Amerikanska kraftbolag noterade på New York Stock Exchange (NYSE)

Detta inlägg är en inventering och en urvalsprocess i jakten efter stora, stabila, lönsamma och därmed intressanta kraftbolag som är noterade på New York Stock Exchange (NYSE).

På de nordiska börserna är det ganska sparsmakat med kraftbolag. Det finns i princip bara ett ”rent” stort kraftbolag noterat och det är finska Fortum. Andra bolag som huvudsakligen är kraftbolag men som också har en spretig verksamhet är norska Hafslund och lilla Arendals Fossekompani. Sedan finns det ett antal bolag som är nischade inom förnyelsebar energi. Dessa består främst av vindkraftsbolag (Arise Windpower, Eolus Vind, Älvsborgsvind mfl.). Slutligen finns också elnätsbolag som Elnätet Vallentuna.

I Europa finns ett antal stora kraftbolag som har jämförts några gånger här på Aktiefokus. Europeiska kraftbolag tas inte upp i detta inlägg, utan fokus är på amerikanska kraftbolag.

Urvalsprocess

Målet med urvalsprocessen är att hitta bolag som uppfyller följande kriterier (i princip en förenkling av Grahams kriterier för att kunna hantera stora mängder bolag på en rimlig tid):

 1. Tillräcklig storlek. Bolaget ska ha ett börsvärde större än 2 miljarder USD och kraftproduktion större än 10 GW. Även mindre kraftbolag som är noterade på NYSE redovisas men sållas bort från det fortsatta urvalet.
 2. Tillräcklig finansiell styrka. Uppfylls genom att de totala skulderna är mindre än dubbla det egna kapitalet (dvs. totala skulder / eget kapital < 2).
 3. Intjäningsstabilitet. Bolaget ska ha gjort vinst de senaste fyra åren.
 4. Utdelningshistorik. Bolaget ska ha delat ut pengar de senaste fyra åren.

Urvalsprocessen görs i två steg där punkt 1 (tillräcklig storlek) görs först och därefter kombineras punkt 2, 3 och 4.

STEG 1: Tillräcklig storlek.

En lista över bolag inom kategorin ”utilities -> electricity -> conventional electricity” kan fås från NYSE Euronext. Resultatet från listan blir ett stort antal bolag, som jag har gått igenom för att sålla efter börsnoterade bolag (common stock) som vid en första anblick huvudsakligen verkar syssla med kraftproduktion (dvs. vars huvudsakliga syssla inte är gas eller elnät). För att se till att inget stort bolag har missats så har även en avstämning gjorts mot Google Finance Stock Screener för alla allmännyttiga företag (utilities) med marknadsvärde större än 2 GUSD (miljarder US-dollar).

Därefter har bolagen delats upp i alfabetisk ordning i två listor:

 • Kraftbolag med installerad effekt större än 10 GW och börsvärde större än ca 2 GUSD.
 • Kraftbolag med installerad effekt mindre än 10 GW eller börsvärde mindre än ca 2 GUSD.

Sorteringen syftar till att hitta bolag som är tillräckligt stora och vars huvudsakliga verksamhet är kraftproduktion. Som jämförelse så har Fortum ca 11 GW installerad effekt i Norden och kommer att ha drygt 5 GW installerad effekt i Ryssland efter 2014. Fortums börsvärde är kring 15 GEUR i dagsläget.

Kraftbolagens börsvärde per 2012-04-29 visas i nedanstående figur.

Kraftbolag noterade på NYSE sorterade efter börsvärde
Kraftbolag noterade på NYSE sorterade efter börsvärde

Figuren nedan visar kraftbolagens installerade effekt i gigawatt (GW). Bolagen är fortfarande sorterade i storleksordning efter börsvärde vilket visar att vissa bolags börsvärde främst består av annan verksamhet än kraftproduktion. För PG&E har ingen siffra hittats och därför visas kraftproduktionen som noll. För vissa bolag med liten kraftproduktion är siffrorna ungefärliga.

Installerad effekt (GW) för kraftbolag på NYSE, sorterade efter börsvärde
Installerad effekt (GW) för kraftbolag på NYSE, sorterade efter börsvärde

Nedan visas samtliga bolag i listor sorterade på ”stora” och ”små” kraftbolag.

Stora kraftbolag (börsvärde > 2 GUSD och kraftproduktion > 10 GW)

Stora bolag som har klarat urvalet och går vidare till steg 2 i urvalsprocessen är följande bolag. Redovisningen sker på formatet ”Bolagsnamn (förkortning på NYSE) – Geografisk beskrivning – Ungefärlig installerad kapacitet (GW)” – börsvärde (2012-04-29):

 • AES Corporation (NYSE: AES). Globalt bolag. 44 GW. 10 GUSD.
 • Ameren Corporation (NYSE: AEE). Missouri. 16 GW. 8 GUSD.
 • American Electric Power (NYSE: AEP). Södra USA. 38 GW. 19 GUSD.
 • Calpine Corporation (NYSE: CPN). Kalifornien, Texas och Nordöstra USA. 28 GW. 9 GUSD.
 • Dominion Resources (NYSE: D).  14 stater i USA. 28 GW. 30 GUSD.
 • Duke Energy (NYSE: DUK). North Carolina, South Carolina och Mellanvästern. 36 GW. 29 GUSD.
 • DTE Energy (NYSE: DTE).  Michigan. 11 GW. 10 GUSD.
 • Dynegy (NYSE: DYN). Utspritt i USA. 12 GW. 48 GUSD.
 • Edison International (NYSE: EIX).  Kalifornien. 20 GW (10 GW i Southern California Edison och 10 GW i Edison Mission Group). 14 GUSD.
 • Entergy Corporation (NYSE: ETR). Arkansas, Mississippi, Texas och Louisiana. 30 GW varav 10 GW kärnkraft. 12 GUSD.
 • Exelon Corporation (NYSE: EXC). 47 stater i USA och verksamhet även i Kanada. 35 GW. 26 GUSD.
 • FirstEnergy (NYSE: FE). Sydöstra USA. 23 GW. 20 GUSD.
 • Genon Energy (NYSE: GEN). 12 stater i USA. 24 GW. 2 GUSD.
 • NextEra Energy (NYSE: NEE). 24 stater i USA och tre provinser i Kanada. 41 GW. 27 GUSD.
 • NRG Energy (NYSE: NRG). Ca 12 stater i USA plus lite verksamhet i Tyskland och Australien. 24 GW. 4 GUSD.
 • PG&E Corporation (NYSE: PCG). Stort bolag men svårt att förstå sig på utan att gräva djupare. 18 GUSD.
 • PPL Corporation (NYSE: PPL). USA och Storbritannien. 19 GW. 16 GUSD.
 • Progress Energy (NYSE: PGN). North Carolina, South Carolina och delar av Florida. 23 GW. 16 GUSD.
 • Public Service Enterprice Group (NYSE: PEG). Nordöstra USA. 13 GW. 16 GUSD.
 • Southern Company (NYSE: SO). Sydöstra USA. 35 GW varav 20 GW kol. Består av ett stort antal dotterbolag. 40 GUSD.
 • Xcel Energy (NYSE: XEL). Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas och Wisconsin. 16 GW. 13 GUSD.

Mindre kraftbolag (börsvärde < 2 GUSD eller kraftproduktion < 10 GW)

Somliga tycker säkert att dessa bolag är intressanta just för att de är mindre bolag, men personligen tycker jag det känns bekvämare att leta småbolag på hemmaplan. Vissa bolag är som marknadsvärdet antyder inte alls särskilt små, men då innebär det i praktiken att de har mycket annan verksamhet än kraftproduktion och är därmed inte intressanta i denna sållning då den syftar till att hitta kraftproducerande bolag.

Övriga intressanta kraftbolag på NYSE

Det finns även ett antal kraftbolag noterade på NYSE som huvudsakligen har sin verksamhet utanför USA. Tre exempel är följande:

 • Eletrobras (NYSE: EBR). Sydamerikas största kraftbolag baserade i Brasilien. 39 GW installerad effekt och stora delar vattenkraft.
 • CEMIG (NYSE: CIG): Brasilianskt bolag med 16 GW installerad effekt.
 • Enersis (NYSE: ENI). Chilenskt kraftbolag med 15 GW installerad effekt. Majoritetsägt av spanska Endesa.
 • KEPCO (NYSE: KEP). Sydkoreanskt kraftbolag med mycket kärnkraft.

STEG 2: Finansiell styrka, Intjäningsstabilitet och Utdelningshistorik

Nedan upprepas kriterierna, där punkt 1 är genomförd ovan och punkterna 2, 3 och 4 återstår.

 1. Tillräcklig storlek. Bolaget ska ha ett börsvärde större än 2 miljarder USD och kraftproduktion större än 10 GW. Detta steg är genomfört.
 2. Tillräcklig finansiell styrka. Uppfylls genom att de totala skulderna är mindre än dubbla det egna kapitalet (dvs. totala skulder / eget kapital < 2).
 3. Intjäningsstabilitet. Bolaget ska ha gjort vinst de senaste fyra åren.
 4. Utdelningshistorik. Bolaget ska ha delat ut pengar de senaste fyra åren.

