Tønder banks konkurs – kan det hända Nordjyske, Nordfyns eller Lollands bank?

Etiketter , , , , , ,

Lärdomar från en misslyckad investering i Eletrobras

Etiketter , , , , ,

Fortum i Ryssland del 2: OAO Fortum och TGC-1

Etiketter , , ,

Fortum i Ryssland del 1: historik och den ryska elmarknadsreformen

Etiketter , , , ,

Elpriset i Sverige efter zonindelningen: en månad senare

Etiketter , ,

Elmarknaden del 7 – Sammanfattning och utblick

Etiketter ,

Elmarknaden del 6 – Elcertifikatsystemet: subventioner till förnyelsebar el

Etiketter ,

Elmarknaden del 5 – Elpriset och dess utveckling. Marginalprissättning via utbud och efterfrågan

Etiketter ,

Elmarknaden del 4 – Finns det ett elöverskott i Sverige?

Etiketter ,

Grahams defensiva investeringsfilosofi och Buffetts vallgravar

Etiketter , ,

Månadssparande i börsnedgång – Japan sedan börskraschen 1989

Etiketter ,

Elmarknaden del 3 – Zonindelningen på elmarknaden och förbindelser inom elnätet i Nordeuropa

Etiketter ,

Elmarknaden del 2 – Produktionskostnader för ny el. Skatter, avgifter och bidrag

Etiketter ,

Inflationsjusterad historisk avkastning från månadssparande 1919-2011

Etiketter ,

Elmarknaden del 1 – Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa

Etiketter ,