavsett om det är försäljning av kundstocken eller bara att det går bra över tid. Det som talar emot är att MBO-människorna inte äger mycket aktier i Vardia. Tillsammans uppskattar jag att MBO äger 2-3 % av bolaget medan de som stannar kvar i Vardia och idag har insynspositioner äger över 10 %.

  Ska man vara krass vore en försäljning i närtid (en kontrollerad sådan med flera budgivare) knappast vara dåligt för aktieägarna, men just det scenariot vore nog ännu bättre för MBO med tanke på att de som du säger får MBO gratis i det läget, vad jag kan förstå från den information som nu finns. Andra scenarier blir dock annorlunda och jag vet inte riktigt vad som är troligast. Den bästa affären för Vardia-ledningen är ju att få Vardia lönsamt så att de kommer upp i en värdering i linje med branschen över tid vilket skulle ge i runda slängar en tiodubbling av pengarna (10-15 % tillväxt i några år och multipelexpansion till 2 x GWP). Så uppköpsscenariot är möjligt, men jag tror jag lutar åt att andra scenarier är mer sannolika. Fast jag vet inte, och det är förbannat svårt och osäkert.

 7. Känns som Vardia gått från att vara ett drömslott till att nu har en realistisk plan för framtiden med en ny ledning. En tillväxt på ~15% är max vad man kan klara utan att ständigt behöva kapitaltillskott. Den enda stora osäkerheten är som sagt om de nya säljbolagen kommer att kunna prestera. Värderingen på MBO verkar vara baserad på den beräknade vinsten bolagen kan göra. Om de nya säljbolagen kan vara mer effektiva än var Vardia kunde och på så sätt tjäna pengar är det inget jag har något emot. Dock ger det en osäkerhet att helt sätta sig i knät på externa säljbolag. Känns ändå som aktiekursen nu har rasat ner till väldigt låga nivåer. Bolaget borde vara hyffsat på banan inom 1.5år för de som orkar hålla ut. Av de 20 största ägarna har ägandet varit ganska konstant, är främst småsparare som pressat ner kursen.

 8. Hasse,
  Ja, jag tror jag påpekade det i min rapport om Q2-rapporten. Målen verkar plötsligt realistiska. Ett tecken på att säljbolagen tar krafttag är ju nedläggningen av Skellefteåkontoret i Sverige vilket inte tog många dagar efter förslaget om MBO. Vi får se om det kommer något liknande i Norge. Om man kommer att kunna nå 10-15 % tillväxt trots de stora nedskärningarna återstår väl att se, men det borde bli en rimlig tillväxttakt som är hållbar. Det är lätt att bli både nervös och känslosam när det gäller Vardia. Det är kanske lite för spännande, helt enkelt…

 9. Ja, med ett börsvärde på strax under 400M så verkar det inte som marknaden har några större förhoppningar om framtiden. Samtidigt visar Vardias problem på hur svårt det är att växa inom försäkringsbranchen. Innebär samtidigt att konkurrensen inte kommer att vara allt för hård. Då de större bolagen inte kan göra någon vinst på sin kapitalportfölj, kommer man troligen försöka att höja marginalen på försäkringarna för att hålla uppe vinsterna, vilket kommer att gynna även Vardia.

 10. Hasse,
  Nej, konkursvärdering har det varit länge och nu är det något ännu värre som verkar börja bli inprisat. Vardia har ju lyckats bra med att växa och snabbt tagit 1,5 % marknadsandel i både Sverige och Norge, så de har ju gjort det bra! Även om det har kostat en del…

  Att konkurrensen inte är stenhård är en grundpelare i min investeringstes och en orsak till att jag gillar försäkringsbranschen så.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *