Tankar om Vardia inför sista handelsdagen med teckningsrätter

Tags , Posted on 21 maj, 2015Categories Vardia Insurance Group

36 thoughts on “Tankar om Vardia inför sista handelsdagen med teckningsrätter”

 1. Vad skulle pabrai ha gjort. Känns lite som heads I win tails I loose a lot.

 2. Ernesto,
  Vad ser du för nedsida i ett worst case? Absolut värsta tänkbara som jag ser det är att sitta med TR och se nyemissionen avbrytas för då är nedsidan 100 % men om man får in pengarna har vi ett bolag med skadeprocent under 80 % och GWP på 1,3 miljarder som värderas till 500 miljoner som kommer gå med kanske 50-100 miljoner i ytterligare förlust i år. Med ett värde på kundstocken på ca 1 x GWP kan det komma till 50 % rabatt om bolaget skulle behöva slaktas vilket inte är loose a lot utan win a little elle break even.

 3. Situationen måste vara attraktiv om det finns en passande storägare (med tillräcklig kompetens att se Vardia för vad de är) – Vardia är lågt värderat, desperat efter kapital och med en kapitalstark huvudägare kan det bli en mycket framgångsrik historia.

 4. Den största risken jag ser är som jag nämnt att de kommer behöva ytterligare kapital inom kort. Troligen kommer lånet ordnas och förhoppningsvis kommer det räcka för att brygga över perioden. Men marginalen är inte stor som du säger så vad händer om det inte räcker? Trots att man börjat dra ner på personal/kostnader så säljer man ju fortfarande i en rasande fart vilket som bekant kortsiktigt tär på kapitalet. Hur vågar man det?

 5. Risken är väl att man inte får ordning på kostnadsprocenten skadeprocenten går upp förnyelsegraden minskar och man helt enkelt småbröder ihjäl men den risken är kanske är låg.

 6. Sedan kan man ju alltid fråga sig hur sådana nedskärningar påverkar organisatonen? Min erfarenhet är att det påverkar i princip all verksamhet negativt. Tänk tex att attraktiv personal söker sig bort, folk oroar sig och snackar bort en massa tid, luckor uppstår i flöden, revir pinkade chefer föröker visa sig oumbärliga etc. Sådant tenderar att påverka försäljning, resultat och mycket sällan i positiv riktning.

 7. Stavros,

  Det har du rätt i men om bolaget är vettigt i övrigt kan man säkert reparera det mesta senare när det lugnat sig. Men då måste man överleva först, vilket är min största oro som sagt…

 8. Stavros har nog rätt. Den bästa personalen har säkert redan tackat för kaffet och lämnat. Glad att jag sålde allt i Vardia i samband med bytet av redovisningsprincip. Nu hade jag hellre gått till casinot och satsat allt på rött än att teckna.

  Mvh
  Henning

 9. Re:Jonas Först överleva, sedan reparera, då blir ännu en fråga vad händer externt med konjunktur, hos konkurenter etc under den perioden och vilken kapacitet har man att hantera det? En risk är att man börjar reagera i stället för att agera. Hur det hela slutar vet jag inte, bara att jag håller mig borta. Det jag tycker är intressantast runt Vardia är hur man agerar och resonerar i bloggsfären.

 10. Mycket av det vardia behöver finns ju redan i form av organisation, stödsystem osv som uppenbarligen har fungerat bra och enligt plan hittills så att senare främst anställa fler säljare/supportpersonal är ingen jättegrej som jag ser det faktiskt. Men smärtfritt blir det såklart inte. Konjunktur och konkurrenter svänger det inte lika mycket om i försäkringsbranschen så att det skulle förändras dramatiskt det närmsta året vilket det handlar om tror jag helt enkelt.

  Min farhåga är alltså mer på medelsikt, dvs mellan denna nyemission och till tidpunkten till vinst vilket borde vara ett år i runda slängar.