Genom att tillämpa dessa kriterier så sållas ungefär hälften av de stora bolagen bort. Bland bolagen som sållas bort så urskiljer sig dels bolag som går bra men har en utmanande finansiering och dels bolag som går med förlust. Följande bolag sållas bort:

 • AES Corporation (NYSE: AES). Ger ingen utdelning.
 • Calpine Corporation (NYSE: CPN). Svag finansiell ställning, har gjort förlust tre av de fyra senaste fyra åren och delar inte ut pengar.
 • CMS Energy (NYSE: CMS). Går med vinst och delar ut pengar, men har en svag finansiell ställning (totala skulder/eget kapital=2,4).
 • Dominion Resources (NYSE: D). Går med vinst och delar ut pengar, men har en svag finansiell ställning (totala skulder/eget kapital=2,4).
 • Dynegy (NYSE: DYN). Har gått med förlust de tre senaste åren och inte delat ut pengar de fyra senaste åren.
 • FirstEnergy (NYSE: FE). Går med vinst och delar ut pengar, men har en svag finansiell ställning (totala skulder/eget kapital=2,5).
 • Genon Energy (NYSE: GEN). Har gått med förlust de två senaste åren och inte delat ut pengar de fyra senaste åren.
 • NRG Energy (NYSE: NRG). Har inte delat ut pengar de senaste fyra åren.
 • PPL Corporation (NYSE: PPL). Går med vinst och delar ut pengar, men har en svag finansiell ställning (totala skulder/eget kapital=2,8).
 • Progress Energy (NYSE: PGN). Går med vinst och delar ut pengar, men har en svag finansiell ställning (totala skulder/eget kapital=2,1).

Följande bolag klarar urvalet:

Sammantaget erhålls en lista bestående av tolv stora, stabila, lönsamma och därmed intressanta amerikanska kraftbolag. Härnäst kommer en jämförelse mellan de tolv bolagen som har klarat sig genom urvalsprocessen för att se om något eller några bolag utmärker sig och är värda att investera i.

15 reaktioner till “Amerikanska kraftbolag noterade på New York Stock Exchange (NYSE)”

 1. Exelon är preliminärt topp-3 av de tolv. Jag har läst en del om Exelon, bland annat hos dig defensiven, och undrat varför just Exelon av alla kraftbolag? Nu börjar det klarna…

  Nyckeltalen blir bland annat avkastning på totalt kapital och räntetäckningsgrad, var så lugn! Lite annat smått och gott också förstås som P/E, direktavkastning och marginaler.

 2. utöka till 13 och ta med även eletrobras. vattenkraft låter gediget när kärnkraften sviktar. Tack för en mycket intressant genomgång.

 3. Bra analys! Jag gillar bolagens verksamhet men tyvärr tycker jag att de flesta har en ganska hög skuldsättningsgrad. Men är det så att det inte är ”någon fara” med tanke på den säkra verksamheten? ”Drömmen” vore att hitta ett helt skuldfritt kraftbolag, men det finns väl knappt?

 4. holmfrid;
  Eletrobras är diskvalificerade från den kommande jämförelsen eftersom det inte är ett amerikanskt bolag (vill undvika att jämföra äpplen och päron). Däremot blev jag nyfiken på bolaget och som det ser ut så är de tillräckligt intressanta för en lite djupare analys som lär dyka upp så småningom. Eletrobras håller för övrigt också på med kärnkraft, både befintlig och möjligen också nybyggnation. Eletrobras sticker ut ganska kraftigt genom att ha usel avkastning på eget kapital jämfört med amerikanska kraftbolag men å andra sidan är värderingen också långt under eget kapital.

  Gustav;
  Alla är högt skuldsatta i förhållande till andra typer av företag men vissa är betydligt lägre skuldsatta än andra. Några är diskvalificerade på skulder/eget kapital > 2 redan här och några bolag som är kvar har kvoten kring 1 och räntetäckningsgrad kring 10 vilket är starkt. Ungefär som Fortum för övrigt som är ganska försiktigt finansierade trots allt, även om de går på offensiv i Ryssland…

  Verksamheterna är stabila som du säger. Efterfrågan från industrin varierar med konjunkturen men från privatpersoner så ser det lika ut år efter år.

 5. Borde inte ränteteckningsgrad vara mer lämpligt än skulder/eget kapital?

  Energibranschen är så pass stabil att jag tror att många välskötta bolag kan ha fördelaktiga låneavtal vilket ger en bra hävstång men även sätter ett stort avtryck i skulder/eget kapital. På samma sätt kan ett sämre skött bolag ha stora goodwill poster från tidigare uppköp vilket gör att skulder/eget kapital ser mer positivt ut än det borde.

  För att teoretisera mitt resonemang en aning. Energibolagen är som jag ser det en ”kassaflödesgenerator” där kapital är bundet och en del av kassaflödet varje år delas ut till ägarna som kompensation. Varje krona som går till bankerna är därför en krona som vi aktieägare missar (i utbyte mot lägre kapitalbindning). Kan Företag A låna 2 kr till samma ränta som Företag B får betala för att låna 1 kr så är det alltså naturligt att Företag A lånar mer pengar än Företag B vilket avspeglar sig negativt i skulder/eget kapital utan att skada aktieägarvärdet förutom vid en konkurs då slaktvärdet kommer in i spel.

  Räntekostnader är ju även kopplade till bankens riskbedömning så i princip kan man se kapitaltäckningsgraden som levererad med en riskbedömning (höga skulder + hög kapitalstäckningsgrad = höga intäkter och/eller stort förtoende från banken)

 6. Vill förresten också säga att jag är glad för genomgången. Har varit sugen på ett elkraftsbolag länge men vi har ju inga bra svenska börsnoterade elproducenter ocg Fortum är för Rysslandsexponerat för min smak.

  Rent spontant skulle ett Tjeckiskt eller Franskt kärnkraftsbolag sitta fint eftersom deras exportmarknad har exploderat efter Tyskarnas plötsliga stopp men det här är också intressant.

 7. Järnvargen;
  Skulder/eget kapital har jag valt av två skäl:
  1) Det är Grahams kriterium för finansiell styrka allmännyttiga företag.
  2) Det är lätt att kolla upp för stora mängder bolag.

  Goodwill har jag naturligtvis exkluderat (jag vet inte om det framgick i inlägget). Vad ska ett kraftbolag med goodwill till i en balansräkning?

  Ser man till välskötta bolag så säger räntetäckningsgraden en hel del matnyttigt. Det avspeglar som du säger inte bara räntekostnaderna utan även lönsamheten vilket i denna jämförelse kommer visa sig gynna framförallt de stora kärnkraftsägarna.

  Många bolag i jämförelsen har sållats bort på grund av att de går med förlust, så det är inte alla bolag som går bra i den ack så stabila energibranschen med politiken som sin största risk. Jag har inte undersökt anledningen och är heller inte intresserad när bolagen visar förlust. Möjligen är det så att kassaflödet fortfarande är positivt men att bolagen har gjort nedskrivningar eller liknande (likt kärnkraftsägare i Tyskland). Dock borde så inte vara fallet för de bolag som går med förlust flera år i rad…

  När tid finns över så ska det nog bli av en jämförelse av europeiska kraftbolag igen (det finns ett antal jämförelser sedan tidigare här på sidan). Tjeckiska CEZ har tidigare sett lockande ut tillsammans med Fortum som dock är lite väl ryska nu, där håller jag med dig.

 8. Järnvargen (igen);
  Jag har kollat upp de bolagen som sållades bort på för hög skuld/eget kapital nu. Samtliga bolag har för övrigt kryddat sin balansräkning med goodwill.

  Slutsatsen är att man inte missade något väsenligt. De bästa bolagen sorterades redan fram genom den första sorteringen. Det enda bolaget jag har svårt att bedöma är Dominion Resources (NYSE: D) som gjorde ett märkligt resultat med en extraordinär post 2010. Räknar man med den i resultatet så blir räntetäckningsgraden ca 5 men justerar man för den så har bolaget räntetäckningsgrad ca 4. Övriga som sållades bort ligger kring 3.

  De bästa av de bortsållade bolagen ser bättre ut än de sämsta bolagen i jämförelsen, men de blir slagna med hästlängder av toppbolagen. Sorteringen fungerar alltså tillräckligt bra vill jag påstå.

 9. Tack så jättemycket för den undersökningen!. Jag var inne på att göra den själv just för att se om det var en bra idé eller inte. Just nu har jag däremot ont om tid (ägnar mig i princip bara åt aktier när jag har svårt att sova) så jag är väldigt tacksam för att du kollade det.

  Håller helt och hållet med om att det är tillräckligt bra att sortera ut de bästa bolagen. Om man väljer mellan det tionde och elfte bästa kraftbolaget så har man troligtvis en överdrivet divsersifierad portfölj.

 10. Jag kommer att redovisa all data från jämförelsen i det kommande inlägget och jag kan slänga med siffrorna för bolagen som går med vinst men som har skuld/EK>2 också även om jag inte tänker skriva om dem i själva jämförelsen.

  Sömn och aktier är lite som hönan och ägget ;-)

 11. Från början hade jag faktiskt tänkt strunta i att publicera det här som ett inlägg överhuvudtaget eftersom jag ser det som bakgrundsarbete inför den kommande jämförelsen mellan ”finalisterna”, så det är kul att genomgången uppskattas :-)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *