Tankar om aktieportföljen

Min övertygelse är att det är viktigt att ha en strategi när man investerar i aktier så att inte dåligt underbyggda eller känslomässiga handlingar får styra med dåligt resultat som följd. Detta inlägg är mina egna tankar om den portföljstrategi som jag har försökt formulera och tillämpa under en tid. Aktiefokus har varit igång sedan 2009 men jag började intressera mig för och syssla med aktier kring mitten av 00-talet. Det är förvisso en ganska kort tid, men jag vill heller inte kalla mig nybörjare och det finns förhoppningsvis några tankar som har hamnat rätt.

I inlägget kommer även en kort analys av nuläget i portföljen med styrkor, brister, vad jag är nöjd med och vad som saknas i portföljen. Ingenting i strategin är definitivt men tanken är att ha ett antal tumregler som följs i största möjliga mån. Synpunkter mottages med glädje.

Fördelning mellan aktier och likvida medel

Gällande fördelning av aktier och likvida medel tillämpas följande strategi:

 • Alla tillgängliga medel för aktier hålls på räntekonto och är strikt inom portföljen. Detta innebär att portföljen består till viss del av aktier och till viss del av likvida medel och det inte finns några likvida medel ”utanför portföljen” som kan stoppas in vid speciella lägen.
 • Aktierna finns på aktiekonto och investeringssparkonto. Sedan ISK infördes så handlar jag generellt sett aktier där. Om aktierna har hög utdelning så tjänar man i nuläget på att ha ISK. Om förutsättningarna skulle förändras i en snar eller avlägsen framtid så bör kostnaderna för att flytta från ISK till vanligt aktiekonto täckas in med råge av den vinst som har gjorts till följd av lägre beskattning under tiden. Aktier i småbolag där det finns stor risk för förluster köper jag i vanligt aktiekonto på grund av lägre courtage och möjlighet till förlustavdrag.
 • Så länge som det finns köpvärda aktier så köper jag aktier, vilket innebär att majoriteten av portföljen är investerad i aktier. Jag siktar trots detta på att inte ligga helt fullinvesterad i aktier i normalläget, utan att ha en liten krigskassa om det skulle dyka upp något speciellt läge. Likvida medel hålls på en låg nivå, typiskt kring 5-10 %. Jag strävar alltså inte efter en viss fördelning mellan aktier och räntebärande som exempelvis Graham gjorde.
 • Aktier köps då de är prisvärda. Ingen hänsyn tas till tajming, dvs. teknisk analys och liknande spekulation håller jag inte på med. Som tumregel ska P/E vara tillräckligt lågt. För små tillväxtbolag är detta mått inte alltid relevant och då bör PEG-talet åtminstone vara lägre än 1. När aktier köps så spelar det tidigare genomsnittliga inköpspriset ingen roll.
 • Belåning i aktieportföljen? Nej, det har inte hänt hittills men det skulle kunna komma lägen för belåning. Jag vill tro och hoppas att jag är på alerten och snappar upp exempelvis ett sådant enormt fyndläge som inträffade under finanskrisen 2008-2009 (tänk H&M nere i 140 kr).
 • Aktier säljs då de är uppenbart övervärderade (tumregel dubbla värderingen som aktien är köpvärd vid). Andra försäljningsskäl kan vara om något av de skäl till att jag köpte aktien inte längre gäller eller om det finns något bättre köpläge som jag vill få loss pengar till.

