Månadssparande i börsnedgång – Japan sedan börskraschen 1989

Tags ,

Elmarknaden del 3 – Zonindelningen på elmarknaden och förbindelser inom elnätet i Nordeuropa

Tags ,

Elmarknaden del 2 – Produktionskostnader för ny el. Skatter, avgifter och bidrag

Tags ,

Inflationsjusterad historisk avkastning från månadssparande 1919-2011

Tags ,

Elmarknaden del 1 – Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa

Tags ,

Fortum, windfall-skatten och kärnavfallsavgifter

Tags , , ,

Peter Lynchs investeringsfilosofi

Tags , , ,