 11. Stavros, Jonas och Henning,
  Att den bästa personalen skulle ha slutat baserar ni på vadå? Känsla/önsketänkande i affekt eller ett verkligt resonemang?

  Jag tror precis tvärtom att det är den sämsta personalen som har slutat; de som är provanställda och de som inte har fungerat så bra. De bästa säljarna sysslar med kvalificerad telefonförsäljning i en eller annan form och ju bättre säljare, desto mer provision får de. Det är i de flesta fall unga personer som vi pratar om som på de orter Vardia finns på (Luleå och Skellefteå i Sverige) knappast hittar något bättre runt hörnet i första hand.

  Men, smärtfritt är det naturligtvis inte. Men man har inget annat val.

 12. … tror jag helt enkelt inte ska det naturligtvis stå…

  Angående vilka som slutar så är min lilla erfarenhet att en del nyckelpersoner väljer att byta jobb i sådana här lägen men långt ifrån alla. Och även om man är en duktig säljare som slutar så är man en av många så man kommer inte att vara oersättlig på något vis.

 13. Re:Kenny Jag skrev nog inte att den bästa personalen skulle ha slutat utan det är en tolkning du får stå för.

  Däremot är det vanligt att attraktiv personal i sådana här lägen ser om sitt hus och går vidare till arbetsgivare där man bedömer utsikterna som bättre. Vidare så torde en och annan bli föremål för rekrytering av andra arbetsgivare som uppmärksammar ett bra tillfälle. Sedan finns det säkert en grupp som kanske inte är fullt så attraktiv som hänger sig kvar oavsett vad som händer, hur det blir i Vardia vet säkert de som arbetar där betydligt bättre än vi som skriver här.

  När det gäller den delen av frågan om det handlar om känsla/önsketänkande i affekt eller resonemang, så kan jag säga så här att jag har noll kronor investerade i Vardia, jag har ingen egentlig uppfattning om bolaget som sådant utan det handlar om ett allmänt resonemang om bolag som befinner sig i kris. Jag tycker mao att jag för ett allmänt resonemang men jag kan mycket väl ha fel och andra är säkert bättre att bedöma det än jag. Hur ser du på din egen syn på Vardia, handlar det om handlar om en känsla/önsketänkande i affekt eller resonemang, eller rent av en kombination av dessa?

 14. Stavros,
  Nej det var Henning som skrev just det.

  Jag har väl lagt fram rimliga resonemang tycker jag, inga önskedrömmar, eller är det någonstans där du tycker att önsketänkanden lyser igenom?

  En fördel med Vardia är att man både i Norge och Sverige håller sig borta från de stora städerna så att man har större chans att behålla säljpersonal i vått och torrt. Nyckelpersoner som jobbar i Stockholm kan nog se om sitt hus, visst är det så. Undantaget är de som äger mycket aktier som lämnar med minst sagt dålig tajming om de säljer och lämnar bolaget nu. Som jag skrev i min förra kommentar är det inte smärtfritt att skära ned på personalstyrkan.

 15. @Kenny, jag har inga belägg alls för att den bästa personalen slutat, utan det baseras endast på egna erfarenheter av hur det gått till på arbetsplatser där det börjar kännas oroligt. Duktiga medarbetare är eftertraktade, och börjar det kännas oroligt, arbetsmiljön blir ofta sämre när personal sägs upp mm, så tenderar eftertraktad personal att röra på sig. Har ingen aning om det sker i detta fall dock.

 16. Re:Kenny Vad som är rimliga resonemang eller önskedrömmar när det gäller Vardia har jag ingen aning om.

  Vad jag däremot upplever är att du inte problematiserar speciellt djupt kring tex hur organisatonen kan komma att påverkas av problemen och det är den som genererar intäkterna.

  Jag vill dock understryka att jag inte kan bedöma ditt resonemang i övrigt då Vardia som investering inte intresserar mig.

