Fortum

Tags , , Posted on 26 november, 2009Categories Fortum

15 thoughts on “Fortum”

 1. Mycket bra innehåll, bra och trovärdig analys, bra språk. Ett par smågrodor i texten av den typ som blir kvar när man ändrar i meningar. Det finns också ett par skönhetsfel just i början, bara. På svenska stavas endast landsnamn med stor bokstav. Adjektiven har små bokstäver, typ finsk, finska staten, svensk etc.

 2. Tackar för kommentaren. Smågrodor och skönhetsfel ska jag tänka lite extra på till nästa analys!

 3. Bra analys. Aktien verkar vara riskfri, stabil utdelning men ganska förutsägbar. Små möjligheter till kraftig kursutveckling såvida det inte händer något med elpriset. Aktien är nog något för den som inte vill förlora pengar men å andra sidan uteblir de stora möjligheterna. Bra att ha i en portfölj.

 4. Hej! Tack för en väldigt genomarbetad analys. Svenska marknaden står för ca 40% (uppskattning) av Fortums omsättning. Siffran är uppskattad av produktion i Sverige enl. årsredovisning 2008. Det innebär ju att om kronan stärks i framtiden i förhållande till euron så kommer Fortum tjäna mer pengar.

 5. @Göran: Ja du har rätt ur en synvikel. Den andra synvinkel är att ur ett svenskt perspektiv, då vi har en annan basvaluta än den som Fortum är noterad i, så blir det mer negativt med en högre SEK-kurs. Har dock inte räknat på det, men det kanske någon annan har? :-)

 6. Göran, bra poäng! Med tanke på det är valutarisken inte särskilt stor ändå. Stärks euron mot kronan så går aktiekursen upp (i kronor) och likaså vinsten från den finska verksamheten, medan vinsten från den svenska relativt sett minskar. Likaså vice versa, dvs. när kronan stärks tjänar Fortum mer pengar men aktiekursen går ner (i kronor) och likaså vinsten från den finska verksamheten.

  Samtidigt sätts ju även elpriset på Nord Pool i euro, vilket lägger till ytterligare en dimension till det hela, men det är möjligt att sverigeproducerad el kan pressa upp priserna överlag på Nord Pool om kronan blir starkare.

  Sammantaget är nog ändå valutarisken relativt låg.

 7. Tack för en fin analys. Ett par kommentarer/frågor:

  -Under ”Branschen” skriver du att de stora elbolagen satsar på vatten-, kol- och kärnkraft och inte på förnyelsebart. Det må vara sant när det gäller Fortum, men för exempelvis Vattenfall kan man knappast säga att detta stämmer. Vindkraften står exempelvis för en stor del av Vattenfalls planerade investeringar de närmsta åren (minns inte siffran exakt).

  -Jag undrar också över vad som händer med Värmedelen 2013. Den gör ett stort hopp upp i både omsättning och vinst. Är detta också beroende på Rysslandsaffärerna?

  Slutsatsen tycker jag är riktig: På längre sikt kommer elpriserna definitivt att stiga (All ny produktion är dyrare än befintlig, man kommer vara tvungen att kompensera för CO2-utsläpp, och elkonsumtionen kommer knappast att minska). Är man bara långsiktig tror jag definitivt att det är en både lönsam och trygg aktie att äga.

 8. @Kalle

  Tackar för vettiga kommentarer!

  – Även Fortum och de övriga stora elbolagen satsar en hel del pengar på förnyelsebart.

  För att ta Vattenfall som du tar som exempel har man nyligen köpt Nuon för 8,5 miljarder euro som vi kan runda av till 100 miljarder SEK. Investeringsplanerna för 2009-2013 är 191 miljarder SEK. Av dessa är 37,2 miljarder till vindkraft (och 7,1 miljarder till vattenkraft, 3,3 miljarder till avfall=underhåll av redan befintliga anläggningar och 6,7 miljarder till biobränsle). De inom parentes är visserligen förnyelsebara men samtidigt lönsamma.

  Vindkraftssatsningen står alltså för 37 av nästan 300 miljarder och det är visserligen mycket pengar, men ändå en relativt liten andel av de totala investeringarna.

  – Vad gäller prognosen för segmentet värme år 2013 har jag antagit i princip samma värmeförsäljning som 2007 och 2008 men något högre el- och värmepriser och även lite högre marginal på såld värme. Rysslandsaffärerna är inbakade i segmentet Ryssland så de ingår inte här.

 9. Tack för svar.

  Inte för att det spelar så stor roll, men nu är det så att även Nuon har en hel del vindkraft, främst off shore, så att räkna in hela förvärvet som ”övrigt” tycker jag är lite missvisande. För resten av kakan skulle det betyda ca 20% enbart på vind, vilket jag anser är en betydande del.

  Anledningen till att jag reagerade på värmen var omsättningsökningen på 20-25% mellan 2012 och 2013. Elpriserna kan såklart spela en stor roll här, men jag har svårt att se att det finns utrymme till att höja priserna för fjärrvärme speciellt mycket. Det ska nog till en rejäl ökning för alternativen (pellets, bergvärme) för att det ska finnas utrymme för höjda värmepriser. Jag undrade därför om du hade räknat in några förvärv eller nya kraftvärmeverk för 2013. Det är kanske möjligt att ett ev. nytt avfallseldat kraftvärmeverk i Brista skulle kunna vara klart redan till 2013, vilket skulle kunna öka intäkterna. Något nytt biokraftvärmeverk i Värtan lär väl dock knappast bli klart inom denna tidsrymd.

 10. Kalle,

  Jo visst, jag överdriver något om jag räknar in Nuon bara under ”övrigt”. Men även om det är 20% på vind så är det fortfarande 80% på övrigt. För övrigt har Fortum faktiskt samma siffror i proportionerna för sina nordiska investeringsplaner: 80% koldioxidfri och 20% koldioxidbaserad kraftproduktion. Inte samma fokus på förnyelsebart som Vattenfall, men väl starkt fokus på det verkliga problemet, att slippa betala för dyra utsläppsrätter.

  Angående värmen kan du ha en poäng. Det är å andra sidan ”bara” 17% ökning från omsättningen för 2008, men siffran kan behöva revideras ned. Jag ska fundera lite extra över detta i uppföljningen av denna analys vid årsrapporten.

 11. Management – Har någon av er någon åsikt om dagens management? Ledningen är åtminstone relativt stora aktieägare. Men jag vet inte om de köpt något själva för sin lön eller endast kvitterat ut aktierna i sitt ersättningspaket… Ledningen får ju mellan ca 6-20 000 aktier årligen. Det känns möjligen lite tveksamt att aktieantalet redan nu verkar vara bestämt för kommande år t.o.m 2011(sid 154 årsred). Vore även intressant att höra något om vad ni tycker om ersättningssystemet som när jag läser det känns svårt att förstå.

 12. Göran,

  Hur ledningen har fått tag i sina aktier har jag heller ingen aning om. Däremot verkar det ”beräknade aktieantalet” för 2009, 2010 och 2011 baseras på någon typ av Fortums egna prognoser. Från årsredovisningen 2007 har antalet aktier till ledningen ökats lite och det står att ”för 2009 (2008) representerar antal aktier det verkliga antalet aktier som kommer att levereras i februari 2009 (februari 2008)”, vilket tyder på att de andra siffrorna är prognoser och att Fortum har någon typ av tydlig modell för beräkningen av antalet aktier som skall delas ut till ledningen.

  Ersättningssystemet, som består av max 25 % av årslönen (”finansiella och personliga mål”), känns rimlig. Den maximala bonusen på 40 % av årslönen ”som betalas ut om ”samtliga målsättningar överträffas” är tyvärr inte lika lätt att begripa sig på.

  Det som jag tycker verkar bra med ersättningssystemet är att den aktierelaterade ersättningen är större än den mer kortsiktiga bonusen. År 2008 fick VD 867 k€ i lön, 156 k€ i bonus och motsvarande 475 k€ i aktier. 2007 såg ungefär likadant ut fast med högre bonussiffror.

  Lönen borde väl egentligen jämföras med andra VD-löner, men det känns spontant inte som att det rör sig om extremt höga ersättningar jämfört med andra stora bolag, speciellt med tanke på hur bra bolaget går.

 13. Hur är det med Stockholm Gas.Visst ägs det av Fortum och hur går detta bolag.Omsättning?vinst?
  Var kan man hitta dessa uppgifter.

 14. Ojdå, mina Fortumaktier har stigit 13,5% sedan jag köpte dem i samband med att Ni gjorde analysen av dem på sidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *