Sållning av bolag på Large Cap med hjälp av Graham

Tags , , , , ,

SAS: Graham-analys

Tags , , ,

New Wave Group: Graham-analys

Tags , , ,

Tesco: Graham-analys

Tags , , , ,

The Intelligent Investor kapitel 8 – The Investor and Market Fluctuations

Tags , ,

The Intelligent Investor kapitel 14 – Stock Selection for the Defensive Investor

Tags , ,

Fortum: Graham-analys

Tags , , ,

Köpläge i Cameco

Tags , ,

Veidekke: Graham-analys

Tags , , ,

NCC, Peab och Skanska: Graham-analys

Tags , , , , ,