 17. Tänk lite ur kundperspektiv.. Jag, i egenskap av företagare, blev uppringd av en norrländsktalande säljare av deras försäkring. Vad tänkte jag? Deras försäkring var billigare än folksams(tre kronor, förmedlad via Swedbank), men i andra vågskålen ligger följande:
  1. Hur sannolikt är det att företaget är en handelsstudentkonstruktion?(dvs, enda syftet är att visa ”snygg” kundtillväxt. För att därefter sälja företaget..)
  2. Vad har de för kassa i händelse av skada? Kan de som nya hantera en extrem oförutsedd skada?
  3. Är de seriösa i vad de påstår sig hålla på med?

  I mitt fall så bedömde jag dem som:
  1: deras syfte är att bli uppköpta i första hand.
  2. Okänt pga nystarten. Jag vågar inte chansa..
  3. Nej, de väljer ut ”ofarliga” företag i hopp om någon slags fördel mot övriga bolag. Frågan man ställer sig är: får de neka nykunder som själv söker sig till dem?

  Jag kände i vart fall att den tusenlapp mer det kostade hos andra inte var värt besväret att tacka nej.

 18. Henning,
  Japp, jag har sett det själv också. Det skapar oro och problem (problem föder problem och framgång föder framgång) men det är inte alla som försvinner utan det brukar bli ett gäng kvar.

  Stavros,
  Nej, jag försöker fokusera på det viktiga istället för att ägna energi åt fel saker och problematisera kring sådant som inte spelar roll. Det spelar absolut ingen roll om det uppstår lite konflikter i organisationen, några nyckelpersoner hoppar av etc. om bolaget ändå går under. Nedskärningarna måste göras och de måste ge effekt snabbt. Det är det viktiga. Sedan är det inte bra eller roligt för någon med nedskärningar men viss lojalitet finns nog hos många anställda, speciellt då många har varit med och byggt upp företaget från grunden. Det är de som behöver jobba med de frågorna och det gör de minst 8 timmar varje dag för tillfället, misstänker jag.

  Försäljningen ska och måste minska kraftigt. Den kan minska med 75 % utan att Vardia slutar växa. Försäljningen redovisas ju månadsvis för den intresserade. Ju mer försäljningen minskar, nästan desto bättre eftersom mycket kostnader är knutna till försäljning.

  olf,
  Ja, så tänker vissa kunder. Ungefär 90-95 % tackar nej av olika skäl när Vardia kontaktar dem och det är inget konstigt. Samtidigt tackar 5-10 % ja vilket senaste tolv månaderna betyder försäljning för över en miljard så det finns de som tänker annorlunda. Dina frågor är berättigade men om svaren är korrekta vet jag inte. Jag har följande reflektioner:

  1. Om man ska sälja ett företag så måste det vara framgångsrikt och skillnaden mellan att bygga ett företag för framgång eller försäljning är inte stor
  2. Här finns det lagar och regler som ser till att tillräckliga avsättningar görs vilket är ett skydd för kund
  3. Jag hänger inte med på vad du menar med ”ofarliga”. Affärsmodellen bygger på att söka upp vissa typer av kunder som statistiskt sett har en lägre risk för att kunna erbjuda lägre pris till bibehållen lönsamhet. Neka nya kunder är generellt sett inte möjligt, det finns lagstiftning som styr även detta (rätten till försäkring), men i vissa speciella fall är det möjligt. I de allra flesta fall prisar man ut sig, dvs. erbjuder ett så högt pris att kunden tackar nej (eller betalar ett överpris).

 19. Re:kenny Vi har nog helt olika uppfattningar om vad som är viktigt för den här typen av företag och i min värld är det du beskriver är bilden av ett mycket, mycket osunt företag.

  Utifrån din bild misstänker jag att personalen snarast arbetar med att rädda sitt skinn/din ekonomi snarare än Vardia, för varför skulle de göra det? För att rädda aktieägarna? Nej knappast…

  Jag har nu fått en tydligare bild om hur du tänker och jag tackar för det.
  Mvh
  Stavros

 20. Sin ekonomi skulle det ju stå, det är ju inget peronangrepp… /stavros

 21. Kenny, tycker du beskriver situationen väl i din analys. Håller med om den i mångt och mycket.

  Huruvida personalen är nöjda, jobbar hårdare eller söker sig vidare är ganska irrelevant för ett företag med 500 personer i personalstyrkan. Väldigt få är oersättliga och högst troligt är att det är ganska unga människor som jobbar där varpå personalomsättningen är naturligt ganska hög. Med det sagt menas inte att det inte kommer eller kan komma att få vissa konsekvenser för både omteckningsgrad och nyförsäljning. Det som är mest akut i detta läget är dock att man fortsätter att satsa på kundnöjdhet för om omteckningsgraden börjar vika så är det en stor osäkerhet och en stor relativ kostnad för företaget som har så höga kostnader för varje nyförsäljning. Ska bli intressant att se framöver hur man lyckas göra en omställning. Att nyförsäljningen skulle påverkas negativt av hur företaget mår tror jag väldigt lite på. Kan inte se att dom flesta ens vet hur läget är med Vardia, dom kollar på priset.

  Jag tror alla aktieägare kan skriva under på att detta inte var vad man tänkte sig, och även med en viss risk med i beaktning så blev det värre än man kunde föreställa sig. Hade jag vetat vad jag vet nu så hade jag såklart aldrig gått in i aktien när jag gjorde och kanske lever jag på hoppet men jag ser fortfarande att det finns en marknad för den här formen av affärsmodell. Man säljer som tusan, man har en bra underliggande verksamhet men man har en kostnadskostym som är anpassad för tillväxt, eller om man väljer att se det på ett annat sätt så har man en kostnadskostym som motsvarar en kundbas som är större en den man har idag. Som du säger Kenny så måste den anpassas ganska snabbt för att slippa ta in ännu mer kapital vid senare tillfälle.

  Återstår att se om man klarar det, men potential finns ju helt klart. Hade varit intressant om det hade kunnat komma in en storägare så att företaget får en lite stabilare och säkrare grund att stå på. Någon med lite ekonomiska muskler som åtminstone satsar på 5 års sikt.

 22. Stavros,
  På lång sikt är det klart att det är viktigt men på kort sikt är det helt irrelevant när företaget inte går under utan drastiska åtgärder.

  Anders,
  Precis, det är en utvald liten skara som känner till läget. Alla som har hittat hit till denna blogg är t.ex. inte representativa för en typisk kund.

  Ja, en storägare är vad bolaget behöver i detta läge. Bolaget är uppbyggt till stor del av grundare och ledningspersoner som har satsat sitt egna kapital men nu räcker det inte till längre och det är troligen en orsak till att man inte gör en lite större emission för att undvika de drastiska åtgärder som man nu tar till som till viss del säkert är värdeförstörande. Det är ett olyckligt läge.

  Q2 kommer att bli avgörande om man ska klara sig utan att hämta ännu mer kapital. Förnyelsegraden och skadeprocenten kommer vara viktigare än någonsin då. Det blir en rysare för aktieägarna även om nuvarande värdering, som är mycket lägre än tidigare, tar höjd för problem framöver.

 23. Kenny,
  Har du någon uppfattning vilka mäklarhus det var som köpte aktier/teckningsrätter den 19:e? Var köparna utspridda på flera eller var det någon som dammsög marknaden?
  Tack för dina tankar här och en bra artikel i tidningen!

 24. Sparpaketet på 100 miljoner kronor… finns det någon risk att ledningen räknat lite fel där? Sett till historiken finns det väl en historia av lite för positiva prognoser. Jag tänker på att personalen kan ha uppsägningstid, vilket effekt det hela får på nyförsäljningen och liknande. Kan t.ex. facket tom hindra eller förhala att fler personer sägs upp?

  Och är sparprogrammet för optimistiskt blir väl marginalen mot solvensen låg. Hur tänker du kring denna risk? Inte alls påläst ska sägas men något jag funderade på nu.

 25. Gustav,
  Sverige är i princip redan färdigbantat men här fanns heller inga kollektivavtal. Kanske är det sådana problem i Norge, det kommer vi märka av. Personalstyrkan i Norge är i princip intakt förutom de som har slutat helt frivilligt utan påtryckningar i den naturliga snurren.

  Som jag ser det är sannolikheten ganska hög att man får problem att minska kostnaderna tillräckligt snabbt för att kunna möta solvenskraven mot slutet av året. Med Tier 2-lånet kan det gå, men om man lyckas blir det på håret. Det är kritiskt att det går fort och redan i Q2 kommer man kunna se om det är rimligt att klara det här utan ännu mer drastiska åtgärder, som är olika beroende på vem som bestämmer. Befintliga ägare kan säkert tänka sig att stycka/sälja delar av bolaget medan en ny storägare skulle sätta stopp för sådant och bara stoppa in 100 MNOK till så är det lugnt sedan. Hur det utvecklar sig får vi se.

  Nyförsäljningen kommer att minska kraftigt, gissningsvis till nivån där man låg innan man trappade upp tempot för ca ett år sedan. Försäljning på 50-60 MNOK eller nåt sånt är kanske att vänta och det är inte dåligt det heller.

 26. Bullfight,
  Jag har inte följt handeln supernoga men min uppfattning är att det är Pareto som har dammsugit upp det mesta från alla andra aktörer. Vem som sitter bakom Pareto blir intressant att se, minst sagt!

 27. Jag vet inte vilka möjligheter en ”ny storägare” har att köpa in sig utan att på något sätt flaga för det. Är det någon som har koll på hur reglerna runt Vardia ser ut?

  Re:Kenny Har du någon idé om vem denna ”nye storägare” skulle kunna vara eller är det en ren spekulation från din sida?

 28. stavros,
  Du får kalla det för spekulation om du vill, men 375 miljoner av 407 miljoner aktier är nytryckta. Tror du själv på en oförändrad ägarbild?

  För mig är det helt uppenbart att en eller flera nya större ägare kommer att komma in. Flagga för det gör de enligt konstens alla regler, dvs. om de går över vissa gränser. 10 % är väl lägsta flaggningsgräns har jag för mig. Det finns inget som säger att det kommer in så stora ägare eller ens någon bra ägare men att ägarbilden kommer att ändras är en no-brainer.

 29. Tack Kenny,
  Har själv, tyvärr, haft dålig koll på vilka mäklarhus som varit mest aktiva…

  När det gäller nyförsäljningen så är min gissning att man fokuserar på att utveckla den befintliga kundstocken. Idag har man ca 9300 NOK i intäkt per kund vilket i princip är en bilförsäkring per kund. Den siffran borde man kunna höja. Sedan tar man in de kunder som kommer från samarbetsbolagen och lägger i princip ner den egna nykundsbearbetningen. Kenny har du koll på hur mycket av nyförsäljningen som kommer ifrån extern försäljning? Det försäljningen bord väl ändå vara någorlunda intakt.

 30. Bullfight,

  tror ungefär som du eftersom de externa försäljningarna tydligen kan periodiseras mer gynnsamt. Dock vet jag inte om det är fullt ut över 12 månader – någon som vet?

  Jag skulle vilja skissa på ett mellandåligt läge, dvs att nuvarande emission och lån går i lås som planerat, vilket ändå känns högst troligt, men att man inte lyckas minska kostnaderna tillräckligt snabbt vilket gör att man måste ta in en vända kapital till i t.ex. höst. Vad händer då? Med utgångspunkt från Kennys fina beräkningar kan ett rimligt antagande vara att man behöver ytterligare 100 MNOK i höst. Då tror jag att det troligaste är att man tar ännu ett lån. Varför? För att de stora ägarna/grundarna troligen inte skulle ha råd att vara med i ännu en nyemission framförallt. Men det skulle också vara mer odramatiskt då man i princip bara skulle behöva meddela marknaden när det är klart. Speciellt dyrt är det inte heller jämför med NE då ju Pareto verkar ta ca 8% och med eventuella garanter är vi säkert uppe i 10% vilket borde vara ungefär vad man får betala för lånet men som sedan kan betalas tillbaka ganska fort förhoppningsvis.

  Alternativt gör man en riktad NE vilket även det skulle vara mindre dramtiskt. Dock skulle i detta fall en viss utspädning ske naturligtvis, men det känns ändå som ett realistiskt scenario, framförallt om en ny storägare visar intresse.

  Kommer det behövas 200 MNOK tror jag det blir värre att få till det smidigt så det får vi hoppas att det inte behövs…

 31. Bullfight,
  Tyvärr har jag ingen info om detta. Det är en mindre del, men i Q1-presentationen uttryckte man att avsikten är att öka via förmedlade kanaler vilket gör att kostnaderna är lägre vid försäljning. Kundbearbetning och kundnöjdhet har man också talat om. En återkommande premiekrona är billigare än en nysåld premiekrona.

  Jonas,
  Ja, sådana halvdåliga scenarier är hyfsat troliga. Ledningen vill knappast göra fler nyemissioner, som du säger, vilket också framgår med tanke på försäljningarna på slutet.

  Om man genomför sparprogrammet hyfsat framgångsrikt men kommer på fel sida pottkanten så ska det definitivt räcka med säg 100 MNOK till och det är möjligt att det blir i låneform även det! Om någon ställer upp på det. Ett annat alternativ är hybridkapital, om det är tillåtet för försäkringsbolag (det vet jag inte).

  Vi får väl se. Det värsta tänkbara är egentligen någon panikåtgärd för att undvika att komma under solvenskravet, när det bästa för aktieägarna vore att ”bara ta in lite till pengar”…

 32. Re Kenny Självklart ändras ägarbilden, det gör den ju varje dag. Sedan är frågan om förändringen gör någon skillnad.

  För mig är en en storägare en person som kan göra skillnad, och finns det inga tydliga intressenter som uppenbarligen kan vara intresserade är det bara spekulationer eller önsketänkande om man så vill. Det hindrar dock inte att du kan ha rätt i ditt antagande/din spekulation, inte heller att du har fel.

 33. Stavros,
  Vi får väl se. Önsketänkande är det om man hänger upp investeringen på det, men det gör jag inte. Det är däremot en intressant möjlighet. I investeringar är det alltid intressant med möjligheter/”triggers” om man inte betalar ett öre för dem.

 34. Julien,
  Bemöt gärna Kennys analys av Vardia med konstruktiv kritik. Att bara påstå att något är dåligt ger mig noll och ingenting…. Så vad är det som gör Vardia till en dålig investering utifrån dagens värdering?

 35. Bullfight och alla som kan tänkas vilja kommentera,
  Jag tog bort Juliens kommentar. Kommentarer som bara syftar till att angripa mig eller någon annan som person har inte här att göra. Vill man skriva sådant finns det andra forum för det. Om man skriver något som bara är en gnutta konstruktivt och utan personangrepp så får det stå kvar.

 36. Ser man till försäljningen av teckningsrätter de sista dagarna var det främst den stora försäljningen från insiders som drev ner kursen. Om det varit så att ledningen sålde sina aktier för att de inte trodde på bolaget känns det som de borde gjort det tidigare. Nu kändes det mer som panikförsäljningar för att kunna teckna det som går. Att ledningen skulle ha problem att skrapa fram pengar skulle också förklara att de hela tiden försökt hålla nere emissionsbeloppet till max. Nu blev utspäddningen mycket större än vad de hoppats på. Jag tror även att man man har räknat ganska många gånger på exakt vilket belopp som bör kunna räcka. Innebär att man kommer att gå på slak lina fram till hösten, men förhoppningsvis klara det;-)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *