Jämförelse mellan tolv amerikanska kraftbolag

I tidigare inlägg har en inventering och ett urval av amerikanska kraftbolag gjorts. Detta inlägg jämför tolv lönsamma och finansiellt starka amerikanska kraftbolag för att se om några sticker ut som bra investeringar.

De tolv bolagen som har valts ut i jämförelsen uppfyller följande kvalitativa kriterier:

 • Bolagen är tillräckligt stora (börsvärde > 2 GUSD och kraftproduktion > 10 GW)
 • Bolagen är finansiellt starka (totala skulder/eget kapital exklusive goodwill < 2)
 • Bolagen har gått med vinst de fyra senaste åren
 • Bolagen har delat ut pengar de fyra senaste åren
Bolagen som föll ut ur denna sållning är följande, inklusive geografisk utbredning samt en utläggning:
 • Ameren Corporation (NYSE: AEE). Missouri
 • American Electric Power (NYSE: AEP). Södra USA
 • Duke Energy (NYSE: DUK). North Carolina, South Carolina och Mellanvästern
 • DTE Energy (NYSE: DTE).  Michigan
 • Edison International (NYSE: EIX).  Kalifornien
 • Entergy Corporation (NYSE: ETR). Arkansas, Mississippi, Texas och Louisiana
 • Exelon Corporation (NYSE: EXC). 47 stater i USA och verksamhet även i Kanada
 • NextEra Energy (NYSE: NEE). 24 stater i USA och tre provinser i Kanada
 • PG&E Corporation (NYSE: PCG). Kalifornien. 7 GW elproduktion (dvs. borde egentligen ha diskvalificerats i det tidigare inlägget). Bolaget är den största privata vattenkraftsägaren i USA och äger även ett kärnkraftverk. Bolaget gick i konkurs (chapter 11) 2001 vilket inte heller känns bra. Bolaget får trots detta vara kvar i jämförelsen eftersom jag redan har matat in siffrorna och finanserna numer ser hyggliga ut…
 • Public Service Enterprice Group (NYSE: PEG). Nordöstra USA
 • The Southern Company (NYSE: SO). Sydöstra USA
 • Xcel Energy (NYSE: XEL). Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas och Wisconsin

Bolagens börsvärde illustreras av nedanstående figur.

Bolagens installerade effekt (GW) visas i nedanstående figur. Sorteringen är på börsvärde som i figuren ovan.

Det som sticker ut här är dels Entergy som har stor kraftproduktion i förhållande till börsvärdet och dels PG&E som har väldigt liten kraftproduktion i förhållande till börsvärdet. I PG&E:s fall beror det på att bolaget huvudsakligen sysslar med gas och elnät och i Entergys fall kan det betyda att man i princip bara har kraftproduktion som verksamhet medan de flesta har blandade verksamheter.

Metod

Bolagens resultaträkningar och balansräkningar har hämtats från Google Finance, som har data för de fyra senaste åren. De flesta kraftbolagen i denna undersökning har en ganska stabil verksamhet med jämna resultat, men för att säkerställa att representativa värden fås så har treårsmedelvärden skapats av samtliga resultatrelaterade värden (omsättning, vinster och utdelning). Värden från balansräkningen har oftast tagits från 2012-03-31 men i vissa fall (av misstag) från 2011-12-31. Detta spelar ingen större roll eftersom balansräkningen inte ska skilja nämnvärt mellan två kvartal.

Samtliga nyckeltal har därefter beräknats. Om bolagen redovisar egna nyckeltal så kan de skilja mot vad som redovisas nedan. För eget kapital och totalt kapital så har goodwill exkluderats.

All data från jämförelsen kan laddas ner här. Filen innehåller även data för de fem bolag som går med vinst och delar ut pengar men som sållades bort genom att kvoten skuld/eget kapital var högre än 2.

Omsättning och vinst

Figuren nedan visar omsättningen och av den framgår att urvalet har gett relativt jämnstora bolag (inom drygt en faktor två). De största bolagen sett till omsättning är Exelon (EXC), The Southern Company (SO) och NextEra Energy, Inc (NEE). Minstingen Ameren Corp (AEE) är ungefär lika stort som Fortum sett till omsättningen (som omsätter ca 6000 MEUR).

Figuren nedan visar rörelsemarginal och vinstmarginal efter skatt.

Entergy (ETR), Exelon (EXC) och Public Service Enterprice Group (PEG) sticker ut här genom att ha lite bättre marginaler än övriga bolag. Utan att gräva ytterligare så gissar jag att dessa tre är de bolag med högst andel kärnkraft i undersökningen. Edison International (EIX) sticker ut med lägst rörelsemarginal.

Vad gäller vinstmarginalen så ser förhållanden ut ungefär som för rörelsemarginalen. Det som skiljer mellan rörelseresultatet och vinsten efter skatt är ränteutgifter och skatter. Bolaget som sticker ut med låg vinstmarginal i förhållande till rörelsemarginal är Ameren Corp (AEE).

Här kan det vara på sin plats med en liten snabb utvikning om hur produktionsmixen för el ser ut i USA. Gas och kol står för ca 68 %, kärnkraft för 20 %, vattenkraft för 7 % och övrigt för ca 5 %. Detta innebär att majoriteten av elproduktionen i USA har stora rörliga kostnader (kol, gas) medan en minoritet har stora fasta kostnader (kärnkraft, vattenkraft) som gynnas av höga elpriser. Denna minoritet i form av vatten- och atomkraft finns gissningsvis till stora delar i ETR, EXC och PEG. Den senaste tiden har gaspriset dock varit lågt i USA vilket innebär att bolag med gasproduktion kan ha gynnats.

Finansiell styrka

Vi börjar med Grahams kriterium för finansiell styrka hos allmännyttiga företag; totala skulder/eget kapital (exklusive immateriella tillgångar). I jämförelsen har endast goodwill dragits ifrån för enkelhets skull. För att kvalificera sig för denna jämförelse ska kvoten understiga 2 vilket det framgår att samtliga bolag uppfyller.

Public Service Enterprice Group (PEG) och Ameren Corp (AEE) har lägre skulder än eget kapital och resten av bolagen ligger mellan 1,1-1,6.

Figuren nedan visar soliditeten hos bolagen.

Public Enterprice Group (PEG), Duke Energy (DUK) och Ameren Corp (AEE) har högst soliditet. Många av bolagen har en soliditet i intervallet 20-25 % vilket hade varit en anmärkningsvärt låg siffra för andra typer av bolag.

Över till räntetäckningsgraden, som beskriver hur många gånger ett bolag kan betala sina ränteutgifter med sitt rörelseresultat.

Här ser vi en generell trend med mycket låga räntetäckningsgrader hos många bolag vilket endast kan anses acceptabelt hos bolag med mycket stabila verksamheter som elbolag. Personligen ser jag gärna en räntetäckningsgrad på minst 4-5 även för kraftbolag för att det ska kännas bekvämt. Alla bolag utom Exelon (EXC), Duke Energy (DUK), Public Service Enterprice Group, Entergy (ETR) och The Southern Company (SO) har därmed obekvämt höga ränteutgifter i förhållande till sina rörelseresultat. NextEra Energy (NEE) är ett gränsfall. Sämst är Edison International (EIX) med en räntetäckningsgrad på bara 2,4.

Avkastning på eget kapital och totalt kapital

Figuren nedan visar avkastning på eget kapital (ROE) och avkastning på totalt kapital (ROA).

Vad gäller avkastning på eget kapital så är Exelon (EXC) överlägsna med 22 % avkastning på eget kapital, följda av Public Enterprice Group (PEG) och Entergy med ca 15 % och DTE med ca 12 %. Resten av bolagen ligger kring 7-10 % med Ameren Corp (AEE) i botten med bara 6 % avkastning på eget kapital.

Ser man istället till avkastning på totalt kapital så ändras bilden marginellt. Här är PEG snäppet bättre än EXC med 5,1 % jämfört med 4,9 % avkastning på totalt kapital. Dessa siffror talar för övrigt sitt tydliga språk varför kraftbolag måste ha en så kraftig belåning som de har. Man måste helt enkelt ha hävstång på den dåliga avkastningen på totalt kapital. God trea på avkastning på totalt kapital är The Southern Company med 3,4 % avkastning på totalt kapital. Resten av bolagen ligger kring 2-3 % medan Edison International (EIX) är sämst med bara 1,6 % avkastning på totalt kapital. Bolaget gjorde faktiskt förlust före skatt 2011 (men vinst efter), vilket är oroväckande.

Värdering av vinst och eget kapital

För värderingen har börskurser från 2012-04-29 använts.

Figuren nedan visar P/E-talet för bolagen i undersökningen.

Entergy (ETR) är lägst värderade med P/E 9 tätt följda av Exelon (EXC) med P/E 10. Ytterligare två bolag (AEP och NEE) har P/E under 15. Resten av bolagen har en utmanande värdering för kraftbolag. Jag skulle helst se att kraftbolag som inte växer nämnvärt inte värderas högre än P/E 10.

Värderingen av det egna kapitalet i form av P/EK visas i figuren nedan.

Ameren Corp (AEE) handlas i princip till eget kapital vilket hänger ihop med att bolaget har lägst avkastning på eget kapital. I princip så värderas det egna kapitalet högre för de bolag med hög avkastning på eget kapital. Undantaget är Entergy (ETR) som handlas till P/EK 1,4 trots hög avkastning på eget kapital.

Direktavkastning

Slutligen kommer vi till en av de stora anledningarna till att investera i ett stort, stabilt, förutsägbart och lönsamt bolag; nämligen direktavkastningen.

Exelon (EXC) är ensamma om en direktavkastning över 5 % medan en stor mängd bolag delar ut mellan 4-5 %. Edison International (EIX), NextEra Energy (NEE) och Public Service Enterprice Group (PEG) har en relativt låg direktavkastning kring 3 %.

För att utdelningen ska vara hållbar kan inte för stora delar av vinsten delas ut. Figuren nedan visar hur stor utdelningsandel bolagen i jämförelsen har.

Duke Energy (DUK), Ameren Corp (AEE) och The Southern Company (SO) delar ut väldigt mycket pengar i förhållande till vinsten. Övriga bolag ser ut att dela ut rimliga mängder av vinsten. Entergy (ETR) och Exelon (EXC) har både låg utdelningsandel och hög direktavkastning vilket är en mycket lockande kombination.

Vinnare och medelmåttor

Två stycken bolag utmärker sig, nämligen Exelon och Entergy. Gemensamma punkter där båda bolagen är bättre än sina konkurrenter är följande:

 • Låg värdering i form av P/E (Entergy har dessutom lågt P/EK)
 • Hög direktavkastning kring 5 %
 • Hög avkastning på eget kapital (Exelon är snäppet bättre)
 • Hög avkastning på totalt kapital jämfört med de andra kraftbolagen (även här är Exelon bättre än Entergy)
 • Stark finansiell ställning (räntetäckningsgrad 10 för Exelon och 6 för Entergy)
 • Hög rörelsemarginal kring 25 %

Sammantaget så är Exelon undersökningens vinnare, med Entergy som god tvåa.

På tredje plats i undersökningen värderar jag Public Service Enterprice Group som också har de kvalitativa styrkor som Exelon och Entergy uppvisar. Bolaget är dock alldeles för högt värderat i nuläget och måste sjunka i pris för att vara köpvärt.

Utöver topptrion EXC, ETR och PEG så ser American Electric Power Company, Duke Energy och The Southern Company hyfsade ut till dagens värdering med relativt starka finanser och direktavkastning.  NextEra Energy går också att ta i med tång.

Bolag som jag dömer ut som ointressanta baserat på en alldeles för dålig räntetäckningsgrad är Ameren Corp, DTE Energy, Edison International, PG&E Corporation och Xcel Energy.

9 reaktioner till “Jämförelse mellan tolv amerikanska kraftbolag”

 1. Jag är positivt överraskad. Exelon är nämligen ett av väldigt få Amerikanska företag som jag varit intresserad av men har inte grävt särskilt djupt i det hela utan bara fokuserat på verksamhetsområde, stabilitet och avkastning utan att jämför med andra bolag.

  Tack för den här ingående rapporten.

 2. Bra inlägg! Ett av de bättre jag läst i år:)

  Jag kan bekräfta din gissning angående vinstmarginaler: EXC och PEG har mer än halva kraftproduktionen från kärnkraft (ETR ca en fjärdedel).

  Jag befarar att Exelons lönsamhet kommer gå ner efter förvärvet av CCE (vilket innebär högre andel reglerad verksamhet).

 3. Järnvargen;
  Ett bra bolag är ett bra bolag är ett bra bolag, men det skadar inte att veta att de också är bättre än andra bolag!

  defensiven;
  Kul att det uppskattas! Förhoppningsvis gör Exelons förvärv i alla fall att vinsten efter skatt i slutändan ökar för dem. Jag blir lite sugen på Exelon efter denna jämförelse… Å andra sidan har jag lyft blicken åt fler håll också. En europeisk jämförelse är på g och kanske även en sydamerikansk.

 4. Javisst! Förbered dig på urusel avkastning på eget kapital. Möjligen blir det en analys av Eletrobras innan jämförelsen. Vi får se, jag skulle behöva köpa mig lite tid… :-)

 5. Tusen tack Kenny för dessa utförliga analyser av såväl amerikanska som europeiska kraftbolag !! Sätter de verkligen i perspektiv och får en att fundera. Exelon är ett bolag i min smak. Ha en suverän helg :)

 6. Eddie;
  Ja man inser verkligen att det är stor skillnad mellan kraftbolagen! Jag kan tänka mig att en liten portfölj spridd bland de 2-5 ”bästa” kraftbolagen på olika kontinenter är en god investering.

 7. Exelon verkar synnerligen intressant!
  Kan man tänka sig att få se en mer grundlig analys av bolaget i framtiden? :-)

  Mvh
  HoV

 8. HoV; vi får väl se! Jag håller med om att bolaget onekligen är intressant. Förhoppningsvis så dyker det upp tid för att dyka djupare i bolaget efter jag har betat av den långa listan som jag har lite! :-)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *