Inflationsjusterad historisk avkastning från månadssparande 1919-2011

Tags ,

Elmarknaden del 1 – Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa

Tags ,

Europeiska kraftbolag, nyckeltalsstudie 2006-2010

Tags , , , ,

Är Fortums utdelning hållbar?

Tags , , ,

Fortum, windfall-skatten och kärnavfallsavgifter

Tags , , ,

Fortum, delårsrapport Q2 2010

Tags , , ,

IDGC Holding – jämförelse med Fortums elnät

Tags , , , ,

Europeiska kraftbolag, nyckeltalsstudie, jämförelse mellan 2008 och 2009

Tags , , , ,

Europeiska kraftbolag, nyckeltalsstudie 2009

Tags , , , ,

Fortum och Hafslund, årsbokslut 2009

Tags , , ,