Diversifiering

Jag vill ha diversifiering i aktieportföljen av flera skäl; dels för att sprida riskerna och dels för att mina misstag och missbedömningar inte ska få för stor betydelse. Detta leder till följande krav på vilka aktier som ska ingå i portföljen:

 • Inget bolag bör ha för stor vikt i portföljen. För stora och stabila bolag sätts gränsen till 20 % av portföljen vid inköpstillfället. För medelstora och små bolag sätts gränsen till 10 % och för småbolag av spekulationstyp sätts gränsen till 5 %. Siffrorna är inspirerade av Fisher, men av mina erfarenheter hittills så tycker jag siffrorna verkar rimliga.
 • Ingen bransch bör ha för stor vikt i portföljen. Gränsen sätter jag till ungefär 25 %. Vissa bolag är svåra att placera i en specifik bransch medan andra tillhör flera branscher, men det bör gå att få en ganska bra bedömning om fokus är för starkt mot en enstaka bransch eller inte.
 • Portföljen bör bestå av maximalt 10-15 bolag. Det främsta skälet är att det inte är rimligt att bevaka allt för många bolag, men dessutom så tycker jag man lika gärna kan köpa en indexfond om man ska ha mer än 30 aktier. Graham ansåg att 10-30 bolag var en rimlig siffra medan Aktiespararna via sina gyllene regler anser att 10-15 bolag i 5-6 branscher är en rimlig siffra och här går jag på Aktiespararnas linje. Peter Lynch hade en helt annan strategi med hundratals aktie i sin fond, vilket är en strategi som inte är rimlig för personer som inte investerar på heltid.
 • Det måste finnas en tydlig och dokumenterad strategi för varje innehav. Här kommer excelfiler på datorn och även det som skrivs här på Aktiefokus väl till hands. Helst ska det finnas en analys här på Aktiefokus, men det kan också räcka med att jag läser om ett bolag och gör lite egna sifferexerciser. H&M kommer jag exempelvis aldrig skriva om, men jag anser att bolaget har en given plats i en aktieportfölj.
 • Vissa branscher undviker jag helt då jag helt enkelt inte tror på branschen i fråga (ta exempelvis bilindustrin med sin överkapacitet och nationella särintressen). Även om individuella företag kan gå bra i en bransch som går dåligt så vill jag tro på branschen i fråga. Här finns dock undantag då jag själv inte är övertygad och äger aktier i branscher av diversifieringsskäl.
 • Målet är också att inget enskilt land eller valuta ska dominera aktieportföljen. Här har jag inte satt upp några siffermål.

Aktieportföljen – en ögonblicksbild i början av november 2012

Hur ser då aktieportföljen ut i dagsläget? Vi börjar med branschfördelningen i portföljen:

Lite för stort fokus på kraftbolag, men annars så är jag relativt nöjd med spridningen. Portföljen består av ganska många olika branscher.

Vilka bolag är det då som ingår?

Generellt sett så uppfylls mina egna krav med några undantag, som inte är värre än att de kan justeras via framtida insättningar och inköp. Inget enskilt bolag tar för stor plats och inte heller dominerar något enskilt land eller någon enskild valuta.

Det jag är lite missnöjd med är att det finns för få svenska bolag i portföljen. Som exempelvis Riskminimeraren skriver så har man ett relativt informationsunderskott när det gäller utländska aktier jämfört med svenska aktier. Jag är medveten om detta och håller till viss del med, men mycket information går enkelt att ta till sig via nyheter på nätet (och man kommer ganska långt bara med appen ”Aktier” på sin iphone om större nyheter kring företagen). Naturligtvis har man inte samma information som om man bor i landet i fråga, vilket även Fisher påpekar i Common Stocks and Uncommon Profits, men det är svårt att låta bli när värderingarna ser attraktiva ut och den svenska börsen inte innehåller allt för många uppenbart attraktiva bolag utanför den finansiella sektorn, vilket jag har konstaterat i ett inlägg som sållar bolag på Large Cap med hjälp av Graham. Jag ska söka vidare efter bra svenska bolag, vilket bland annat har gjorts i detta inlägg och jag ska ta en närmare titt på några av bolagen i framtiden.

