NCC, Peab och Skanska: Graham-analys

Tags , , , , , Posted on 27 februari, 2012Categories Övriga bolag

6 thoughts on “NCC, Peab och Skanska: Graham-analys”

 1. Jätteintressant läsning! Själv har jag gjort en helt omvänd bedömning, att Skanska är mest intressant eftersom det bl.a. är det byggbolag som jag bedömer är minst sammanflätat med en eventuell svensk bostadsbubbla och mer lutar sig mot större infrastrukturprojekt inom ett bredare geografiskt område. Möjligtvis syns det i vinstutvecklingen också då man inte kunnat rida på den boom som varit ett tag nu… Dock tror jag inte det blir någon starkare vinstuveckling framöver heller så är man ute efter det så är kanske inget byggbolag att föredra. Mer stabilt och mindre riskfyllt anser jag dock Skanska vara. :)

 2. Spartacus;
  Jag håller med! Graham-analysen är i någon mening objektiv (subjektiv enligt Graham…) och om man väger in andra aspekter så kan bilden bli en annan. Jag diskuterade detta med Martin (andra halvan av Aktiefokus) innan inlägget postades och även han gillar Skanska mest av samma orsak. Jag är beredd att hålla med. Sammanflätningen med den svenska bostadsbubblan är förmodligen anledningen till att NCC och Peab har gått så bra de senaste åren och blickar man framåt så kan Skanska ligga bäst till.

  Detta är sådant man missar med en snabb Graham-analys, vilket är intressant att notera!

 3. Bra analys, men problemet med Graham-analyser är ju att de mest blickar bakåt.

  Byggbranschen är ju synerligen cyklisk till sin natur så graham analyser kan vara lite vanskliga att tillämpa på den…själv hoppas jag kunna köpa några skanskaaktier när di.se börjar pumpa ut domedagsprofetior efter ett synnerligen dåligt bokslut eller två.

  Peab har växt väldigt snabbt det senaste decenniet. Hypersnabb tillväxt brukar leda till dålig ordning i företaget…i kombination med en död marknad för nyproduktion av privatbostäder kanske vi får se en konkurs.

 4. alatheiaton;
  Javisst, branschen är cyklisk. Graham-analysen syftar delvis till att fånga upp bolag som klarar dippar i konjunkturcykler utan att gå med förlust, men man ser ”bara” över en tioårsperiod. Att bolagen är cykliska försökte jag ta hänsyn till genom att använda 5-årsmedelvärden så att även sämre år finns med i siffrorna.

  Riskerna du nämner med snabb tillväxt är högst relevanta och det kan mycket väl vara så att Skanska och NCC har lärt av misstagen från början av millenniet då man gjorde förlust, medan Peab inte stötte på patrull då och kommer att göra det nu istället.

  Även jag är nog mest intresserad av Skanska trots resultaten i analysen, men det ska vara till betydligt lägre priser än idag.

 5. Intressant läsning 2015! Jag tackar för råden och anser att PE-17 är övervärdering (minst sagt) och säljer halva innehavet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *