Månadssparande i börsnedgång – Japan sedan börskraschen 1989

Taggar ,

Elmarknaden del 3 – Zonindelningen på elmarknaden och förbindelser inom elnätet i Nordeuropa

Taggar ,

Elmarknaden del 2 – Produktionskostnader för ny el. Skatter, avgifter och bidrag

Taggar ,

Inflationsjusterad historisk avkastning från månadssparande 1919-2011

Taggar ,

Elmarknaden del 1 – Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa

Taggar ,

Fortum, windfall-skatten och kärnavfallsavgifter

Taggar , , ,

Peter Lynchs investeringsfilosofi

Taggar , , ,