Kommentarer om portföljinnehaven

Korta kommentarer om portföljinnehaven med eventuella länkar till analyser:

 • Eletrobras (NYSE:EBR). Brasilianskt kraftbolag med världens lägst värderade vattenkraftstillgångar. Tyvärr också världens mest olönsamma. Eletrobras har länge haft dålig lönsamhet med usel avkastning på eget kapital och i analysen tog jag upp risken med att bolaget verkar på en reglerad marknad, men däremot tog jag lite för lätt på risken att lönsamheten skulle försämras ytterligare från den redan låga nivån. Nu har jag fått lära mig läxan den hårda vägen. Eletrobras står inför tuffa tider och det är osäkert hur den framtida lönsamheten blir. Det enda som är säkert är att lönsamheten kommer att minska från redan låga nivåer och enligt ett räkneexempel så krävs krafttag för att bolaget ska kunna gå med vinst i framtiden med lägre reglerade elpriser. Bolaget får stanna i portföljen tills jag har tillräckligt mycket information för att bedöma hur läget är. Förhoppningen är att det fanns fallhöjd i värderingen vid inköpstillfället, men risken är stor att jag har trampat i en värdefälla.
 • Iberdrola (MCE:IBE). Spanskt kraftbolag med stora delar av sin verksamhet i Spanien som jag identifierade som ett kraftbolag med relativt starka finanser, hög lönsamhet och låg värdering jämfört med andra europeiska kraftbolag. Även här finns stora risker med politisk påverkan (vilket det fanns fallhöjd för i värderingen) men än så länge har inget katastrofalt inträffat.
 • France Telecom (NYSE:FTE). Fransk telekomjätte med krisvärdering till följd av ökande konkurrens i Frankrike och även skattehöjningar på telekomtjänser. Defensiven har skrivit mycket om bolaget, men ännu finns inget inlägg på Aktiefokus. Jag är småskeptisk till telekombolag överlag på grund av att de erbjuder i stort sett homogena tjänster och enbart konkurrerar via pris, men å andra sidan så verkar bolagen på en oligopolmarknad vilket är anledningen till att jag har med lite telekom i portföljen som diversifiering. Valet av just FTE är en kompromiss mellan att bolaget har en låg värdering, hög direktavkastning (efter den planerade sänkningen till 0,8 EUR/aktie), ett starkt varumärke och en inte alarmerande hög skuldsättning (till skillnad från Telefonica som annars hade lockat).
 • Kinnevik. Ännu mer diversifiering mot Telekom men på andra marknader än FTE. Även andra trevliga innehav (Billerud/Korsnäs och diverser IT) samt ett antal otrevliga innehav (Black Earth Farming mfl.) som man i princip får på köpet. Det bör komma en analys av Kinnevik, som handlas till ett P/E kring 8 eller P/EBIT kring 6. P/E syftar till den underliggande vinsten i investmentbolaget Kinneviks innehav, likt hur Lundaluppen analyserar investmentbolag. Mått som substansrabatt struntar jag fullständigt i eftersom det intressanta är själva substansen och inte rabatten mot denna. Substansen mäts enkelt via underliggande vinster och erhållna utdelningar från innehaven.
 • Tesco (LON:TSCO). Brittisk dagligvarujätte som på sistone har minskat resultatet för första gången på årtionden och värderas rejält lågt kring P/E 10. Buffett gillar bolaget och det gör jag också. En ordentlig analys är på gång.
 • Trygga Hem. Svenskt snabbväxande företag noterat på First North som säljer larm (och kategoriseras som IT, vilket jag är lite tveksam till). Värderingen är hög, men det är tillväxten också. PEG-talet är lägre än 1. Martin har lovat att skriva en analys om bolaget på Aktiefokus så småningom.
 • Gjensidige forsikring. Norskt försäkringsbolag som är starka framförallt i på den norska marknaden. En analys är på gång (del 1 finns redan) och jag är nöjd med att ha ett lönsamt försäkringsbolag i portföljen som går urstarkt under innevarande år.
 • H&M. Den svenska klädjätten som har haft det lite motigt på sistone, men som fortsätter sin butikstillväxt. Bolaget är allt som oftast högt värderat men går ibland att plocka upp kring P/E 20 eller lägre och då kan man passa på.
 • AQ Group. Underleverantör till industrin som är noterade på Aktietorget och är ständigt lågt värderade. Har inte haft någon vidare lönsamhet på sistone, men det kompenseras av att värderingen är låg och att bolaget har urstarka finanser. Bolaget delar inte ut särskilt mycket av vinsten, utan återinvesterar det mesta och det ska bli intressant att följa det senaste stora förvärvet.

