Slutar skriva om inköp och försäljningar av aktier

Nyligen läste jag Guy Spiers bok ”The Education of a Value Investor”. Boken innehåll många nyttiga tips som tilltalade mig mycket. Ett av de konkreta tipsen i boken var följande:

Don’t talk about your current investments. Don’t say anything publicly about your investments that you may live to regret.

Syftet är att inte behöva ägna energi åt fel saker. Det många bloggare gör är precis motsatsen och det kan uppstå lägen då det är enklare att ta rationella beslut om man inte hade sagt något alls.

När jag och Martin började skriva investeringsdagbok angav vi följande syften med att redovisa köp och sälj:

 • Det kan bidra till att förhindra ogenomtänkta inköp och försäljningar eftersom man tvingas motivera sina inköp och försäljningar
 • Det kan vara intressant för er läsare att få inspiration om nya bolag
 • Det kan vara relevant för oss att få konstruktiv kritik eftersom bland det svåraste med aktievärdering är att sätta köpkurs och försäljningskurs
 • Det kan vara intressant att se när vi agerar lika respektive olika. Vi diskuterar ganska mycket ”bakom kulisserna” och tycker inte alltid lika.

Nu känner jag att det viktigaste syftet (den första punkten) med investeringsdagboken har uppfyllts för min del. Jag har fått tänka till lite kring vissa inköp och försäljningar och på så vis förhindrat en del dumheter, men framöver kommer jag att förhindra sådant genom att tillämpa en checklista istället och genom att diskutera varje investering bakom kulisserna med någon annan innan jag trycker på köpknappen.

Föra dagbok över köp och sälj kommer jag göra ändå, på sidan av, men det är inget som kommer att redovisas på bloggen. Det som jag kommer att skriva framöver är någon typ av avstämning av portföljen inklusive dess innehav. Detta kommer att göras med en relativt låg frekvens i äkta värdeinvesteringsanda, förmodligen kvartalsvis eller halvårsvis. Det kommer att leda till att jag lägger mindre energi på fel saker som inte ger något och lägger fokus på annat viktigare istället vilket i förlängningen bör leda till att jag blir antingen en bättre investerare, en gladare människa eller både och, beroende på vad jag lägger tiden och energin på :-)

Om jag väsentligt skulle ändra min syn på något av de bolag som jag har skrivit om så skulle jag skriva om det ämnet separat. Ämnet är aktuellt efter de senaste veckornas kurskollaps i de norska försäkringsbolagen som har fått många småsparare att sälja i panik. Jag har inte sålt, utan på mig vattnas det istället i munnen eftersom de enda bolagsspecifika nyheter som har framkommit är positiva vilket marknaden fullständigt struntar i.

I övrigt kommer Aktiefokus att tuffa på som vanligt och härnäst kommer vi att ha femårskalas den 25:e oktober!

Lärdomar från Mohnish Pabrai och Guy Spier – portföljstrategi, likvida medel och checklistor

Den senaste veckan har jag läst Guy Spiers bok ”The Education of a Value Investor” vilket var en läsvärd bok. Det var inte det bästa bok jag har läst, men jag hade också högt ställda förväntningar då boken har varit allmänt hyllad i värdeinvesteringskretsar. Däremot träffade delar av boken väldigt rätt och jag rekommenderar boken som hade några poänger som jag kommer att ta till mig och införa i min investeringsstrategi.

Kort om Guy Spier och hans bok

Guy Spier

Guy Spier

Boken handlar mycket om livet i stort, hur man ska acceptera sig själv och hur man ska inse och hantera sina brister. Det senare är något som är både svårt och viktigt inom investering. Spiers sätt att hantera sina brister är först och främst att acceptera dem och därefter skapa strukturer för att undvika att gå i fällorna. Det handlar om allt från att flytta från finansmeckats och brusets New York till att ha en checklista som sista steg innan en investering görs.

Guy Spier förvaltar Aquamarine Fund, som har överavkastat index sedan starten, och är god vän med Mohnish Pabrai, som är en av mina favoritinvesterare (se inlägg om hans bok The Dhando Investor här). De betalade 650 000 dollar för en lunch med Warren Buffett 2007. Av Spiers bok framgår det tydligt att han ser upp till Pabrai, så deras investeringsstrategier har många beröringspunkter.

Mohnish Pabrai

I samband med att jag läste Spiers bok har jag också kastat mig över allt jag har kunnat hitta från Pabrai. Det finns en del som är lätt att hitta på Youtube om du är intresserad.

Mohnish Pabrai fick ihop sin första dollarmiljon 1995 efter en del företagande och bestämde sig då för att med hjälp av ränta på ränta-effekten 1000-dubbla pengarna till en miljard på 30 år. För det krävs en dubbling av pengarna vart tredje år, vilket fås med en avkastning på 26 % per år.

Familjerna Spier och Pabrai lunchar med Warren B.

Familjerna Spier och Pabrai lunchar med Warren Buffett.

Pabrai har en imponerande historik sedan 1995:

 • Januari 1995- juni 1999: 43,4 % per år
 • juli 1999 (starten av Pabrai Funds)-juni 2007: 37,2 % per år före avgifter, 29,4 % efter avgifter
 • juli 2007-mars 2009: -47,1 % per år (total nedgång mer än 67 %)
 • april 2009-juni 2013: 32,8 % per år

Under hela perioden 1995-2013 är avkastningen makalösa 25,8 % per år, vilket nästan når upp till målet på 26 %! Detta trots en horribel utveckling under finanskrisen.

Pabrais strategi är att bara investera i aktier minst 2-3-dubblas inom 2-3 år. Hans mest utmärkande del i strategin är att han skamlöst kopierar andras idéer. Folk har en tendens att vilja upptäcka något eget, men genom att dra nytta av det som andra personer som är bättre eller smartare än en själv åstadkommer kan man uppenbarligen bli väldigt framgångsrik.

Under finanskrisen brände sig Pabrai ordentligt, som siffrorna ovan visar. Bland annat prickade han in Delta Financial Corporation som blev en 100-procentig förlust för Pabrai Funds. Pabrais fond gick ned med mer än 67 % från toppen.

Innan krisen var hans strategi att investera enligt principen 10-10, alltså ungefär 10 % vardera i 10 olika bolag, men efter krisen började han tala om att ta olika typer av positioner på antingen 10 %, 5 % eller 2 % av portföljen samt av vikten att ha en del likvida medel i portföljen. Därefter verkar Pabrai ha backat tillbaks till sin 10-10-regel, i alla fall av hans nuvarande portfölj att döma (tabellen visar endast amerikanska aktier från 13-F-rapporten så de verkliga andelarna är lägre eftersom han t.ex. äger Fiat också i portföljen – tack Gilmour för påpekandet).

pabrai_portfolj

Portföljen ovan är exklusive likvida medel och Pabrai sitter antagligen med en del cash i portföljen.

Andra lärdomar Pabrai drog från krisen var att införa en checklista (som alltså Spier har kopierat) och att diskutera investeringscaset med en annan investerare innan han trycker på avtryckaren.

Pabrais hantering av likvida medel

Hanteringen av hur mycket likvida medel man ska ha i portföljen är ett oerhört svårt ämne och det gäller att hitta något som passar en själv. Jag själv är fullinvesterad men har den senaste veckan insett att det hade varit trevligt att ha lite krut kvar och när jag i samband med det läser och lyssnar på Pabrai och Spier så faller polletten ner. Man bör ha en del likvida medel i sin portfölj, nästan alltid!

Pabrai hanterar likvida medel på följande vis:

 • De första 75 procenten av portföljen investeras i bolag som minst dubblas på 2-3 år
 • Nästa 10 % investeras i bolag som minst 3-dubblas
 • Nästa 5 % investeras i bolag som minst 4-dubblas
 • Nästa 5 % investeras i bolag som minst 5-dubblas
 • De sista 5 procenten investeras i bolag som förväntas öka ännu mer än så (skillnaden mot den förra punkten är högst oklar).

Jag tycker Pabrais princip med att ställa hårdare och hårdare krav för att pytsa in de sista pengarna är väldigt intressant. Det leder till att man endast sitter helt fullinvesterad vid nedgångar då det uppstår riktiga fyndlägen och att man inte tummar på vilka bolag man köper bara för att man har pengar över.

Slutsatser

För min egen del kommer jag att kopiera Pabrai och Spier och ändra på några delar i hur jag investerar. Jag kommer att:

 • införa en checklista för att försöka förhindra vissa beteenden och brister som jag vet att jag har eller misstag som jag har gjort. Checklistan kommer att byggas upp över tid och den håller jag för mig själv.
 • börja tillämpa portföljregler och gå mot Pabrais 10-10-princip, fast jag kommer förmodligen att sätta en högsta gräns på 20 % vid inköpstillfället som en aktie får uppta av portföljen. Det kan finnas nackdelar med en sådan absolut gräns, men jag inser att jag lätt springer iväg om jag inte sätter stopp för mig själv. Det är bara att kolla på min portfölj.
 • hantera likvida medel på ett liknande sätt som Pabrai så att det nästan alltid finns lite likvida medel att ta av.
 • diskutera alla mina kommande investeringar med någon innan jag trycker på köpknappen (jag vet flera som har en liknande strategi, nämligen att de måste övertyga sina fruar om varför en specifik aktie är en bra investering).
 • införa ytterligare några mindre justeringar för att lägga min energi på rätt saker.

Hade jag insett allt detta för en månad sedan så hade jag förmodligen hyvlat ned några av mina innehav redan då. Nu har börsen gått ned en del och mina innehav har gått ned ännu mer, så jag kommer inte att göra något förhastat utan sitter och inväntar rätt läge att kanske hyvla ned lite. Om läget inte kommer utan nedgången blir utdragen så får jag bygga upp kassan med nyinsättningar istället över tid.

Att investera i teorin är mycket enkelt, men i praktiken är det svårt att göra det framgångsrikt. Några av de viktigaste egenskaperna för en investerare enligt min menig är att dels inse sina begränsningar och erkänna misstag för sig själv och dels att ha ett öppet sinne så att man inte låser fast sig vid förutfattade meningar eller fixa idéer. Allt för många kör huvudet in i väggen när vägen svänger fast de trodde att de redan funnit den rätta vägen. Gör inte det, utan lyft blicken istället! Jag själv försöker så gott jag kan och jag rekommenderar dig att göra det, du med.

Om skepsisen mot snabbväxande försäkringsbolag – del 2 – mer om avsättningar

Det finns en utbredd skepsis mot snabbväxande försäkringsbolag bland många investerare. I det förra inlägget hävdade jag att Warren Buffett har skrämt upp en hel generation svenska investerare i onödan med sin visdom som förvisso är applicerbar på olönsamma amerikanska försäkringar, men inte på lönsamma nordiska. Det är heller inte tillväxten i sig som är problemet, utan pudelns kärna handlar om att göra tillräckliga avsättningar för framtida skadeutbetalningar. Läs det förra inlägget först om du inte redan har gjort det.

I detta inlägg fortsätter vi att gräva i avsättningarna och fokuserar på Vardia, men även på Protector.

Hur avsättningar görs i Vardia

Vardia beskriver kort i sina årsredovisningar hur bedömningar av avsättningar görs och jag tänkte utveckla detta lite nedan. Beskrivningen kan naturligtvis i grova drag överföras till även andra nordiska försäkringsbolag.

När en skada har inträffat och anmälts men storleken på utbetalningen inte är bestämd (RBNS) görs en bedömning efter bästa förmåga, ”best estimate”. En eller flera skadereglerare (beroende på storleken på skadan) gör en bedömning som baseras på utlåtanden från specialister, erfarenhet, kalkyler och andra bedömningar. Så fort det uppkommer ny information som gör att avsättningen ska ökas eller minskas så ska det registreras omgående.

Den stora osäkerheten finns dock inte i anmälda skador som inte är färdigreglerade, utan i skador som har inträffat men som ännu inte har anmälts (IBNR – Incurred But Not Reported). I Norge finns dessutom en speciell typ av försäkringsteknisk avsättning som kallas för säkerhetsreserv. Säkerhetsreserven är en extra avsättning som fungerar som en extra säkerhet, ett slags grädde på moset bland avsättningarna som ska säkerställa att försäkringsbolaget med minst 99 % sannolikhet ska kunna stå för sina förpliktelser på balansdagen.

IBNR och säkerhetsreserven bestäms slutgiltigt av en auktoriserad aktuarie, vilket kan beskrivas ungefär som en försäkringsbolagens revisor fast som gör jobbet själv (aktuarien kan vara både extern och intern – de stora försäkringsbolagen har egna aktuarier men Vardia har en extern). Aktuarien utgår från det aktuella bolagets skadehistorik genom att t.ex. analysera rörelser i RBNS-reserverna. För bolag som Vardia, som inte har någon längre historik, tas större hänsyn till minimiavsättningar (minstekrav), vilket är den minsta avsättning man enligt norsk lag måste göra. Minimiavsättningarna baseras i sin tur på branschens historiska utfall per försäkringsklass.

Det finns alltså ett extra lager i försäkringsbranschen som ska se till att avsättningarna görs på rätt sätt. Ytterligare ett lager är tillsyn från ansvariga myndigheter, vilket innebär Finansinspektionen i Sverige och Finanstilsynet i Norge och Danmark. Alla dessa lager innebär förstås inga garantier för att allt går rätt till (precis som en revisor inte garanterar att alla siffror i ett bokslut är korrekta) men det ökar sannolikheten.

Ju högre andel kortsvansade skador ett försäkringsbolag har i förhållande till långsvansade skador, desto enklare borde aktuariens jobb vara. Små skador med hög frekvens och kort svans är lättare att bedöma än stora skador med låg frekvens och lång svans.

Vardia verkar huvudsakligen bland små skador med hög frekvens och kort svans medan t.ex. Protector jobbar med större skador med låg frekvens och lång svans.

Avsättningarna är en del av floaten

En kort utvikning om försäkringsbolagens så kallade float är på sin plats. Försäkringsbolagen tar betalt i förskott och betalar ut ersättning för skador i efterhand. Under tiden kan pengarna investeras och detta är floaten.

Avsättningarna är därmed också en del av floaten. Det är pengar som man har gjort avsättningar för i resultaträkningen. Någon gång i framtiden kommer pengarna att behöva betalas ut, men tills vidare kan man investera pengarna.

Floaten växer alltså av två orsaker:

 1. ökade (netto)premieintäkter.
 2. ökade ackumulerade avsättningar. Stora ackumulerade avsättningar betyder att det finns mycket pengar som kommer att betalas ut i framtiden, men som kan investeras under tiden.

Det är den andel av premieintäkterna som inte går till återförsäkring som blir float. Vardia, som har väldigt hög andel återförsäkring får därmed en liten float i förhållande till andra försäkringsbolag. De större nordiska försäkringsbolagen har en investeringsportfölj som är ungefär 2-3 gånger GWP. Vardias är betydligt mindre vilket alltså beror på att bolaget är ungt och att man har mycket återförsäkring. Här finns betydande värden som kommer att låsas upp när man minskar på återförsäkringen eftersom man kommer kunna få floaten att växa kraftigt.

Jämförelse av avsättningar mellan några försäkringsbolag

Beskrivningen i början av inlägget visade hur avsättningar görs rent kvalitativt. Kvantitativt kan man jämföra olika bolag för att se hur stora avsättningarna är i förhållande till diverse andra mått.

Enklast att jämföra är ackumulerade avsättningar (från balansräkningen) i förhållande till bruttopremieintäkter (från resultaträkningen). Måttet är grovt och t.ex. kommer ett moget försäkringsbolag som växer långsamt att ha högre ackumulerade avsättningar i förhållande till premieintäkterna än ett omoget och snabbväxande bolag. Orsakerna är två:

 1. för ett bolag som växer fort kommer de nuvarande premieintäkterna att växa ifrån gamla avsättningar,
 2. det omogna (unga) bolaget kommer inte att ha hunnit göra avsättningar under lika många år som ett moget bolag, vilket gör att det finns mindre andel långsvansade avsättningar i balansräkningen. Långsvansade avsättningar finns kvar under många år, men efter tillräckligt lång tid nås en jämvikt.

Avsättningarna kan alltså investeras fram tills dess att pengarna måste betalas ut och detta är en del av den berömda floaten som beskrevs kort ovan.

Med det sagt kan vi jämföra några bolag med nordisk anknytning. Räkneexemplet nedan visar hur beräkningen har gått till för Vardia. Avsättningarna för egen räkning och avsättningarna som återförsäkraren står för har summerats och ställts i relation till bruttopremieintäkterna.

avs_gpe_exempel

Genom att upprepa ovanstående beräkning på samtliga bolag i jämförelsen fås följande resultat.

avs_gpe_sammanstallning

Man kan se att de flesta bolagen ligger på ackumulerade avsättningar som är ungefär 150 % av bruttopremieintäkterna. Gjensidige (deras privatförsäkringar) ligger lägst och orsaken är sannolikt att de har tillstånd från Finanstilsynet att göra lägre avsättningar än minimikravet i Norge på grund av deras starka ställning. Vardia har näst lägst ackumulerade avsättningar i förhållande till bruttopremieintäkterna, men om man tar hänsyn till de två förklaringarna ovan så kan jag inte påstå att siffran ser orimligt låg ut och siffran varierar dessutom en del från kvartal till kvartal (bara ett kvartal tidigare var t.ex. siffran 155 % för Vardia).

Skillnaden är alltså inte särskilt stor och under kommande år borde siffran stabiliseras något och stiga i takt med att den procentuella tillväxten avtar samtidigt som mer långsvansade avsättningar hinner byggas upp.

Varför Moderna försäkringar anno 2009 sticker ut i topp vet jag inte, men jag gissar att det har att göra med att de har mer fokus mot någon typ av försäkring som kräver större avsättningar. Det skulle kunna vara försäkring av lyxbåtar som de sysslade med som förklarar de stora avsättningarna. Apropå det kan vi betrakta hur det kan skilja sig mellan olika försäkringsklasser, illustrerat av Gjensidiges uppdelning nedan.

avs_gjensidige_segment

Utan att gå in i detalj på varför det ser ut som det gör så kan man konstatera att det finns stora skillnader inom privatförsäkring och om man går över på företagsförsäkring av olika typer kommer det att finnas minst lika stora skillnader.

Vi kan också se på de ackumulerade avsättningarna i förhållande till GWP det senaste året för Vardia.

vardia_ack_avs_gwp

Man kan konstatera att det svänger en del från kvartal till kvartal och den kraftiga tillväxten är förmodligen en delförklaring till de stora svängningarna.

För Protector ser motsvarande figur ut på följande vis:

protector_ack_avs_gwp

Andelen minskade kraftigt 2007-2009 samtidigt som Protector minskade andelen återförsäkring kraftigt. Därefter har avsättningarna ökat i förhållande till GWP för varje år som har gått.

Från ovanstående siffror framgår att Vardias ackumulerade avsättningar är lägst i branschen, undantaget Gjensidige. Kan man trots det känna sig trygg att Vardia gör tillräckligt stora avsättningar?

Jag skulle påstå att man kan vara ganska säker. Helt säker kan man förstås aldrig vara. Först och främst är skillnaderna mot övriga försäkringsbolag ganska små. Sedan är det så att dels har Vardia många skador med kort svans i förhållande till de stora försäkringsbolagen och dels bör man ha något lägre avsättningar på grund av sin ungdom.

Återförsäkrarens roll

Ytterligare ett skäl till att man kan vara ganska säker är återförsäkringen. Vardia har en hög andel återförsäkring. Ungefär 75 % av premierna som man får in från kunderna skickas vidare till ett återförsäkringsbolag, som i sin tur måste betala tillbaks pengar till Vardia för att täcka inträffade skador. Återförsäkringsbolaget ger också Vardia kick-back på de premier som skickas till återförsäkringsbolaget. Kick-backen beror i sin tur på skadeprocenten och en del i skadeprocenten är avsättningarna, så återförsäkringsbolaget har två skäl att säkerställa att Vardia gör rätt avsättningar – både för att själva inte drabbas av problem med ökade ersättningar i framtiden och för att inte betala för mycket kick-back till Vardia.

Återförsäkringsbolaget måste också göra avsättningar för framtida skador och de tar 75 % av avsättningarna om de tar 75 % av premierna. Det är alltså återförsäkringsbolaget som står för den stora risken om Vardia skulle göra för små avsättningar.

Återförsäkringsbolaget sitter på mycket mer information om Vardia än vad vi aktieägare någonsin kommer att göra. Vardias avtal med återförsäkringsbolagen har nyligen, i maj 2014, förnyats med bättre villkor än tidigare och jag har svårt att tolka detta som att man från återförsäkringsbolagens sida är missnöjda med vad man ser eller att man känner någon oro. Att återförsäkringsbolaget är nöjda med kvaliteten på Vardias premier är alltså ännu ett skäl till att man kan känna sig trygg i att avsättningarna är tillräckliga.

Slutord

Man ska aldrig känna sig helt säker på något, men som detta inlägg och det förra inlägget har visat så finns det inga skäl att tro att något skulle stå fel till med Vardias avsättningar. Tvärtom finns det kvalitativa skäl att tro att allt står rätt till och därmed är den snabba tillväxten inget relevant skäl för att hävda att risken skulle vara hög. Om man jämför Vardia med andra bolag i branschen kan man se att de ackumulerade avsättningarna är ganska låga, men

 1. de skiljer sig inte särskilt mycket från resten av branschen,
 2. de är i linje med Gjensidiges motorförsäkringar,
 3. det finns naturliga förklaringar till att det borde finnas mindre avvikelser och
 4. siffran borde stiga med tiden av naturliga skäl.

Sedan är det naturligtvis så att allt detta rimmar väl med Vardias affärsmodell som innebär att man plockar ut de lönsammaste kunderna i de mest lönsamma segmenten av försäkringsmarknaden för privatpersoner och för småföretag.

Vardia-aktien har för övrigt gått ganska dåligt på sistone och det verkar vara en del småsparare som har sålt. Det kan vara värt att poängtera för alla läsare att Vardia är ingen aktie att äga på någon månads sikt – det kan gå hur som helst på så kort tid – utan man måste vara långsiktig. Jag brukar räkna med 3-5 år i de flesta av mina innehav och det gäller också Vardia. Har man tålamod och en långsiktig syn så har man en edge mot marknaden.

Inget negativt som är känt har hänt i verksamheten på sistone. Tvärtom har man nyligen presenterat några nya riktigt intressanta samarbetsavtal och den 10:e oktober lär vi få se en månadsförsäljning som nosar på 100-miljonersstrecket. Hade jag haft något torrt krut kvar så hade jag fyllt på i Vardia nu runt 27 kr.

Ökat i Gullberg & Jansson

Jag har för första gången i mitt liv tecknat aktier i en nyemission. Gullberg & Jansson, som jag redan hade i portföljen, genomförde nyligen en nyemission i ägarspridningssyfte som jag bestämde mig för att teckna.

Varför i hela fridens namn har jag då deltagit i en nyemission? Skälen är följande.

Gullberg & Jansson är en net-net, men inte vilken net-net som helst. I normalfallet brukar bolag handlas lägre än omsättningstillgångarna minus alla skulder om bolaget är i kris eller om branschen är på dekis, men G&J är ett tillväxtbolag i en lönsam bransch som i år har vuxit med ungefär 20 %. Under första halvåret 2014 växte G&J:s rörelseresultat med 142 % jämfört med året innan.

Det är ganska märkligt att bolaget är en net-net, men bolaget lever ett liv i det dolda. G&J hade faktiskt varit ganska intressant även om aktien inte hade varit en net-net. Visst har de två senaste åren sett svajiga ut, men i år kommer bolaget att göra ett kanonresultat och jag räknar med att man kommer att dela ut pengar enligt utdelningspolicyn vilket lär få upp uppmärksamheten för bolaget ordentligt. Direktavkastningen till nuvarande kurs kan bli hyfsat hög vilket inte lär gå utdelningsjägare obemärkt förbi.

Nyemissionens syfte har varit att få in fler aktieägare och indirekt att öka handeln i aktien. Aktien hade innan nyemissionen ca 130 ägare och vid nyemissionen kom det in 30 nya ägare. Man når fortfarande inte upp till Aktietorgets krav på 200 aktieägare, men handeln kommer sannolikt att öka framöver i bolaget och om resultatet förbättras ytterligare och bolaget börjar dela ut pengar nås nog 200-gränsen inom en inte allt för avlägsen framtid.

Vid Q2 hade G&J ett F-score på 7. F-score är ett viktigt kriterium för mig när det gäller net-nets (läs mer på Värdebyrån om varför). F-score 7 kanske inte säger så mycket om man inte är van att använda måttet, men i G&J:s fall säger det följande. G&J hade vid Q2:

 • positivt kassaflöde från rörelsen
 • högre ROA än förra året
 • högre kassaflöde från rörelsen än vinsten före extraordinära poster
 • inte ökat långfristiga skulderna
 • inte emitterat några nya aktier
 • högre bruttomarginal än förra året
 • högre kapitalomsättningshastighet än förra året.

Det går med andra ord bra för G&J och för att vara en net-net är kvalitén riktigt hög. Till nyemissionskursen 2,68 kr var värderingen 0,89 x NCAV vilket är okej för en så fin net-net. Bolaget är väldigt litet och det är klart att det finns diverse risker, men jag ser investeringen som en del i en diversifierad portfölj där G&J utgör ett fint bidrag.

Vem vill inte ha ett pooltak?

Vem vill inte ha ett pooltak?

Jag dubblade mitt innehav i G&J i och med nyemissionen. I min portfölj av net-nets vill jag ha balans mellan de olika innehaven och mitt första inköp av G&J gjordes i februari när jag precis hade börjat prova mig fram för riktiga pengar. Därefter har caset förbättrats väsentligt och jag har dessutom lärt mig ett och annat om net-nets. Innan nyemissionen var G&J ganska obetydligt och därmed var det ett bra läge att öka på innehavet. Nu har jag ungefär 20 % vardera i fem net-nets och en liten andel i min felinvestering Empire som jag aldrig borde ha köpt.

Jag kommer troligtvis att utvärdera mitt innehav i G&J om ett år från och med nu.

Min portfölj av net-nets ser nu ut på följande vis när de nya aktierna ramlar in i depån.

Bolag Första inköp GAV (lokal valuta) Nuvarande kurs Andel av net-nets Utveckling sedan köp
DLH September 2014 3,6 3,56 17% 0%
Empire Februari 2014 1,85 1,20 5% -35%
Gullberg & Jansson Februari 2014 2,34 3,05 23% 30%
NeuroSearch Augusti 2014 3,2 3,02 18% -6%
Rella Holding Juni 2014 49,9 52 21% 4%
S.D. Standard Drilling September 2014 1,42 1,28 17% -10%

Se även: Värdebyråns uppföljning av Gullberg & Jansson.

Om skepsisen mot snabbväxande försäkringsbolag – del 1

Alla som läser Aktiefokus bör känna till Warren Buffett och hans skapelse Berkshire Hathaway. Kärnan i Berkshire har alltid varit försäkringsverksamhet och de tio första åren växte bolaget med hela 21 % per år (600 % på tio år). Långt senare mer än tredubblades Berkshires premieintäkter under ett enstaka år på 1980-talet. Ändå finns det en utbredd och uttalad skepsis mot snabbväxande försäkringsbolag både från Buffett och från aktiebloggosfären i allmänhet. Inte minst har jag märkt detta sedan jag började skriva mycket om Vardia; ett snabbväxande försäkringsbolag som många ryggar tillbaks för nästan reflexmässigt. Nidbilden verkar vara att i ett snabbväxande försäkringsbolag kan vad som helst kan hända, när som helst. Så är det naturligtvis inte.

Vad kommer då denna reflexmässiga skepsis mot snabbväxande försäkringsbolag ifrån? Min teori är att det har blivit en etablerad sanning helt enkelt för att Warren Buffett har sagt så och ingen tvivlar på att Buffett kan försäkringar och vet vad han talar om. Men gäller det Buffett säger även för nordiska förhållanden och vad menar han egentligen? Låt oss ta reda på det.

Pudelns kärna handlar om avsättningar. För att bli bekväm med olika termer som används rekommenderar jag inlägget om försäkringsbolagens resultaträkning.

Skador med korta och långa svansar

Försäkringsbolag säljer en i grund och botten mycket enkel produkt, nämligen ett löfte om att ersätta skador. Skador kan se väldigt olika ut vilket har lite implikationer för försäkringsbolagen. Nedan ges exempel på hur det kan se ut.

Om man krockar med bilen och bilen går sönder är det inga större frågetecken kring vad som ska ersättas. Det kan handla om att reparera skadorna och kanske tillhandahålla en hyrbil under tiden bilen är på reparation. Skadan kan regleras och bokföras som en kostnad för försäkringsbolaget i princip direkt.

Om man däremot skadar sig i krocken blir det fråga om helt andra problem för försäkringsbolagets redovisning av kostnader. Säg att man drabbas av en nackskada och går runt med odefinierad smärta i några månader eller år. Till slut blir det inte hållbart längre och man går till läkaren som ställer diagnos och kopplar skadan till krocken som hände för några år sedan. Skadan leder till nedsatt arbetsförmåga och allmänt lidande resten av livet. Personen vill förstås ha ersättning från sitt försäkringsbolag för skadan och det under resten av livet.

Försäkringsärende med kort svans. Förhoppningsvis klarade sig föraren utan lång svans.

Här blir det klurigt. Försäkringsbolaget skulle nämligen ha tagit kostnaden för skadan när skadan inträffade, men försäkringsbolaget vet i många fall inte om att en skada har inträffat förrän många år senare. Därför måste försäkringsbolaget göra avsättningar för denna typ av skador, som kallas IBNR – incurred but not reported (inträffad, men inte rapporterad).

Det kan också finnas skador där storleken på ersättningen eller utsträckningen i tid inte är given och då måste försäkringsbolaget också göra avsättningar. Denna typ av skador kallas RBNS – reported but not settled (rapporterad, men inte reglerad).

Kontentan är att försäkringsbolaget ska göra avsättningar i sin resultaträkning dels för skador som inte har rapporterats ännu och dels för skador vars ersättningsbelopp inte är bestämt. Detta skapar en osäkerhet inför framtiden om avsättningarna inte görs korrekt (speciellt om avsättningarna är för små). Man kan säga att skador av både typen IBNR och RBNS är skador med lång svans eftersom de har en tidsfördröjning på olika sätt.

Svansen kan till exempel illustreras med den genomsnittliga tiden det tar för att reglera en skada. Nedanstående figur är lånad från Gjensidiges årsredovisning och visar att det i genomsnitt kan ta upp mot 6-8 år för vissa typer av skador att regleras.

Olika skadetyper har olika lång svans

Olika skadetyper har olika lång svans

Vardia är verksamma främst inom hemförsäkring (property, private) med kort svans och motorförsäkring där personskador har lång svans (BI=personskador) men där kasko (PD, skador på själva bilen) har kort svans.

Protector å andra sidan jobbar med försäkringar mot stora företag och offentlig sektor vilket innebär längre svansar.

Åter till Buffett

1982 var ett år då den amerikanska försäkringsbranschen var hårt pressad. Branschen hade en totalkostnadsprocent (combined ratio) på 109,5 vilket betyder att för varje 100 dollar i premier som försäkringsbolagen tog in fick man ta kostnader på 109,5 dollar för att täcka skador. Den försäkringstekniska verksamheten i Berkshire gick med förlust och skulle så göra i ytterligare tio år. Buffett skrev följande i 1982 års brev till aktieägarna:

In a given year, it is possible for an insurer to show almost any profit number it wishes, particularly if it (1) writes “long-tail” business (coverage where current costs can be only estimated, because claim payments are long delayed), (2) has been adequately reserved in the past, or (3) is growing very rapidly. There are indications that several large insurers opted in 1982 for obscure accounting and reserving maneuvers that masked significant deterioration in their underlying businesses. In insurance, as elsewhere, the reaction of weak managements to weak operations is often weak accounting. (“It’s difficult for an empty sack to stand upright.”)

Buffett menar alltså att ett försäkringsbolag kan redovisa ”nästan vilka siffror som helst” under ett enstaka år och att det är speciellt lätt att manipulera räkenskaper om ett försäkringsbolag:

 • har mycket skador med lång svans,
 • har gjort otillräckliga avsättningar tidigare år, eller
 • växer fort.

Buffett nämner tre punkter, men alla tre är egentligen samma punkt och det handlar om att ett bolag som gör otillräckliga avsättningar nu kan redovisa förskönade resultat nu eftersom avsättningar för framtida skador är en bedömningsfråga som inte har något facit förrän långt in i framtiden.

Såvitt jag har kunnat läsa mig till i Buffetts brev gick han aldrig in mer i detalj varför just snabbväxande försäkringsbolag skulle utgöra någon extra risk, men däremot tror jag att han tyvärr etablerade en halvsanning i brevet från 1982 som har levt kvar sedan dess. Man måste komma ihåg att Buffett i sina brev talar i egen sak. Buffett vill få sitt försäkringsbolag att framstå som konservativt och som att de gör bra affärer. Dessutom talar han ur ett amerikanskt perspektiv från en bransch under hård konkurrens. Jämfört med Norden idag var läget i den amerikanska försäkringsbranschen på 1980-talet diametralt annorlunda.

Istället för att köpa det Buffett skriver rakt av menar jag istället följande.

Risken är inte att ett försäkringsbolag växer, utan risken är att ett försäkringsbolag gör för små avsättningar.

Nu är det naturligtvis så att för mogna försäkringsbolag finns det en lång historik där man kan jämföra antaganden om framtida skador från dåtid med det faktiska utfallet många år senare. Detta är förstås svårt att göra för försäkringsbolag med kort historik och hög tillväxttakt, men man kan försöka…

För mogna försäkringsbolag brukar det finnas en figur bland noterna i redovisningen som ser ut på följande vis (exemplet lånat från Sampo).

sampo_claims

I tabellen kan man till exempel läsa av att Sampo 2004 bedömde skadorna till 2468 MEUR och nio år senare var den nya bedömningen 2194 MEUR varav 1975 MEUR var utbetalade och 219 MEUR finns som avsättningar som kommer att betalas ut i framtiden och/eller justeras. I just det fallet gjorde man alltså en 11 % för hög (konservativ) bedömning till en början. Kollar man Gjensidiges noter ligger skillnaderna på omkring 5 %. Stora nordiska försäkringsbolag verkar alltså vara duktiga på att bedöma avsättningar.

De nordiska 5-10 procenten kan jämföras med Berkshire under början av 1980-talet då den initiala bedömningen kunde visa sig vara 100 % fel bara ett år senare. Skillnaden beror på att Berkshire i hög utsträckning sysslar med återförsäkring, vilket betyder större skador med lägre frekvens och längre svans som på alla sätt är svårare att bedöma. Det är den världen Buffett kommer ifrån, i kombination med att totalkostnadsprocenten var över 100 % under lång tid i hela branschen. I en sådan värld skulle jag också ha varit väldigt skeptisk mot snabbväxare.

Det är bättre att växa i en lönsam bransch än i en olönsam bransch.

Avsättningar påverkar skadeprocenten

Ett viktigt nyckeltal för försäkringsbolag, som specifikt i fallet Vardia är det enskilt viktigaste nyckeltalet enligt mig, är skadeprocenten (claims ratio). Skadeprocenten beräknas enligt följande:

Skadeprocent = (skadeutbetalningar + avsättningar) / premieintäkter

Skadeutbetalningarna och premieintäkterna är enkla att bedöma, men avsättningarna är som tidigare nämnts det svåra. Om de bokförda avsättningarna är för små skulle det alltså innebära en artificiellt låg skadeprocent nu och samtidigt en tickande skadeprocentsbomb som smäller av i framtiden.

Hela fenomenet med avsättningar och utbetalningar är något som jämnas ut över tid – om avsättningarna är för små nu blir skadeutbetalningarna större i framtiden. Problemet med en snabbväxare kan vara att dagen för utjämning aldrig hinner inträffa om tillväxten sker genom att sälja premier till kunder med för hög risk till för låga priser. Med andra ord är det av stor vikt att avsättningarna görs korrekt för ett snabbväxande försäkringsbolag.

Nu när vi har hittat pudelns kärna kan det vara intressant att gå in på hur avsättningar görs i försäkringsbolag och specifikt i fallet Vardia, men det tänkte jag lämna till ett kommande inlägg. Tills dess konstaterar jag att Buffett förmodligen har skrämt upp många i onödan och att man inte kan dra paralleller rakt av från ett land till ett annat trots att det handlar om samma bransch. Nordisk försäkring på 2010-talet är inte amerikansk försäkring på 1980-talet.

Håller du med om att skepsisen mot snabbväxande försäkringsbolag är något som har etablerats som en halvsanning på grund av det Buffett har skrivit? Eller har du några bra exempel på försäkringsbolag som har gått ett digert slut till mötes på grund av växtvärk?