Generellt sett så tycker jag mig ana ett tema med bolag i tillfälliga svackor eller kriser (som dock gör vinst) i portföljen. Dessutom är det lite för mycket utländska bolag i förhållande till de svenska. Antalet bolag är 9 stycken vilket innebär att jag anser mig ha plats för ytterligare några bolag i portföljen. Vilka bolag dessa skulle vara är lite oklart, men jag skulle vilja ha in något ytterligare svenskt industribolag som komplement till AQ Group eller något tobaksbolag. Jag har också funderingar på en svensk bank, men avvaktar lägre värderingar och effekter av sjunkande bostadspriser. Kanske en konsumentjätte eller ett skogsbolag också. Och Axfood vill jag ha, men till rätt pris.

Har du några tankar och åsikter kring min hantering av aktieportföljen? Hänger resonemangen ihop eller är jag helt ute och cyklar någonstans? Tycker du att något bolag saknas i aktieportföljen?

9 reaktioner till “Tankar om aktieportföljen”

 1. Defensiven; ja förmodligen. Jag tänkte bort konsumentjättarna dels för att de har sådan fruktansvärd värdering och dels för att jag tänker mig att de överlappar och/eller konkurrerar med Tesco.

  Läkemedel tycker jag är knepigt men det är inget som jag utesluter.

  Jag funderar på skogsbolag också och i första hand tänker jag inte på SCA, utan på ”tråkigare” Holmen. Har dock inte kollat ordentligt, de har en lite skakig historik.

  Jag vill ha Axfood också, men inte för mer än 175 kr…

 2. ja konsumentjättarna är dyra, inte minst Coca-Cola:(

  Holmen verkar vara ett välskött bolag, bättre ägare än Lundbergs får man leta efter.

  Jag suktar också efter Axfood, tycker som ni att prislappen ska ner rejält.

 3. Gillar inlägget och dina funderingar.

  Brottas också med branschfördelning och diversifiering. Vissa branscher är nog rätt att undvika helt om det inte går att hitta några bra bolag. Har själv svårt att hitta något inom kraft, men jag sätter (väl) hårda krav när det gäller utdelningshistorik och låg skuldsättning.

  Kanske att läkemedel, typ JNJ, Sanofi eller Novartis kan vara något för dig?

  Tycker också att transportbranschen är värt något innehav. T.ex. Oesterreichische post, Clarkson eller varför inte C.H. Robinson.

  Och ska du diversifiera med fler valutor är Australien ett bra alternativ, Woolworths är en defensiv tillväxtaktie, och Australiens ”ICA”. Men krockar lite med Tesco, även om de verkar i olika länder.

  Själv är jag inte övertygad om att Gjensidige är bästa valet inom försäkring, men jag har i och för sig inte kikat så mycket på dem.

  Mvh
  Gustav

 4. Gustav; Har du sett jämförelsen mellan europeiska kraftbolag? Det är Fortum eller CEZ som gäller om du vill ha ett finansiellt starkt kraftbolag. Vill du ha ännu mer finansiell styrka så får du skippa kraftbolagen :-) http://www.aktiefokus.se/2012/05/jamforelse-mellan-europeiska-kraftbolag-2007-2011/

  Läkemedel har jag faktiskt aldrig kikat på överhuvudtaget, men jag ska nog ta och göra det. Samma sak i transportbranschen. När du säger transport så tänker jag på båttransport med överkapacitet men även där kanske det finns bra alternativ? Jag får ta mig en funderare bland transportbolagen. Österrikiska posten går jag igång lite på eftersom det låter så otroligt tråkigt!

  Jag är inte heller övertygad om att Gjensidige är bästa valet inom försäkring. Börskursen har gått upp ganska mycket sedan mitt köp så det är möjligt att jag säljer och köper något annat försäkringsbolag, Jag har ju börjat med en jämförelse mellan Gjensidige och Sampo men inte kommit i mål. Sampo lockar en del eftersom man får med Nordea. Annars är det väl Munich Re eller något annat bolag som gäller, men tills vidare är jag nöjd med Gjensidige. De har gjort kanonresultat 2012 hittills, men det är väl tveksamt om det är uthålligt.

 5. Har kikat på din jämförelse. Gillar den men ingen uppfyller låg skuldsättning och stadigt stigande utdelning (lite petiga krav dock). Har tänkt kika på Jersey electricity som har en härlig monopolsituation och låga skulder. Dock Londonbörsen, så den är dyr.

  Läkemedel kan vara stabilt, t.ex. JNJ. För transport tycker jag bolag som inte är så konjunkturkänsliga lätt klumpas ihop med andra. Österrikiska posten är ett sånt exempel. Brutalt ospännande också, vilket är en bra anledning för att köpa:-) Och clarkson och Robinson har inga egna skepp eller lastbilar, utan är nödvändiga mäklare.

  Gratulerar till gjensidige. Kan rekommendera kvalitetsindex.se för en koll för hela branschen, hur nöjda kunder är etc. If har bättre resultat och mer nöjda kunder än gjensidige t.ex.

  Mvh
  Gustav

 6. Gustav; Nej stadigt ökande utdelning vet jag inte om man ska räkna med i den branschen. Snarare stadigt stillastående utdelningar. Branschen har stora investeringar framför sig men det är också monopol eller oligopol vilket ger ganska stabila inkomster.

  Ska ta mig en titt på kvalitetsindex, men det låter som något som är viktigare när man ska välja försäkringsbolag än när man ska investera? Räkenskaperna borde tala för sig själva och om kunderna flyr bolaget eftersom de är missnöjda så kommer det att synas. Kunder som gnäller och knyter näven i fickan (på grund av att det är jobbigt att byta) är likväl kunder. De lär inte tipsa sina kompisar men det kanske de inte hade gjort även om de var nöjda. Jag har själv inte orkat byta försäkringsbolag än fast jag borde förresten, fasen vad det tar emot :-)

 7. Fast jag gillar inte bolag som utnyttjar sin marknadssituation och använder den mot kunderna, det slår förr eller senare (oftast senare) tillbaka mot företagen.
  Bättre med företag som HM, apple osv som fokuserar på kunderbjudandet och en bra produkt och tjänst.

  Apropå läkemedel måste man ju inte se över atlanten för intressanta alternativ.
  Se bara på finska orion pharma, aktieägarvänligt som få och hög lönsamhet. Dock är aktien inte så billig längre, som den var före senaste kvartalsrapporten.

 8. Finansnovis; Jag vet inte vilka bolag du syftar på som utnyttjar marknadssituationen men jag gissar att det är oligopolbolagen inom exempelvis telekom eller el. Det är möjligt att kunderna surnar till, men vad ska de göra? Det finns få som stänger av elen eller slutar använda telefonen bara för att priset ständigt höjs. Eller slutar röka, slutar tanka bilen eller slutar handla på den lokala Ica-butiken trots att den är lite för dyr. Jag kan däremot hålla med om att de företag som helt enkelt levererar en bättre produkt eller tjänst ”känns” bättre och det är möjligt att de lyckas bättre på lång sikt, men de har förmodligen också en hårdare konkurrenssituation om de har hög lönsamhet utan inträdesbarriärer som oligopolföretagen har på sina marknader.

  Orion Pharma får jag kolla upp, har inte kikat på bolaget tidigare. Om aktien är dyr nu så får den väl hamna på bevakningslistan i väntan på bistrare tider :-)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *